Gyvenimo brandos sukakčiai – atnaujinti Veiviržėnų parapijos namai

Šaltą praėjusį sekmadienį susirinkusiuosius į atgijusių Veiviržėnų parapijos namų atidarymą šildė šventinis džiaugsmas. Čia tarnaujantis klebonas Vidmantas Gricius Trijų karalių dieną minėjo gyvenimo brandos sukaktį – 50-ąjį gimtadienio jubiliejų. JE Telšių vyskupas K. Kėvalas jubiliatui V. Griciui įteikė popiežiaus Pranciškaus dovaną – atminimo medalį, kurio vienoje pusėje – Trakų Dievo Motinos atvaizdas, o kitoje – popiežiaus ženklas.

Pirmame klebonijos aukšte – erdvi salė bendruomenės poreikiams, antrame įsikūrė klebonas, yra patalpos svečiams. Ateityje liko dar vienas svarbus tikslas – išgražinti pastato fasadą. Vyskupas K. Kėvalas pašventino atnaujintas istorinio pastato patalpas.
Iš Mažeikių rajono kilusį kun. V. Gricių pasveikinti atvyko jo artimiausi giminės: sesuo Alma Daukantienė, krikšto dukra Ingrida su šeima, tėvelis su žmona Elena, dėdė Vladas su teta Beata, draugai Apolinaras ir Laima. Palangos savivaldybės meras Š. Vaitkus padėkojo kunigui Vidmantui už pastatytą bažnyčią Šventojoje.
Padėkos Mišiose dalyvavo ir sveikino kun. Vidmantą rajono Savivaldybės meras V. Dačkauskas (dešinėje), Administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė su vyru Vaidu, vicemerė Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas. Nuoširdžiai ir jautriai savąjį kleboną V. Gricių pasveikino parapijos jaunimas.

Šaltą praėjusį sekmadienį susirinkusiuosius į atgijusių Veiviržėnų parapijos namų atidarymą šildė šventinis džiaugsmas. Trijų karalių dieną čia tarnaujantis klebonas Vidmantas Gricius minėjo gyvenimo brandos sukaktį – 50-ąjį gimtadienio jubiliejų. Jis stengėsi, kad iki šios datos būtų baigti darbai ir galėtų pakviesti bičiulius, draugus, rajono valdžios, bendruomenių atstovus kartu pasidžiaugti atnaujinta erdve. Padėkos Mišiose Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas už gyvenimo dovanas kunigui įteikė popiežiaus Pranciškaus dovaną.

Sukvietė į atnaujintą erdvę

Šaltą sekmadienio rytą atnaujintų Veiviržėnų parapijos namų salėje šilumą skleidė čia susibūrę klebono V. Griciaus bičiuliai, draugai, rajono valdžios, parapijų, kuriose per 25 kunigystės metus atliko ne tik dvasinę tarnystę, atstovai. Daug garbių svečių atvyko į šią džiaugsmingą šventę. Baltos rožės jų rankose simbolizavo pagarbą ir meilę kunigui.

Beveik prieš pustrečių metų į Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiją paskirtas kun. V. Gricius atvyko iš Šventosios parapijos, palikęs didingą prisiminimą – pastatęs originalios architektūros bažnyčią. Jis ir šioje parapijoje, be dvasinės tarnystės, ėmėsi intensyvios ūkinės veiklos. Klebonas pasiryžo beveik nenaudojamą, apleistą Veiviržėnų klebonijos pastatą paversti gražiu ir funkcionaliu. Sutelkęs parapijos bendruomenę, pasirūpinęs finansavimu atgaivino istorinį pastatą. Pirmame aukšte – erdvi salė bendruomenės poreikiams, antrame įsikūrė klebonas, yra patalpos svečiams. Beliko išgražinti fasadą.

Atgyja prisilietus kunigui

Kunigo bičiulė palangiškė renginių vedėja Inga Jurkštienė, subtiliai vadovavusi renginiui, kalbėjo: „Kur prisiliečia kunigas Vidmantas, ten atgyja bažnyčia, altorius ar parapijos namai. Paklausiau jo, kaip tai atsitinka? „Imi ir padarai“, – paprastai atsakė jis.

„Viskas įmanoma karštai trokštančiai širdžiai“, – atitarė vyskupas K. Kėvalas, pašventinęs atgijusius parapijos namus. Jis akcentavo, kad atkurtas istorinis pastatas simbolizuoja ir mūsų Tėvynės atsinaujinimą. Tai tiltas tarp ikikarinės ir šiandieninės Lietuvos.

„Džiaugiamės, kad jis atgijo visuomenės poreikiams. Skyrėme apie 300 tūkst. eurų jo remontui“, – kalbėjo rajono Savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas su komanda atvykęs pasveikinti kleboną.

Palangos savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus šventojiškių vardu padėkojo kunigui Vidmantui už pastatytą bažnyčią. Ir pridūrė, jog Šventosios parapijiečiai ir dabar apgailestauja dėl jo išvykimo. „Jis pastatė bažnyčią, išmokė ją lankyti ir melstis“, – sakė svečias.

Pasveikinti kunigą Vidmantą atvyko Šventosios, Laukžemės, Palangos parapijų bendruomenių atstovai.

Klaipėdos rajono Veiviržėnų amatų centro vadovė Valė Krauleidienė kalbėjo, jog čia paskirtas kun. V. Gricius iš karto įsiliejo į bendruomenę. Veiviržėnų seniūnija, Jurgio Šaulio gimnazija, Amatų centras sukakties proga jubiliatui padovanojo tautodailininkės Valdonijos Karaliūnienės nutapytą paveikslą su Veiviržėnų bažnyčia.

Popiežiaus dovana

Į padėkos Mišias Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje gausiai susirinko parapijiečių ir svečių. Joms vadovavęs vyskupas K. Kėvalas kalbėjo apie kunigo Vidmanto gyvenimo dovanas – pašaukimą kunigystei, Šventosios parapijoje pastatytą bažnyčią bei didžiulę dovaną Veiviržėnų parapijai – atnaujintą klebonijos pastatą. Vyskupas įteikė jubiliatui popiežiaus Pranciškaus dovaną – atminimo medalį, kurio vienoje pusėje – Trakų Dievo Motinos atvaizdas, o kitoje – popiežiaus ženklas. Susirinkusieji karštai plojo. Sukaktuvininką sveikino choristai, jaunimas, šeimos, pavieniai parapijiečiai. Tai liudijo, kad kunigą gerbia, vertina, palaiko.

„Esu dėkingas visiems, kuriuos sutikau savo gyvenimo kelyje. Be jų pagalbos nebūčiau padaręs to, kas šiandien yra, – jaudindamasis ištarė kunigas Vidmantas. – Esu dėkingas visiems, kuriuos sutikau Veiviržėnų parapijoje – tikinčius ir pasitikinčius manimi, aukomis, maldomis, geru žodžiu remiantiems pradėtus darbus.“

O po iškilmių teko nugirsti gražų parapijiečių nusistebėjimą: „Taip nebuvo pasveikintas nė vienas mūsų klebonas.“

Virginija LAPIENĖ

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Nesame linkstanti smilga

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė…

Plačiau »

Vilija BUTKUVIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar leisite vaikus į vasaros stovyklas?