Judrėniškiai tiki maldos galia

Judrėnų parapijos žmonės, išsaugoję gilias tikėjimo tradicijas, daugelį metų per gavėnią renkasi giedoti Kalnus. Melsdamiesi jie prisimena amžinybėn išėjusius pažįstamus, artimuosius, giminaičius.

Kiekvieną savaitę apie 30 Judrėnų parapijos tikinčiųjų, maldai prijaučiančių žmonių renkasi jaukiuose Judrėnų kultūros namuose giedoti Kalnus. Su parapijiečiais meldžiasi ir Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas Stasys Šlepavičius.

„Melsdamiesi prisimename savo artimus, pažįstamus amžinybėn išėjusius žmones. Prašome Dievo palaimos gyviesiems, kad visi pajustų gyvenimo džiaugsmą“, – kalbėjo judrėniškė Vilija Budvytienė. Jos tėvai, sovietmečiu buvę giedotojai, nuogąstavę, kad jiems išėjus gali būti pamirštos gražios giesmės ir maldos. „Bet mes tęsiame tradiciją – keliolika metų giedame Kalnus ne tik per gavėnią“, – sakė V. Budvytienė.

Judrėniškė Stefanija Dargienė pridūrė, kad giedotojai turi išėjusiųjų sąrašus. „Kalnų giedojimas – tai dvasinis pakylėjimas“, – tvirtino ji.

Onutei Būdvytienei net graudu, jog netrukus baigsis gavėnia. „Po giedojimo rengiame agapę – suneštines vaišes. Graži, nuoširdi bendrystė suvienijo giedotojų grupę“, – kalbėjo O. Būdvytienė.

Virginija AUKŠTUOLYTĖ


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Nesame linkstanti smilga

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė…

Plačiau »

Vilija BUTKUVIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar leisite vaikus į vasaros stovyklas?