Kvietiniškių pagalbos prašymai atmušami tik valdiškais raštais Kaimo pašonėje įsikūrusi šaudykla tebeveda gyventojus iš kantrybės

Kvietiniškių pagalbos prašymai atmušami tik valdiškais raštais Kaimo pašonėje įsikūrusi šaudykla tebeveda gyventojus iš kantrybės

Kvietinių kaimo bendruomenė jau gali įsirišti storos knygos dydžio segtuvą su įvairiausiais raštais iš įvairiausių valdžios institucijų. Tačiau reikalas, dėl kurio kvietiniškiai eina kančių kelius, iš vietos nejuda nė per nago juodymą. Buvusiame karjere prieš dvejus metus be bendruomenės žinios įsikūrusi šaudykla kaip trikdė kaimo ramybę, taip ir tebetrikdo. Vietos gyventojai, išsakydami pagrįstas pretenzijas, nesiekia žlugdyti niekieno verslo, bet nori, kad ir jų teisės į ramų gyvenimą kaime būtų paisomos.

Pažadai buvo kilnūs

Dėl VšĮ „Molinis karvelis“ šaudyklos, įsikūrusios Kvietinių kaimo pašonėje ir trikdančios aplinkinių gyventojų ramybę net šventadieniais, bendruomenė žygius pradėjo dar 2016-ųjų rugsėjį. Tuomet bendruomenės surengtame pirmajame susitikime su „Molinio karvelio“ atstovu, verslininku O. Anusu dalyvavo ir rajono Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas. Sportinio šaudymo entuziastas kvietiniškiams tuomet parodė du dokumentus: Vidaus reikalų ministerijos 2016 m. liepos 21 d. išduotą licenciją ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato rugpjūčio 30 d. išrašytą leidimą eksploatuoti tirus bei šaudyklas. Pasak verslininko, prieš išduodama tokį leidimą, policija sudaro specialią komisiją, kuri vyksta į vietą patikrinti, ar visi reikalavimai, kurių turi laikytis šaudykla, yra įvykdyti. „Turi būti nustatytos apsaugos zonos, ugnies linija, ugnies kryptis, kurių reikia griežtai laikytis. Už tai yra atsakingas instruktorius, kuris prižiūri visą šaudymo procesą“, – tuomet tikino O. Anusas. Jis teigė, kad ir šūvių garsą išsimatavęs – esą garsas prie artimiausių gyvenamųjų namų siekia 47,8 decibelo, norma esanti 55. Kvietinių gyventojams O. Anusas minėtame susirinkime žadėjo su bendruomene sutarti draugiškai, įdiegti visas įmanomas triukšmo mažinimo ir saugumo priemones, be to, šaudykla veiktų tik iki 18 val., vienu metu dauboje nešaudytų daugiau kaip du žmonės ir kt. Tačiau, kaip sakoma, gerais norais pragaras grįstas, ir štai jau dveji metai kvietiniškiai dėl šaudyklos veiklos mina ir rajono Savivaldybės slenkstį, ir nuolat kviečia policiją fiksuodami vaizdo įrašais ataidintį triukšmą, ir surinkę keliasdešimt gyventojų parašų pavasarį kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos iškeldami abejonę, ar žemės ūkio paskirties žemėje galima veikla, nesusijusi su žemės ūkio veikla. Tačiau visos kvietiniškių dejonės atsimuša it žirniai į sieną. Niekas nenubaustas, niekas nekaltas, niekas nesikeičia.

Realybėje darbais nevirto

Kvietinių bendruomenei į paklausimus atsiųsti įvairiausių institucijų atsakymai per dvejus metus iš esmės problemos neišsprendė. Apie kvietiniškių kryžiaus kelius dėl ramybės siekio „Banga“ rašė net tris kartus: „Kvietinių ramybę trikdys šūviai?“ (2016 m.), „Kvietiniai įsiutę – tratinti iš automatų nebeleis“ (2017 m.), „Kvietinių šaudykla: lašas po lašo ir akmenį pratašo?“ (2018 m.). Šiose publikacijose cituoti rajono Savivaldybės, policijos, NŽT Klaipėdos skyriaus, Nacio­nalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Gargždų skyriaus bei kitų institucijų pareigūnų pasisakymai, kokių konkrečių priemonių bus imtasi padedant gyventojams sutramdyti triukšmadarius. Bet tie pasisakymai realybėje darbais nevirto, o taip ir liko tik citatomis. Štai straipsnio „Kvietinių šaudykla: lašas po lašo ir akmenį pratašo“ (2018 04 18) komentare vidaus reikalų ministro patarėjas K. Vaitkevičius aiškina, kad jei Vidaus reikalų ministerija gautų iš Savivaldybės ar Kvietinių gyventojų iniciatyvinės grupės šaudyklos istorijos aprašymą su argumentuotais pasiūlymais (mat, pavyzdžiui, dabar nereikia bendruomenės sutikimo dėl šaudyklos įsteigimo) – imtųsi įstatymų pataisų iniciatyvos. Bet tai tik ir liko komentaru, nes, matyt, tokio rašto VRM niekas ir nenusiuntė.

„Bangos“ pakalbintas Seimo narys Bronius Markauskas, kuriam Kvietinių bendruomenės susirinkime buvo išsakytas priekaištas, esą jis nieko kvietiniškiams nepadėjo, sakė, kad ir jis kreipėsi į įvairias institucijas, tačiau situaciją turėtų suvaldyti rajono Savivaldybė. Visgi parlamentaras pripažįsta, kad realiai konfliktas išsispręstų tik tada, jei būtų pakeistos atitinkamų įstatymų nuostatos, kurios turėtų būti griežtesnės steigiant šaudyklas gyvenamųjų teritorijų artimybėje.

NŽT pagaliau sukruto

Kad reikalai nepajudėjo iš esmės, kad iki šiol neapginti gyventojų, trokštančių ramybės savo namuose, interesai, kad nepasinaudota teisinėmis priemonėmis – bent jau administracine bauda nubausti žemės ūkio paskirties sklypo savininką, nuomojantį sklypą šaudyklai, rugsėjo 21 d. pasitarime su bendruomenės, NŽT Klaipėdos skyriaus, vietos žiniasklaidos atstovais bei Tarybos nariais konstatavo ir rajono Savivaldybės administracijos direktorius S. Karbauskas.

Po šio pasitarimo „Banga“ komentaro kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos direktorių Laimoną Čiaką, kuris rugsėjo 27 d. redakciją informavo, jog „siekdamas išspręsti susidariusią situaciją, NŽT Klaipėdos skyrius kreipėsi į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą dėl leidimo Kvietinių k. esančiame žemės sklype eksploatuoti tirą, šaudyklą sustabdymo/panaikinimo“. Ir tikrai rugsėjo 28 d. NŽT Klaipėdos skyriaus vedėja Daiva Bukavičienė rajono Savivaldybę raštu informavo, „kad dėl galimai naudojamo žemės sklypo ne pagal nustatytą pagrindinę žemės sklypo paskirtį yra atliekamas tyrimas ir administracinė teisena nėra baigta“. Pasak NŽT Klaipėdos skyriaus vadovės D. Bukavičienės, „Asmenys, kuriems šis sklypas yra išnuomotas ir yra išduotas leidimas eksploatuoti tirą, šaudyklą, į skyrių neatvyko, todėl skyrius pakartotinai išsikvietė juos į skyrių dėl minėtų aplinkybių išsiaiškinimo ir administracinio nusižengimo protokolo surašymo.“ Be to, esą „Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos rajono skyrius nuolat gauna iš policijos fiksuojamus pranešimus dėl šaudymo veiklos žemės sklype, kuriame ši veikla nėra galima, tačiau nesiima jokių veiksmų, pasikreipta į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą dėl siūlymo svarstyti galimybę panaikinti/sustabdyti VšĮ Pajūrio sportinio šaudymo klubui „Molinis karvelis“ išduotą leidimą eksploatuoti tirą, šaudyklą žemės sklype Kvietinių k.“ (kalba ir stilius – netaisyti).

Betgi Klaipėdos rajono policijos komisariato komisarė Rasa Stasiulaitienė „Bangą“ patikino, kad kvietiniškių situaciją gerai žinanti ir esą policija visada reaguojanti į gyventojų pranešimus. Policija reaguojanti, o ką daranti, ar yra imtasi tolimesnių teisinių veiksmų? Rodos, tik ir vėl žadama.

Kreipsis į Policijos departamentą

„Banga“ pasiteiravo ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pozicijos dėl minimos problemos. Taigi, cituojame policijos komentarą (kalba ir stilius – netaisyti): „2018-09-25 buvo gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus raštas dėl siūlymo svarstyti galimybę sustabdyti/panaikinti „Moliniam karveliui“ išduotą Leidimą. Vadovaujantis šaudyklų, tirų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Klaipėdos apskr. VPK, pagrindo, naikinti/stabdyti Leidimo, neturi. Atsižvelgiant į tai, buvo išsiųsti papildomi paklausimai Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriui ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybai, dėl informacijos suteikimo, ar minėtame sklype gali būti vykdoma šaudyklos veikla. Gavus informaciją iš minėtų institucijų, medžiaga bus persiųsta Policijos departamento prie VRM Viešosios tvarkos valdybos Licencijavimo skyriui, įvertinimui ir sprendimo priėmimui“, – Andrius Leliuga, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos viršininkas.

Kol nauji raštai ieškos adresatų, kol institucijų pareigūnai „tikrins informaciją“ ir sukauptą medžiagą siųs dar aukščiau, kol tie „aukščiau“ atrašys eilinį raštą, kvietiniškiai ramybės, tokios, kokios yra išsiilgę savo kaime, atrodo, visgi artimiausiu metu neturės. Kvietinių bendruomenės pirmininko Rolando Bernoto dar gegužę viešai išsakyta mintis, jog padarysiąs viską, kad šią šaudyklą išgyvendintų iš kaimo, šiame valdiškų atsirašinėjimų liūne taip pat tebeatrodo utopiška.

Vilija BUTKUVIENĖ

A. VALAIČIO nuotr.


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Nesudievinę ir nenukryžiuosim

Sodai žydi kaip išprotėję. Kaštonų žvakės stiebiasi tik…

Plačiau »

Vilija BUTKUVIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas