Neįgaliojo asmens poreikiai – ne tik artimųjų rūpestis

Pradedama teikti asmeninio asistento paslauga neįgaliesiems Klaipėdos rajone

Europos Sąjungos finansuojamas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos rajone“ pasipildė labai reikalinga asmeninio asistento neįgaliesiems paslauga.

Lietuvoje ši paslauga palyginti nauja. Pas mus įprasta, kad jei šeimoje yra neįgalus asmuo, juo rūpinasi artimieji. Tuo tarpu Europoje įprasta praktika, kad neįgalusis turi savo asistentą. Siūlydami šią naują paslaugą neįgaliųjų artimiesiems pastebėjome, kad mūsuose nepriimtina į namus įsileisti kitą žmogų. Tarsi jaučiama gėda, kažkoks nesmagumas, kad ateis kitas žmogus ir rūpinsis neįgaliojo poreikiais. „Mes susitvarkome patys“, – girdim. Žinoma, labai svarbu, kad neįgalus asmuo gali pasiremti savo šeima, bet yra ir kita pusė: neįgalus tampa iš dalies priklausomas nuo artimųjų laiko, galimybių. O artimieji negali daugiau laiko skirti savo laisvalaikiui ar darbui. Neįgaliųjų teisių konvencijoje aiškiai kalbama apie neįgaliųjų savarankiškumo, orumo užtikrinimą. Pavyzdžiui, žmogus turi regos negalią ir norėtų laisviau planuoti savo laisvalaikį, pasivaikščioti, apsilankyti koncerte. Arba reikia jam nueiti į gydymo įstaigą. Tam reikia prašyti pagalbos artimųjų, derintis prie jų galimybių. Jei žmogus turėtų asmeninį asistentą, jam reikėtų derinti su priskirtu darbuotoju. Asmeninio asistento pareiga asistuoti – palydėti, padėti tada, kai reikia pagalbos. Asmeninio asistento paslauga skirta atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kas gali gauti asmeninio asistento paslaugą?

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi Klaipėdos rajone gyvenantys darbingo amžiaus asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kurios visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Kokiems asmenims teikiamas asmeninio asistento prioritetas?

Prioritetas teikiamas asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Ar asmeninio asistento paslauga yra nemokama, kada ši paslauga teikiama?

Asmeninis asistentas gali būti skiriamas iki 4 valandų per dieną. Planuojama, kad paslaugos bus teikiamos ir vakarais bei savaitgaliais. Šios paslaugos, apmokamos iš ES projekto lėšų, tad nei neįgalus asmuo, nei jo artimieji už paslaugą nieko nemoka. Žinoma, nemokama ši paslauga bus tol, kol įgyvendinamas projektas. Kaip bus po projekto pabaigos, dar nėra žinoma. Todėl labai raginame pasinaudoti galimybe būtent dabar.

Kas dirbs asmeniniu asistentu, ar juo gali būti šeimos narys?

Šiuo metu esame įdarbinę 2 asmenis. Tačiau svarbu ir tai, kad pati šeima gali susirasti žmogų, kuriuo pasitiki ir kuris sutiktų būti asistentu. (Juo negali būti šeimos narys). Tokiu atveju pasirinktas žmogus turėtų baigti specialius kursus ir galėtų teikti paslaugas.

Kur kreiptis dėl asmeninio asistento paslaugos?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius) ir pateikia prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar darbingumo lygio pažymą ir kitus reikalingus dokumentus ar informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimą, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).


  • Visą išsamią informaciją, susijusią su paslaugos gavimu, galite gauti kreipdamiesi į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, skambindami tel.: 8 608 65 854, 8 671 59 145 arba rašydami el. p. airida.stoniene@klaipedos-r.lt


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Karūnuotieji

Covid-19 nesirenka nei pagal amžių,…

Plačiau »

Agnė ADOMAITĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar laikotės karantino?