Panaikintos techninės kliūtys namų statyboms 176 sklypų kvartale

Klaipėdos rajono savivaldybėje neseniai buvo sušauktas pasitarimas dėl vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimo 176 sklypų gyvenamųjų namų kvartale Gargžduose. Minėtame kvartale namus norintys statyti gyventojai jau ne kartą kreipėsi į Savivaldybę, susidūrę su problemomis gauti statybos leidimą. Pasitarimo dalyviai diskutavo, kas turėtų finansuoti inžinerinių tinklų tiesimą ir prisijungimą prie jų bei kaip paspartinti procesus, leisiančius pradėti namų statybas dar iki tol, kol abi suinteresuotos šalys – Klaipėdos rajono savivaldybė ir AB „Klaipėdos vanduo“ – susitars visais su tinklų įrengimu susijusiais techniniais ir finansiniais klausimais.

Kad sutvarkytų šį 176 sklypų kvartalą ir žmonės galėtų pradėti jame planuoti ateitį, Klaipėdos rajono savivaldybė už 1,2 mln. eurų įrengė žvyruotas gatves, nuovažas į sklypus, paviršinio lietaus surinkimo sistemą. Apie 90 tūkst. eurų kainavo ir kiekvienam sklypui nutiesti elektros įvadai.

Tikėtasi, kad pradėjus statyti namus į kvartalą investuos ir AB „Klaipėdos vanduo“, ir gyventojams bus sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų tinklų, kurių šiuo metu ten nėra. Įgyvendinę specialiuosius architektūros reikalavimus, kad būste būtų vanduo ir kanalizacija, namus kvartale norintys statyti gyventojai kreipiasi į AB „Klaipėdos vanduo“. Ten parengiamos techninės prisijungimo prie tinklų sąlygos, kuriose įrašoma būtina sąlyga gauti statybos leidimą – prisijungimas prie vandens ir nuotekų tinklų. Būtent tokia formuluotė ir stabdo leidimo statyboms gavimą.

Pasitarime dalyvavęs AB „Klaipėdos vanduo“ Tinklų departamento vadovas Marius Martynaitis informavo, kad į jau parengtą ir patvirtintą investicinę programą 2 mln. eurų lėšos tinklų įrengimo projektui neįtrauktos, ir finansinius rodiklius gerinti skatinama bendrovė neįsivaizduoja, kaip tokio investicinio projekto naudą reikėtų pagrįsti ekonominiais skaičiavimais.

Rajono meras Vaclovas Dačkauskas ragino ieškoti kompromiso ir įvairių alternatyvų šiai problemai spręsti: siūlė AB „Klaipėdos vanduo“ imti paskolą ir tokiu būdu investuoti į gyventojams reikalingos infrastruktūros išvystymą. Investicija atsipirktų palaipsniui – gyventojams sumokant prisijungimo prie tinklų mokestį.

Po diskusijų nutarta, kad Klaipėdos rajono savivaldybė 176 gyvenamųjų namų kvartalą įtrauks į vandentvarkos objektų investicinę programą, o AB „Klaipėdos vanduo“, išduodami statytojams prisijungimo prie vandens ir nuotekų tinklų technines sąlygas, numatys galimybę statybos laikotarpiu įsirengti vietinius įrenginius, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos bei Statybos ir kelių priežiūros skyriams taip pat skirta užduotis organizuoti pasitarimą su sklypų savininkais ir išsiaiškinti, kiek namų kvartale planuojama pastatyti per artimiausius dvejus metus.

Gintarė PLUNGIENĖ

Klaipėdos rajono savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus specialistė


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Nesudievinę ir nenukryžiuosim

Sodai žydi kaip išprotėję. Kaštonų žvakės stiebiasi tik…

Plačiau »

Vilija BUTKUVIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas