Rūpesčiai dėl rinkliavos už šiukšles lengvatos

Rūpesčiai dėl rinkliavos už šiukšles lengvatos

Gyventojai, teikdami gyvenamosios vietos, pajamų deklaracijas ir kitus dokumentus, gali gauti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą mokesčio lengvatas. Tačiau metinė vietinė rinkliava negali viršyti 1 procento jos mokėtojų disponuojamų metinių namų ūkio pajamų. Ši skaičiavimo metodika ne juokais supykdė vėžaitiškius. Vėžaičių seniūnaitijos seniūnaitė Simona Bartkevičiūtė galimas pokyčių rinkliavoje spragas atvėrė tiek redakcijai, tiek rajono merui.

Anksčiau labiau remiami

Pokyčiai rinkliavoje už šiukšles nedžiugina kai kurių rajono gyventojų. Štai vėžaitiškių vardu į „Bangos“ redakciją kreipėsi Vėžaičių seniūnaitijos seniūnaitė S. Bartkevičiūtė. „Prašau prisidėti prie situacijos viešinimo ir Klaipėdos rajono gyventojų informavimo apie rajono Savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką ir jos (ne)naudą gyventojams“, – elektroniniame laiške rašė seniūnaitė.

Pagal Teisės aktu patvirtintų lengvatos skaičiavimo nuostatas metinė vietinė rinkliava negali viršyti 1 procento metinės vietinės rinkliavos mokėtojų disponuojamų metinių namų ūkio pajamų. Jeigu metinė vietinė rinkliava viršija 1 procentą praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų, metinės vietinės rinkliavos mokėtojo prašymu ji gali būti perskaičiuota. Po perskaičiavimo metinė vietinė rinkliava turi būti lygi 1 procentui praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų. „Anksčiau lengvatas gaunantys asmenys buvo kur kas labiau remiami. Taikytos 50 procentų lengvatos nedirbantiems senatvės pensinio amžiaus asmenims ir asmenims, netekusiems 60–100 proc. darbingumo. Taip pat buvo 30 proc. lengvata asmenims, kurių atliekų surinkimo konteineriai pastatyti 1 km ir didesniu atstumu“, – ankstesnę lengvatų sistemą prisiminė gyventoja.

Pokyčiai – gyventojų nenaudai

S. Bartkevičiūtė argumentuotai dėstė galimą komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo akto veikimą ir jo teikiamą nenaudą gyventojams. Pasak Vėžaičių seniūnaitijos seniūnaitės, naujai patvirtintas teisės aktas panaikina anksčiau taikytas lengvatas, o pagal naują metodiką apskaičiuojamoji lengvata gali sudaryti ir vos 1 eurą, kurį norėdamas gauti žmogus privalo pristatyti krūvą dokumentų, kurių sąrašas nurodomas nuostatuose: prašymą, dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę, visų namų ūkyje gyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaracijas arba pažymą gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams), visų namų ūkyje gyvenančių asmenų (išskyrus nedarbingo amžiaus vaikus) pažymas apie visas gautas pajamas per praėjusius kalendorinius metus. „Pažymos pristatomos iš darbovietės, „Sodros“, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kt. Manau, kad toks dokumentų kiekis yra neadekvatus ir jų surinkimo bei pristatymo kaštai gali viršyti kompensacijos dydį“, – pabrėžė S. Bartkevičiūtė.

Kaip realiai veikia naujoji lengvatų metodika? Pagal naujai patvirtiną teisės aktą pastovus vietinės rinkliavos dydis individualių namų gyventojams kaime yra 34 eurai, kintamoji dalis sudaro mažiausiai 0,8 euro per mėnesį, iš viso mokėtina metinė minimali suma – 43,6 eurai, kurie turi sudaryti ne didesnę kaip 1 procento dalį metinių namų ūkio gyventojų pajamų. „Jei namų ūkyje gyvenančių asmenų metinė pajamų suma didesnė kaip 4 360 eurai (363 eurai per mėnesį), tokiomis sąlygomis dviem, kartu gyvenantiems pensininkams, o dažnai ir vienam lengvatos tikėtis neverta“, – įsitikinusi vėžaitiškė.

Kreipėsi į merą

Vėžaičių seniūnaitijos seniūnaitė, prašydama išspręsti prob­lemą, kilusią dėl Savivaldybės tarybos praėjusių metų gruodžio mėnesį posėdyje priimto sprendimo „Dėl Savivaldybės vietinės rinkliavos nuostatų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, kurio pagrindu rajono daugiabučių ir individualių namų gyventojams numatyta skirti lengvatas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kreipėsi ir į rajono merą Vaclovą Dačkauską. „Prašau dar kartą išanalizuoti esamą situaciją ir parengti naują lengvatos apskaičiavimo metodiką, kuria galėtų pasinaudoti visi nedirbantys pensininkai ir riboto darbingumo asmenys bei sumažinti reikalaujamų pažymų kiekį“, – merui raštiškai pateiktame prašyme dėstė S. Bartkevičiūtė.

Anot V. Dačkausko, vieno procento mokesčio praktika yra plačiai taikoma Europos Sąjungos šalyse. Meras įsitikinęs, kad tai objektyvus ir skaidrus kriterijus, vienodai teisingas visiems ir yra nepriklausomas nuo įvairių subjektyvių faktorių. Mat namų ūkyje susidarančių atliekų kiekis (esant dabartiniams prekių įpakavimų mastams) tiesiogiai priklauso nuo pajamų.

Svarstė vadovų pasitarime

Kaip „Bangai“ pasakojo V. Dačkauskas, šių metų sausio mėnesį gautas vėžaitiškės skundas dėl lengvatų buvo aptartas Savivaldybės vadovų pasitarime, kuriame dalyvavo ir VšĮ „Gargždų švara“ direktorius ir Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja. „Buvo suformuluoti atitinkami pavedimai atsakingiems asmenims, siekiant tobulinti vieno procento nuostatos taikymą, kad gyventojai, norintys pasinaudoti šia lengvata, patirtų kuo mažiau nepatogumų“, – komentavo meras. Jis priminė, kad metinė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą neviršytų 1 procento metinio namų ūkio pajamų, Taryba, vadovaudamasi Vyriausybės nutarimu, nusprendė dar 2016-ųjų metų rugpjūtį. „Skaitytojos minimame 2017 gruodžio mėnesio sprendime buvo atlikti redakcinio pobūdžio dokumentų pakeitimai. Sprendime taip pat yra nurodyta, kad ši nuostata yra taikoma tik rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims už ne daugiau kaip tris skirtingų rūšių nekilnojamojo turto vienetus. Standartinis komplektas – butas, namelis sodininkų bendrijoje ir garažas“, – atkreipė dėmesį meras.

Minėtame Savivaldybės vadovų pasitarime buvo pasiūlyta atnaujinti lengvatų komisijos darbą, kuri svarstytų individualius gyventojų prašymus dėl papildomų lengvatų taikymo. Galutinį sprendimą dėl individualių lengvatų taikymo po komisijos siūlymo priims Taryba. Verta paminėti, kad kol kas Lengvatų taikymo komisija dar nėra sudaryta.

Naštą sieks palengvinti

V. Dačkauskas informavo, kad, siekiant palengvinti administracinę naštą, norintiesiems pasinaudoti vieno procento namų ūkio pajamų lengvata, bus kreiptasi į Registrų centrą ir į „Sodrą“ dėl atitinkamų prieigų suteikimo VšĮ „Gargždų švara“. Gavus šias prieigas, gyventojams tereikėtų pateikti prašymą dėl lengvatos (raštu VšĮ „Gargždų švara“, el. paštu, prašymą galėtų atvežti seniūnai, socialiniai darbuotojai, jei asmenys neturi galimybių). Taip tiesiogiai sumažėtų reikalingų pažymų skaičius: „Gargždų švara“ mokėjimo pranešimus už 2018 metus pensinio amžiaus vietinės rinkliavos mokėtojams galėtų pateikti su iš anksto pritaikyta vieno procento lengvata. „Mokėtojams beveik nebeliktų jokių rūpesčių dėl pasinaudojimo unifikuota lengvata“, – reziumavo meras.

Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Rasa Bakaitienė aiškino, kad, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, vien asmens priskyrimas tam tikrai socialinei grupei (pensininkams, neįgaliesiems, bedarbiams ir pan.) savaime nesudaro pagrindo atleisti jį nuo delspinigių mokėjimo. Tam būtina įvertinti visas mokesčių mokėtojo ekonominę (socialinę) padėtį apibūdinančias aplinkybes (gaunamas pajamas, turimą nekilnojamąjį turtą ir kt.).

Pasigedo individualaus informavimo

Vėžaičių seniūnaitijos seniūnaitė kreipėsi ir į VšĮ „Gargždų švara“ dėl gyventojų informavimo apie lengvatas stokos. „Manau, kad yra skirta per mažai dėmesio tinkamam gyventojų informavimui. Šiuo atveju, manau, būtų derama informuoti kiekvieną paslaugos vartotoją (namų ūkį) individualiai apie galimus lengvatų taikymo būdus“, – atkreipė dėmesį ji. Tačiau „Gargždų švara“ direktorius Rimantas Martinkus įsitikinęs, kad gyventojai apie lengvatas informuoti pakankamai. „Jei dar labiau viešinsime, nesugebėsime aptarnauti dar didesnio žmonių kiekio. Gyventojams informacijos tikrai netrūko, ir apie lengvatas jie puikiai viską žino. Tai rodo ir jų srautai: kasdien dėl lengvatų kreipiasi nuo 80 iki 150 rajono gyventojų“, – komentavo R. Martinkus ir pridūrė, kad reikalingiems dokumentams pateikti terminas pratęstas nuo balandžio iki birželio mėnesio.

Apie gyventojų informavimą „Gargždų švara“ raštiškai atsakė ir S. Bartkevičiūtei. Įstaigos vadovas R. Martinkus priminė, kad informacija apie vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, lengvatų taikymą išsiųsta rajono seniūnijoms, taip pat skelbta „Bangos“ laikraštyje ir nuolat atnaujinama internetinėje svetainėje www.gargzdusvara.eu.

Aistė NOREIKAITĖ

A. VALAIČIO asociatyvi nuotr.


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Jaučiam vietoj „jamam“

Tviskančios parduotuvių vitrinos vilioja atverti pinigines dovanoms. Paskutinį lapkričio savaitgalį prekybos ir pramogų sostine tituluojamame „Akropolyje“ vykusi akcija „Jamam“ sutraukė…

Plačiau »

Agnė ADOMAITĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar patinka tatuiruotės?