Skaudaus sausio įvykių ženklas – pagarba Lietuvos atkūrimui

Valstybės atkūrimo šimtmečiui paskelbtą siūlymą teikti idėjas Lietuvai Klaipėdos rajono Veiklių moterų sambūris priėmė kaip garbingiausią iššūkį savo organizacijos veiklai. Šios nevyriausybinės organizacijos pilietinės ir finansinės iniciatyvos dėka ateinančių metų pradžioje prie Gargždų muzikos mokyklos bus pakabinta atminimo lenta, bylojanti, jog čia veikė rajono Sąjūdžio būstinė, telkusi žmones Sausio 13-osios kovai už Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimą.

Šviesoje sutelktas ryžtas

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba lapkričio 30 d. posėdyje vienbalsiai pritarė Veiklių moterų sambūrio idėjai dėl minėtos atminimo lentos. Nors rajonas turi pasitvirtinęs ateinančių metų Šimtmečio minėjimo programą, kuri yra finansuojama iš biudžeto lėšų, tačiau joje niekaip neatsispindi Sąjūdžio veiklos pagerbimas Sausio 13-osios kontekste.

Praėjusiais metais Laisvės žibintų vakarą, kai Savivaldybės aikštėje buvo minima Sausio 13-oji, iš minėjimo dalyvių lūpų nuskambėjo pasiūlymas, kad būtų pažymėta rajono Sąjūdžio būstinės vieta. Būtent Sąjūdis tomis tragiškomis 1991-ųjų dienomis telkė rajono žmones ginti Lietuvos parlamentą, saugoti strateginius objektus Klaipėdoje, Gargžduose. Būtent iš Savivaldybės aikštės išvažiavo keletas laisvės gynėjų autobusų į sostinę ir uostamiestį.

„Dievas mus laimina, ir mes laimėsime!“ – mūru už savo šalies laisvę stojo ir daugiatūkstantinė gargždiškių minia po tragiškosios nakties sekmadienį susirinkusi centrinėje miesto aikštėje po šv. Mišių Gargždų bažnyčioje.“

„Mūsų siekis – Nepriklausoma Lietuva. Vardan jos mes nugalėsime tarpusavio nesantaiką. Mes ramūs, santūrūs, išdidūs, nes teisūs. Mes drauge. Mes nugalėsime“, – tvirtu pasiryžimu ir tikėjimu buvo baigtas Sausio 13-osios mitingo Gargžduose dalyvių pareiškimas.

1991 m. Sausio 13-osios popietę rajono sąjūdiečių sukviestą mitingą Savivaldybės aikštėje filmavo Gargždų kabelinė televizija ir vakare gargždiškiams buvo parodytas įrašas.

Tą skaudžiai įsimintiną savaitę ištisomis paromis dabartinėje Muzikos mokykloje pirmame aukšte, kairėje pusėje esančiame nedideliame kabinete, dirbo rajono Sąjūdžio būstinė. Jos lange nuolat pleveno žvakės liepsnelė – kaip simbolis, kad Laisvės šviesa nugalės sovietų agresiją.

Sambūrio sumanymas – prasmingas

„Manome, kad toks atminimo ženk­las – memorialinė lenta prie Gargždų muzikos mokyklos sienos, žymintis mūsų rajono žmonių ryžtą kovoti už Lietuvos Nepriklausomybę, – akivaizdžiai atitinka Valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo dvasią ir turi išliekamąją vertę tiek dabar išaugusiai jaunajai kartai, tiek ateities kartoms. Gargžduose turime ne tiek daug atmintinų vietų, tuo labiau susijusių su Valstybės atkūrimo šimtmečiu“, – sako rajono Veiklių moterų sambūrio pirmininkė Genovaitė Sinskienė.

Šios nevyriausybinės organizacijos, kuri veiklą vykdo be jokių biudžetinių lėšų, o tik iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, jau daugiametė nuostata yra užsiimti filantropine veikla, taip gražinti Gargždus. Taip prie knygyno atsirado meniškas suoliukas, gervių skulptūrėlės (dabar jau piktavalių sulaužytos – aut. pastaba), buksmedžiais sužaliavo „Minijos“ kino teatro prieigos.

Klaipėdos rajono Veiklių moterų sambūris atminimo lentą Sausio 13-osios įvykiams paminėti patikėjo padaryti Klaipėdos dizaino centrui. Šio sumanymo įgyvendinimas Sambūriui kainuos per 1000 eurų. Atminimo lentą prie Gargždų muzikos mokyklos planuojama atidengti 2018 m. sausio 13 d., Laisvės žibintų vakare.

Būtent šią nevyriausybinės organizacijos iniciatyvą, kuri nebuvo paremta jokiais valdiškais ištekliais, patarimais palaikė Gargždų miesto garbės pilietė, istorikė Janina Valančiūtė, rajono vyriausiasis architektas Gytis Kasperavičius. Klaipėdos universiteto doc. dr. Silva Pocytė ir prof. dr. Vygandas Vareikis savo rekomendacijoje Savivaldybės tarybai akcentavo, kad „įgyvendinus Sambūrio idėją būtų pagerbti Nepriklausomos Lietuvos gynėjai, Lietuvos žmonės, kūrę ir šiuo metu kuriantys Lietuvos valstybę. Tai būtų tinkamas Lietuvos atkūrimo šimtmečio įprasminimo ženklas Gargžduose.“

Priminsime, kad prie Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro yra memorialinė lenta, skelbianti, kad čia įvyko pirmasis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio atstovų rajone susirinkimas.

Vilija BUTKUVIENĖ

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Derlingas ruduo

Saulėtų dienų negailintis auksinis ruduo dažo mūsų kasdienybę įvairiausiomis spalvomis. Geltonų, žalių, raudonų lapų konfeti krenta ir ant baigiamų Klaipėdos…

Plačiau »

Agnė ADOMAITĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar mokate džiaugtis gyvenimu?