Tikslingas, svarbus vyskupo susitikimas

Tikslingas, svarbus vyskupo susitikimas

Dekanato kunigai ir tikybos mokytojai (katechetai) su J. E. vyskupu K. Kėvalu Gargždų bažnyčioje.

 

Gargžduose trečiadienį lankėsi Jo Ekscelencija Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas. Jį lydėjo vyskupijos kurijos kancleris kunigas rel. m. mgr. Haroldas Šneideraitis, vyskupijos katechetinio centro vadovas monsinjoras kanauninkas eduk. m. lic. Rimantas Gudlinkis. Parapijos patalpose svečių laukė dekanato kunigai, klebonai, tikybos mokytojai (katechetai).

„Susitikimo tikslas – pabendrauti, susipažinti, sužinoti problemas, rūpesčius, pasvarstyti apie katechezę“, – kalbėjo vyskupas. Ruošiant vaikus, jaunimą sakramentams, ypač svarbu ugdyti gebėjimą žinias pritaikyti praktiškai, praturtinti išgyvenimus liturgijoje, pajusti tikėjimo džiaugsmą. Yra sumanyta sutvirtinamiesiems organizuoti savaitgalius siekiant bendrystės, maldos, sugebėjimų įgytas žinias taikyti gyvenime. Suaugusiųjų švietimo programos tikslas – padėti tėvams, kurie ruošia vaikus šeimoje sakramentams. Pageidautina, kad tėvai patys gilintų savo žinias ir šeimoje aktyviau ruoštų vaikus sakramentams. Tai jau yra privaloma Kauno arkivyskupijoje.

„Šio susitikimo esmė – ar mes pajėgūs žengti žingsnį į priekį ruošiant jaunimą, vaikus sakramentams“, – kalbėjo vyskupijos katechetinio centro vadovas monsinjoras R. Gudlinkis. Didesni reikalavimai ruošiantis sakramentams yra tam, kad katalikai būtų sąmoningesni, kad tikėjimo džiaugsmas spinduliuotų jų akyse.

J. E. vyskupas K. Kėvalas per dekanato kunigus, klebonus pareiškė padėką parapijų tikintiesiems, rajono Savivaldybei už paramą bažnyčioms, dėmesį dekanato bažnyčių problemoms. Vyskupas domėjosi naujos Slengių bažnyčios statybos eiga. Kunigai ir vyskupas aptarė parapijų ribų patikslinimą, šito reikalingumą.

Vyskupijos kurijos kancleris kun. H. Šneideraitis domėjosi ir tikrino parapijų ūkinę – finansinę veiklą už 2017 metus.

Kalbėdamas su tikybos mokytojais (katechetais), vyskupas daug dėmesio skyrė vaikų, jaunimo ruošimui sakramentams, neformalaus ugdymo, tėvų įtraukimui į ruošimą sakramentams, ypač Sutvirtinimui.

Kazimiera SIPIENĖ

Autorės nuotr.


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Kam apsimoka nedirbti?

Tik įsibėgėjus kovui sunkiai besiverčiantys rajono gyventojai šiemet pirmą kartą sulaukė nemokamų maisto paketų. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo…

Plačiau »

Virginija LAPIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas