Žemaitijos metų atminimo ženklas

Šiemet sukanka 800 metų, kai pirmąkart istoriniuose šaltiniuose – Ipatijaus kronikoje, kurioje aprašyta tarp Haličo-Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos 1219 metais sudaryta taikos sutartis, minimi du Žemaičių kunigaikščiai: Erdvilas (Gerdvilas) – vyresnysis kunigaikštis ir Vykintas, valdęs Žemaitijos rytinę dalį. Lietuvos Respublikos Seimas 2019-uosius paskelbė Žemaitijos vardo paminėjimo metais, akcentuojant jos indėlį LDK ir vėlesniais mūsų valstybės gyvavimo metais.

Per ištisus šimtmečius žemaičiai išlaikė prigimtinę savastį, kalbą, papročius ir tradicijas. Šia kryptimi parengta valstybinė programa. Vyksta renginiai, garsinantys Žemaitijos paveldą, regiono kūrėjų susitikimai, jų kūrybos vakarai ir parodos. Pristatomas reprezentacinis leidinys „Žemaitija istoriniuose Europos žemėlapiuose“. Taip pat numatyta išleisti „Žemaitijos istoriją“ bei kitas šį kraštą aprašančias knygas.

Nusistovėjo tradicija kiekvieniems atmintiniems metams sukurti atitinkamą ženklą. Žemaitijos ženklo konkursui buvo pateikta keletas eskizų.

Vertinant nuomonės išsiskyrė. Kultūros ministerijos sudaryta komisija pirmenybę teikė dailininko Tomo Vaičaičio sukurtam ženklui – baltas lokys su karūna (žemaičių herbo simbolis) raudoname skyde, aplink kurį užrašas „Pirmojo Žemaitijos paminėjimo jubiliejus“ (nuotr.).

Vilniaus žemaičių kultūros draugija, prie jos susibūrę visuomenininkai, kuriems atstovauja iš Gargždų kilęs dizaineris Vaidotas Skolevičius bei kurį laiką mūsų rajono mokyklose dirbęs dailininkas Kęstutis Kazys Šiaulytis, pritarė kitam projektui, kurio autorė dailininkė Jūratė Motužienė siūlo užrašą žemaičių tarme – „Žemaitėjės meta 2019“.

Po apklausos viešam naudojimui patvirtintas dailininko T. Vaičaičio pasiūlytas variantas.

Aldona VAREIKIENĖ


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Nesame linkstanti smilga

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė…

Plačiau »

Vilija BUTKUVIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar leisite vaikus į vasaros stovyklas?