2018 Birželio 22
Kartu su 7 Žemaitijos rajonuose 30 000 egz. tiražu platinamu spalvotu informaciniu-reklaminiu savaitraščiu 

Žodžių mūšyje atgailos neliko arba „Surišk savo liežuvį su smegenimis pagaliau!“

Negaliu pakęsti chamizmo. Ne tik savo, bet ir kitų žmonių atžvilgiu. Jau pusantrų metų stebiu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos darbą, iš posėdžių rašau naujienas, reportažus, kas gi nuveikiama rajono labui, kokios aistros verda aukščiausiuose politikos sluoksniuose. Anksčiau dirbau viename iš uostamiesčio dienraščių, teko daug metų dalyvauti ne tik rajono, bet ir miesto Tarybos posėdžiuose. Nežinau, gal jau senstu ir atmintis šlubuoja, bet, regis, anksčiau tarp politikų nebuvo tiek daug patyčių – bent jau rajone.

Tarybos nariai privalo laikytis Valstybės politikų elgesio kodekso principų: pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo, pavyzdingumo, nešališkumo. Neseniai posėdyje vienas iš rajono politikos senbuvių, neabejotinai girdėjęs apie šį kodeksą, paniekinamai komentavo klausimą pristatančio Administracijos darbuotojo, stovinčio prieš visą salę, išvaizdą: kad jo veidas labai raudonas ir kad jis kažko labai sutrikęs. Salė nuščiuvo, niekas nesijuokė, bet chamiškai pakalbėjęs politikas, regis, to nė nepastebėjo. Jis turbūt jautėsi ereliu, „pamokęs“ neįtinkantį tarnautoją.

Galimai šiam politikui nė minčių nekilo, kad žmones raudonis išmuša ne tik dėl kažkokio sunkaus uždavinio ar noro išsisukti, gėdos ar dar ko, bet ir galbūt dėl skaudžios traumos praeityje arba ligos. O storžieviški žodžiai verčia vėl išgyventi tai, ką norisi užmiršti. Etikos specialistai sako, jog galima juoktis iš žmogaus netinkamo poelgio, prasto darbo, bet ne iš išvaizdos. O jei taip daroma – peržengiama raudona riba. Tad nieko keisto, kad šiuo atveju sureagavo ir Administracijos darbuotojų profesinė sąjunga, kuri kreipėsi į rajono merą, prašydama užtikrinti, kad patyčios, įžeidinėjimai posėdžiuose liautųsi, nes panašių atvejų anksčiau buvo ir daugiau. Be kita ko, Profesinė sąjunga pažymėjo nuolat sulaukianti Administracijos darbuotojų nusiskundimų, kurie atitraukia nuo tiesioginio darbo dėl Tarybos narių dažnai žodžiu ar raštu – elektroniniu paštu – prašymų bei reikalavimų suteikti įvairią informaciją, atlikti tam tikrus veiksmus, nors tai esą dažnai nesusiję su Tarybos darbu ir panašiai.

Su šiais Profesinės sąjungos pareiškimais supažindinti Tarybos nariai nė kiek neatgailavo, nė vienas net nesumanė atsiprašyti. Priešingai – išsikvietę Profesinės sąjungos vadovę į tribūną kamantinėjo, koks būtent politikas minimas raštuose kaip įžeidinėjantis Administracijos darbuotojus. Ji nepanoro įvardyti, kas tas politikas, tik akcentavo, kad dar pasikartojus tokiems atvejams, kreipsis į Tarybos Etikos komisiją. Kai kurie politikai pastebėjo, kad tokie pareiškimai daro gėdą visai Tarybai, aiškino, kad profsąjunga turi būti drąsi, nekalbėti už nugaros. Tačiau drąsos, regis, labiausiai pritrūko chamišku elgesiu „sužibėjusiam“ politikui, nors buvo viešai ištartas jo vadovaujamos įmonės pavadinimas. Jei šis Tarybos narys kaip garbingas žmogus būtų pripažinęs savo klaidą ir atsiprašęs įžeistojo, jo reitingai būtų gerokai pakilę. Nes toks elgesys, įžeidžiančios frazės kito atžvilgiu griauna politiko įvaizdį ir atskleidžia vidinės kultūros stoką bei ribotas pažiūras.

Deja, kiekvieną posėdį tenka išgirsti patyčių, kvailų pastabų, kuriomis siekiama sukeltį sumaištį, destrukciją. Kartais susidaro įspūdis, kad kai kurie politikai ateina į posėdžius pasilinksminti, dalyvauti lyg žodžių mūšyje, kas „kietesnis“ ar smarkiau įkas priešingos stovyklos atstovams. Kitas gi pasirinkęs „politinę liniją“ – nuolat „auklėti“ tarnautojus. O rinkėjams kas svarbu? Kad aukščiausiu lygiu būtų sprendžiami gyvybiškai būtini gyvenimo reikalai, o ne Taryboje žaidžiami žaidimai, gražūs jie ar juo labiau – negražūs.

Kad savo kalbomis politikas nedemonstruotų chamizmo, būtinas asmenybės formavimas, kuris trunka visą gyvenimą. Tad niekada ne vėlu siekti išprusimo, savistabos, minčių ir emocijų kontrolės, teigia psichologai.

„Surišk liežuvį su savo smegenimis pagaliau!“ – lyg rimbo kirtis vėl nuskambėjo įžeidžianti Tarybos nario frazė praėjusiame Tarybos posėdyje Administracijos direktoriaus atžvilgiu. Rajono meras paragino jį kreiptis į Etikos komisiją.

Jolanta BENIUŠYTĖ

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Ne kokie reikaliukai

Prasidėjęs uogienių virimo sezonas, rūpestis dėl paukščių antplūdžių, kurie akimirksniu nulesa uogas, ko gero šiuo metu yra žymiai didesnis nei…

Plačiau »

Vilija BUTKUVIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar jau maudėtės jūroje?