• 19 rugsėjo, 2021
|

Aktualija


Mokyklų tinklo reorganizacija neišvengiama


 


Klausimas, kaip bus reorganizuotos Gargždų mokyklos, išlieka vienas iš aktualiausių, neduodančių ramybės nei mokiniams, nei jų tėvams, nei pedagogams. Nors Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija, kuriai iki vasario mėnesio patikėta parengti mokyklų tinklo pertvarkos planą, įtemptai dirba, kol kas apčiuopiamo rezultato nėra. Vis dar neaišku, kas laukia moksleivių kitais metais.


 


Pertvarką atlikti reikės


 


Iki šiol buvo pateikti 4 mokyklų tinklo reorganizavimo variantai, kurie buvo detaliai aprašyti „Bangos“ spalio 31 d. numeryje, straipsnyje „Kaip bus reorganizuotos Gargždų mokyklos?“ Juos turėjo apsvarstyti mokyklų bendruomenės ir pateikti savo siūlymus. Pasak Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo Algirdo Petravičiaus, svarbu diskutuoti su bendruomenėmis ir priimti optimalų variantą. „Reikia galvoti ne tik apie savo mokyklą, bet apie visas Gargždų švietimo įstaigas. Pertvarkant mokyklų tinklą, visiems svarbiausia priimti geriausią variantą“, – sakė jis. A. Petravičius akcentuoja, kad nei Švietimo, nei Vietos savivaldos įstatymai, Vyriausybės nutarimai nesuteikia savivaldybėms galimybės su bendruoju lavinimu daryti, ką vietos bendruomenės sugalvoja: „Jei gyvename teisinėje valstybėje, tai ir vadovaukimės jos teisės aktais. Jų pakeitimų laukiame jau antrą dešimtmetį, bet jų kaip nėra, taip nėra. O 2012 metai, kuriais švietimo reforma turės būti jau įgyvendinta, labai sparčiai artėja. Gargždų mokyklų pertvarkos tikrai neatliksime per vienerius metus. Tad visi turime diskutuoti ir ieškoti geriausio varianto. Ne tik kritikuodami, bet ir siūlydami.“


Komisija, kuriai patikėta parengti mokyklų tinklo reorganizavimo planą, buvo susirinkusi į posėdį, kuriame buvo planuota kartu su Gargždų vidurinių mokyklų direktoriais Egidijumi Žiedu, Antanu Jaciku bei gimnazijos direktore Irena Pintveryte išrinkti patį optimaliausią mokyklų tinklo reorganizavimo variantą. Direktoriai, pasitarę su mokyklų bendruomenėmis, mokyklų tarybomis, kitais suinteresuotais asmenimis, turėjo pateikti savo preliminarius pasiūlymus. Tačiau, kad ir kaip būtų gaila, ne visi direktoriai atliko „namų darbus“ ir turėjo ką pasiūlyti. Tikimasi, kad pasiūlymų padaugės po išvykos į Naująją Akmenę, kur mokyklų tinklo reorganizacija jau atlikta. Naujojoje Akmenėje visi komisijos nariai lankėsi praėjusį antradienį, jie turėjo galimybę įvertinti vykdomą švietimo reformą ir įgyti patirties.


Vertina skeptiškai


Prieš kelionę į Naująją Akmenę įvykusiame posėdyje Gargždų „Kranto“ vidurinės mokyklos direktorius Egidijus Žiedas bei „Minijos“ vidurinės mokyklos direktorius Antanas Jacikas informavo, kad jų mokyklų bendruomenės yra kategoriškai nusiteikusios „prieš“ mokyklų tinklo reorganizavimą. Savo poziciją šių vidurinių mokyklų bendruomenių atstovai išdėstė kreipimesi „Dėl Gargždų miesto mokyklų reorganizacijos“, kuris išspausdintas lapkričio 7 d. „Bangos“ puslapiuose. Kreipimesi rašoma, kad Gargždų miesto „Kranto“ ir „Minijos“ vidurinių mokyklų tarybų bei profsąjungų atstovai nepritaria mokyklų tinklo pertvarkos komisijos pateiktiems 4 variantams. E. Žiedas teigė, kad mokyklų tinklo reorganizavimas „Kranto“ vidurinėje mokykloje šiuo metu yra pati aktualiausia tema, todėl planuojama mokyklos internetinėje svetainėje surengti forumą šia tema. Tada kiekvienas turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę, teikti pasiūlymus. Komisijos pirmininkas rajono Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Albinas Klizas pastebi, kad mūsų visuomenės dauguma nusiteikusi prieš planuojamą reformą. „Tai suprantama, tiek vaikai, tiek mokytojai pripranta prie vienos mokyklos. Jei bus įgyvendinta mokyklų tinklo reorganizacija, kol asmuo įgis vidurinį išsilavinimą, turės mokytis dviejose trijose mokyklose. Tai visiškai nauja, todėl natūralu, kad kelia nerimą“, – kalbėjo A. Klizas. Vienaip ar kitaip komisija privalo parengti mokyklų pertvarkos planą 2008-2012 metams, todėl blogiausia, kad Gargždų vidurinių mokyklų direktoriai atmeta pasiūlytus mokyklų reorganizavimo variantus, tačiau kitų alternatyvų nepateikia.


 


Kiekviena reforma sudėtinga


 


Gargždų miesto „Vaivorykštės“ gimnazijos pradinių klasių tėvai taip pat tvirtina, kad nepriimtų nė vieno iš komisijos siūlomų variantų. Jų kreipimasis išspausdintas lapkričio 14 d. „Bangos“ puslapiuose. Minėtame posėdyje dalyvavusi gimnazijos direktorė Irena Pintverytė pabrėžė, kad kiekviena reforma yra sudėtinga. „Stengiausi padaryti viską, kas priklauso nuo manęs, visus supažindinau su planuojama mokyklų tinklo reorganizacija. Neseniai buvo suorganizuotas tėvų susirinkimas, salė buvo pilnut pilnutėlė. Pamiršę emocijas modeliavome pačius įvairiausius mokyklų tinklo pertvarkos variantus ir priėmėme sprendimą“, – sakė I. Pintverytė. Ji apgailestavo, kad savo pasiūlymų neturėjo kiti Gargždų vidurinių mokyklų direktoriai. Todėl komisijos nariai nusprendė, kad, atsižvelgiant į tai, jog ne visi direktoriai turėjo savų pasiūlymų, įpareigoti Gargždų miesto mokyklų direktorius kitame komisijos posėdyje pristatyti savo konkrečius pasiūlymus, apsvarstyti kiekvieną variantą, paskaičiuoti, kiek ir kokiu atveju susidarytų klasių komplektų, atkreipti dėmesį į mokytojų darbo krūvius.


 


Komisija kviečia diskusijai


 


Atsižvelgiant į tai, kad daugelis Gargždų bei rajono gyventojų skundžiasi informacijos dėl mokyklų tinklo pertvarkos stygiumi, pateikiamas komisijos, skirtos Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo planui 2008-2012 metams parengti, narių sąrašas. Komisijos pirmininkas, rajono Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Albinas Klizas, komisijos pirmininko pavaduotoja, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė, komisijos sekretorė – Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė. Nariai: Saulius Bakšinskis (Gargždų miesto seniūnas), Irena Barbšienė (Administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė), Gendrutis Burbulis (Ketvergių pagrindinės mokyklos direktorius), Rima Gabalienė (Agluonėnų pagrindinės mokyklos direktorė), Virginija Gineitienė (Administracijos Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėjos pavaduotoja), Genovaitė Salienė (Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos mokytoja, Lietuvos Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos narė), Antanas Jacikas (Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos direktorius), Laima Kaveckienė (Administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja), Ieva Meilienė (Dauparų-Kvietinių seniūnijos seniūnė), Liudvika Norvilienė (Gargždų mokyklos-darželio „Saulutė“ direktorė), Algirdas Petravičius (Administracijos Švietimo skyriaus vedėjas), Irena Pintverytė („Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos direktorė), Eugenija Selskienė (Endriejavo pagrindinės mokyklos mokytoja, rajono Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė), Egidijus Žiedas (Gargždų „Kranto“ vidurinės mokyklos direktorius). Komisijos pirmininkas akcentuoja, jog visų komisijos narių tikslas – keistis nuomonėmis tarpusavyje, taip pat su mokyklų bendruomenėmis ir priimti patį geriausią sprendimą. Todėl visuomenė yra raginama diskutuoti apie mokyklų tinklo pertvarką, išsakyti savo baimes ir lūkesčius. Tik tokiu būdu galima priimti optimaliausią sprendimą.


 


Agnė SURPLYTĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių