Johano Ferdinando Kelkio atminimui

Vėlinių dienomis etnografinėse Kisinių kaimo kapinaitėse, kaip ir kasmet, buvo uždegtos žvakės ant lietuviškos žurnalistikos pradininko, švietėjo ir kovotojo prieš Klaipėdos krašto germanizaciją J. F. Kelkio ir jo žmonos kapo. Dovilų etninės kultūros centras rūpestingai sergsti lietuvybės puoselėtojo atminimą, kiekviena proga primena jo nuopelnus Mažosios Lietuvos kraštui. Ateinančiais metais turėtume iškilmingai pažymėti jo gimimo 220-ųjų metinių sukaktį.

Johano Ferdinando Kelkio pavardė dažnai minėta mūsų „Bangos“ puslapiuose, todėl ir žinoma šio krašto žmonėms. Šis žmogus pagarsėjo kaip Mažosios Lietuvos pedagogas, poetas, spaudos ir raštijos darbuotojas, vienas iš lietuvių periodinės spaudos leidybos pradininkų. Gimė 1801 metų birželio 10 dieną Piktupėnuose, šalia Pagėgių. Daugiau kaip trisdešimt metų dirbo bendruomenės vaikų mokytoju – precentoriumi žvejų kaimelio Isės pradinėje mokykloje (dabar čia Rusijos federacijos Kaliningrado srities teritorija). Panaikinus šią mokyklą jis atsikėlė į Kretingalę, kur šalia darbo mokykloje ir bažnyčioje įsteigė parengiamuosius kursus jaunuoliams, stojantiems į mokytojų seminariją. Itin rūpinosi lietuvių kalbos stiprinimu parapijos bendruomenėje ir apskritai lietuviška veikla. J. F. Kelkio medalis. Autorius – skulptorius Robertas Guoba.Bendradarbiavo laikraštyje „Keleivis iš Karaliaučiaus“, rašė eilėraščius, istorinę poemą „Lietuvininkai“, buvo aktyvus vertėjas, knygų sudarytojas ir giesmynų redaktorius.

J. F. Kelkis plačiau žinomas kaip pirmojo lietuviško periodinio leidinio „Nusidavimai apie Evangelijos prasiplatinimą tarp žydų ir pagonių“. Tai buvo leidinys, pasakojantis apie misijų veiklą įvairiuose pasaulio kraštuose, taip pat informuodavęs ir apie įvykius bei nuotaikas Mažosios Lietuvos žemėje.

Išėjęs į pensiją apsigyveno Kisiniuose, čia ir mirė 1877 metų vasario 19 dieną. Palaidotas netoli esančiose evangelikų liuteronų kapinėse, kurias dabar laikome lietuvininkų panteonu.

Lietuvos žurnalistų sąjungos Klaipėdos apskrities skyrius, pagerbdamas profesionalius žurnalistus už jų ryškius nuopelnus ir kūrybinius darbus, šiemet įsteigė naują apdovanojimą – lietuvių žurnalistikos pradininko Johano Ferdinando Kelkio medalį. Juo gali būti apdovanoti ir kitos profesijos atstovai, pasižymėję ypatingais nuopelnais žurnalistikai.

Šiomis dienomis J. F. Kelkio medaliu apdovanoti Mažosios Lietuvos kultūros puoselėtojai klaipėdiškiai – 90-metis žurnalistas, kraštotyrininkas, knygų ir fotoalbumų autorius Bernardas Aleknavičius, žurnalistė, knygų „Klaipėdos akvarelės“ autorė Gražina Juodytė ir žurnalistų renginių organizatorius Žydrūnas Naujokas.

Aldona VAREIKIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių