Administracijos struktūroje – pokyčių virtinė

Iš viso tądien Klaipėdos rajono savivaldybės taryboje buvo apsvarstyta 40 sprendimo projektų, 3 informacijos. Posėdyje nedalyvavo Jonas Dumašius (dėl komandiruotės), Aušra Gudauskienė (dėl ligos), Alfredas Šiaulys (dėl atostogų).

Savivaldybės tarybos posėdyje prisiekė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovė Vida Ronkaitytė. Savivaldybės tarybos nario vieta atsilaisvino, Mindaugui Šunokui tapus Administracijos direktoriaus pavaduotoju. V. Ronkaitytė prisiekė dalyvaujant Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkei Laurai Matjošaitytei, kuri Savivaldybės posėdžių salėje lankėsi pirmą kartą.

Ketvirtadienį posėdžiavusi Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos valdančioji dauguma palaimino naują Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos struktūrą. Toks pažadas buvo duotas rinkėjams. Nuo gegužės 1 d. Administracijoje vietoj 23 liks 15 skyrių. Viliamasi, kad optimizuota struktūra padės pasiekti strateginių tikslų, teikti kokybiškesnes paslaugas gyventojams, atsisakant netikslingos, perteklinės veiklos. Tačiau opozicija ir dauguma Administracijos darbuotojų įsitikinę, kad reforma vykdoma skubotai, neįvertinant galimų neigiamų padarinių.

Vadovavosi „Civittos“ rekomendacijomis

Tarybos posėdyje dalyvavo UAB „Civitta“ atstovas Kęstutis Jovaišas, kuris trumpai pristatė Klaipėdos rajono savivaldybės atžvilgiu atliktą darbo organizavimo vertinimo ataskaitą. „Tai dviejų mėnesių darbas, kuris apėmė Administracijos struktūros funkcijų peržiūrą, Administracijos ir pavaldžių įstaigų santykį. Vyko pakankamai didelė duomenų analizė, interviu su darbuotojais, darbo dienos nuotraukos fiksavimas, strateginių ir kitų Administracijos dokumentų peržiūra“, – vardijo K. Jovaišas, kuris atkreipė dėmesį, kad mūsų Savivaldybė yra išskirtinė, nes auganti, skirtingai nei daugelis kitų.

Anot jo, būtų galima išskirti penkis pagrindinius siūlymus. Pirmiausia reikėtų stambinti Administracijos padalinius, tuomet atsirastų daugiau lankstumo, įgyvendinant projektus, būtų galimybė darbuotojams „dengti“ vienam kito funkcijas atostogų metu ir pan. Iš 23 skyrių, „Civittos“ siūlymu, turėtų likti 15. „Antra, iš 327 darbuotojų maždaug 110 yra ūkiniai darbininkai, aplinkos tvarkytojai. Būtų efektyviausia visus juos priskirti įsteigtai Savivaldybės įstaigai. Savivaldybės administracija kaip politikos įgyvendintoja neturėtų turėti tokios dalies ūkinio personalo savo struktūroje“, – aiškino „Civittos“ atstovas. Trečiuoju punktu jis siūlė skirti didesnę orientaciją į klientų aptarnavimą, jų priėmimą galbūt net dabartinėje Tarybos posėdžių salėje, kas interesantams būtų žymiai patogiau, nebereikėtų patiems ieškoti specialistų skirtinguose Administracijos aukštuose. „Ketvirta, visų pavaldžių Savivaldybei įstaigų peržiūra. Didesnės galios paėmimas į pačią Savivaldybės administraciją, nes pačios įstaigos nėra pajėgios įgyvendinti tam tikrų pokyčių. Pavyzdžiui, buhalterijos, turto valdymo, informacinių technologijų, viešųjų pirkimų srityse. Didžioji dalis galėtų būti Savivaldybės administracijoje, taip palengvinant įstaigoms dabar tenkantį krūvį“, – dėstė K. Jonušas. Pasak jo, penktuoju punktu turėtų būti atlikta administracinių etatų, daugiausia ugdymo įstaigose, peržiūra ir didesnis dėmesys telkiamas į mokymą.

 

Po balsavimo opozicijos atstovas Sigitas Karbauskas replikavo: „Negriaukime visko. Šiandien Administracija griaunama; daugiafunkcis sporto centras Dariaus ir Girėno gatvėje griaunamas dėl neaiškių priežasčių, nusitaikyta į parką; kultūros namų antstatas, kur turėjo atsirasti, griaunamas. Žmonės, kai neturi idėjų, jie smerkia buvusius, griauna. Melagysčių pilna. Gerai, kad bent verslo forume meras jau pripažino, kad Savivaldybės laimėjimai – tai ne šios kadencijos nuopelnas.“ Į repliką meras B. Markauskas atsakė, jog dėl melagysčių, S. Karbausko platinamų pasisakymų viešoje erdvėje, planuojama kreiptis ne tik į Etikos komisiją, bet ir į teismą. „Dėl melagysčių, manau, lygių pačiam nėra“, – nuomone pasidalijo B. Markauskas.

Ragino negriauti paskubomis

Apie 50 proc. darbuotojų vienijančios Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profsąjungos vardu kalbėjusi Agluonėnų seniūnijos seniūnė Laima Tučienė ragino vietos politikus prieš paspaudžiant balsavimo mygtuką pagalvoti: „Ar jūs iš tikrųjų apsisprendę, koks jūsų siekis? Ar sugriauti tai, ką pasiekė pirmaujantis rajonas, gavęs jau ne vieną apdovanojimą? Mūsų Savivaldybė yra pripažinta viena iš geriausiai besitvarkančių. Dabar norima sugriauti, ką turime gero. „Civitta“ pristatė rekomendacijas, konsultacijose su Administracijos vadovais darbuotojai neišgirdo nė vieno atsakymo į pateiktus klausimus. Kodėl siūloma būtent tokia struktūra, kokiu principu jungiami 3–4 skyriai, kaip pagerės skyrių darbo efektyvumas? Mes ne prieš reformas, bet kiekviena reforma turi būti pagrįsta.“

Ketvirtadienį Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžio pradžioje meras B. Markauskas praėjusio jubiliejaus proga iškilmingai pasveikino buvusią vicemerę, ilgametę Tarybos narę Rūtą Cirtautaitę. Jai dėkota už ilgametę, rūpestingą ir dėmesingą veiklą, dirbant Klaipėdos rajono gyventojų gerovei. Tačiau šventinės nuotaikos greit išsisklaidė perėjus prie darbotvarkės klausimų, iš kurių opiausias – naujos Administracijos struktūros tvirtinimas.L. Tučienės nuomone, ataskaitoje nėra pateikta nė pusė darbo už sumokėtus pinigus: pasigesta alternatyvų, finansinių sąnaudų paskaičiavimo ir kt. „Mūsų siūlymas buvo atidėti sprendimo projektą, viską išdiskutuoti su darbuotojais, kas nebuvo daroma. Apie funkcijas kalbos nebuvo, pokalbiai su „Civittos“ atstovais sukosi apie darbą, bites ir ūkį, pareiginės neanalizuotos. Pateiktos rekomendacijos nėra šventa karvė. Tikime politikų valia, protingais sprendimais. Nesugriaukime to, ką turime. Skubotumas nieko gero neduoda“, – įsitikinusi Savivaldybės administracijos darbuotojų profsąjungos lyderė L. Tučienė.

Vykdytojai ar lyderiai?

Opozicijai priklausantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Martynas Pocius priminė, kad per komiteto posėdį siūlė, jog Administracija sukviestų visus darbuotojus, įvyktų bend­ras susirinkimas. „Ar tai buvo padaryta?“ – teiravosi jis. „Ne“, – atsakė L. Tučienė. Taip pat vienas iš opozicijos narių Vaclovas Dačkauskas citavo „Civittos“ ataskaitos punktą, jog dauguma skyrių vedėjų yra geri savo srities specialistai, išmanantys savo kuruojamos srities specifiką, atviri naujovėms ir pokyčiams, tačiau retas kuris galėtų būti pokyčių iniciatoriumi ar lyderiu. Neretai vengiama atsakomybės už skyriaus veiklos rezultatus prisidengiant politine valia ar politikais. „Panašų teiginį mes esame girdėję šioj salėj prieš 20 metų. Ratas apsisuko. Kuo remiantis pateikiami tokie teiginiai, žeminantys mūsų skyrių vedėjus?“ – klausė jis. „Manau, argumentai nėra žeminantys. Pats asmeniškai irgi nesu visų galų meistras. Tačiau yra žmonės, kurie geba gerai įgyvendinti pavestas užduotis. Yra ir žmonės, mokantys sukurti naujas užduotis. Beveik visų pokalbių metu mes girdėjome panašius argumentus, jog idėjų vedėjai turi, tačiau jos blokuojamos, neprieinama prie politikos ir pan. Labiau sprendžiami praktiniai einamieji klausimai nei strateginės iniciatyvos, kurios turėtų atsirasti bendradarbiaujant skyrių vedėjams“, – aiškino „Civittos“ vadovas K. Jovaišas.

Reformą vadino nuosaikia

Tarybos narys, opozicijos atstovas Viktoras Kura, kreipdamasis į merą, teigė, jog pasigedo atskiros Tarybos narių ir „Civittos“ atstovų diskusijos. „Vietos politikai buvo nustumti į šoną“, – priekaištavo V. Kura. Meras Bronius Markauskas stebėjosi tokiu pasisakymu, mat visi Tarybos nariai sprendimo projektus svarstė komitetuose. Be to, buvo galima pasiūlyti tokio susirinkimo idėją, tačiau toks noras nebuvo išreikštas.

Tarybos Biudžeto ir ekonomikos komiteto pirmininkas Nerijus Galvanauskas pastebėjo, jog, kalbantis net su opozicijos nariais privačiai, visi pripažįsta, kad pokyčių reikia, tačiau kai pradedamos konkrečios iniciatyvos, kyla konfliktas. „Reforma yra pakankamai nuosaiki. Iš profsąjungos neišgirdome, kad yra kažkoks politinis susidorojimas, politikavimas. Skyrių stambinimas padės vedėjus orientuoti į vadovaujamo darbo valdymą ir atitraukti nuo techninių užduočių. Einama prie vieno langelio principo, kas žymiai patogiau žmogui. Pačią pertvarką reikia kaip įmanoma greičiau įgyvendinti, tada nuslūgs įtampa, prasidės normalus darbas, bus lengviau ir skyrių vedėjams, ir vadovybei. Reforma nėra griaunanti, ji pakankamai nuosaiki“, – akcentavo N. Galvanauskas. M. Pocius pritarė, kad pertvarkų reikia, tačiau stebėjosi, kad pokyčiai daromi skubotai, neišdiskutavus su darbuotojais. „Kodėl jų nenuraminate? Darbuotojai baiminasi eiti pas vadovybę, nes bijo likti bedarbiais. „Civittos“ vertinimo anketos kelia daug klausimų dėl objektyvumo. Kuo pagrįstas ir sporto prijungimas prie švietimo, ar kultūros sujungimas su socialine parama. Visiškai nieko bend­ro“, – tvirtino M. Pocius ir siūlė klausimą atidėti arba balsuoti prieš pateiktą sprendimo projektą. Opozicijos narė Ligita Liutikienė taip pat siūlė sprendimą atidėti, nes, anot jos, reikia išsamesnės analizės ir diskusijos.

Prilygino dramblio valgymui

„Kaip suvalgyti dramblį? Reikia pradėti jį valgyti“, – daugeliui žinomą posakį priminė Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Vaclovas Macijauskas. „Jei norime, kad būtų atliktas didelis darbas, turime jį pradėti. Taip, neturime sudarę nei planuojamų skyrių nuostatų, nei pareigybių aprašymų, tačiau tai bus daroma eigoje. Rasis konkretus dėstymas, kas ką veiks. Kaltinama diskusijos nebuvimu, tačiau 21 dienos profsąjungos ir Administracijos vadovybės konsultacijos protokolas liudija, kad jos buvo ir yra baigtos. Išeiti iš komforto zonos nėra lengva, tačiau siūlau balsuoti už ir pradėti reformą“, – ragino valdančiajai daugumai priklausantis V. Macijauskas.

Meras B. Markauskas pirmiausia pasiūlė balsuoti už sprendimo projekto atidėjimą. Prieš spaudžiant balsavimo mygtukus pasisakęs Kontrolės komiteto pirmininkas, opozicijos narys Raimondas Simonavičius replikavo, jog dramblį valgant skubotai galima ir paspringti, tad pasisakė už atidėjimą. Kad sprendimo projektas būtų atidėtas, iš viso balsavo 10 vietos politikų, 14 buvo prieš.

Vėliau vyko balsavimas už parengtą sprendimo projektą, kuriame ir numatyta nauja Administracijos struktūra. Už buvo 14, 10 – prieš, susilaikiusiųjų nebuvo. Nauja struktūra, kaip buvo minėta, įsigalios nuo gegužės 1 d.

Agnė ADOMAITĖ

A. VALAIČIO nuotr.


Taip pat skaitykite:

A. Bogdanovas: seniūnijos nebus jungiamos, planuojamos papildomos lėšos jų infrastruktūrai
Pacientai vis dar sunerimę dėl medicinos paslaugų
Pasaulio kolumbariumai išskirtiniai, Lietuvoje dar nepopuliarūs
Gargždiškius miesto centre kankina sunkiasvorių pragaras
106-osios vėžaitiškių Oninės be patoso, įkvėptos kuklumo
Girkališkiai šventė smagiai ir blaiviai
Jaunuoliai mokėsi verslavimo ir limonado gamybos
Šilauogyno Gribžiniuose vėžaitiškis plėsti nežada
Gardžiuokimės su šakočių kepėjais iš Šakių
Susitikimas su Irena Stražinskaite-Glinskiene
Gargždų gimtadienyje – automobilių paroda
Jėgos aitvarų instruktoriui pučia palankūs vėjai

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Supratimo: žmogui ir paukščiui

Ryšys su gamtos pasauliu mums…

Plačiau »

Virginija LAPIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook