Ant Tarybos posėdžio pjedestalo – politikų elgesys

Politines aistras labiausiai kurstęs klausimas buvo susijęs su opozicijoje esančiais Sigitu Karbausku ir Viktoru Kura. Rugsėjo mėnesį Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą sudaryti komisiją, tirsiančią faktus, ar minėti politikai nepažeidė Konstitucijos, nesulaužė priesaikos ir gali toliau tęsti darbą Taryboje. S. Karbauskas nenusišalino posėdyje svarstant komisijos išvadas. Jo bendražygis M. Pocius palaikė nenusišalinantį kolegą.

Ketvirtadienį nuotoliniu būdu vykęs Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdis truko vos pusantros valandos, apsvarstyta 30 klausimų darbotvarkė, 4 informacijos. Laiko politikams pakako ne tik sprendimams priimti, bet ir kandiems pasisakymams. Posėdyje iš 27 politikų dalyvavo 25 (nebuvo Rūtos Cirtautaitės dėl asmeninių priežasčių ir Raimondo Simonavičiaus dėl tarnybinių reikalų).

Tyrimą išvadino cirku

Politines aistras labiausiai kurstęs klausimas buvo susijęs su opozicijoje esančiais Sigitu Karbausku ir Viktoru Kura. Priminsime, kad rugsėjo mėnesį Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą sudaryti komisiją, tirsiančią faktus, ar Tarybos nariai S. Karbauskas ir V. Kura nepažeidė Konstitucijos, nesulaužė priesaikos ir gali toliau tęsti darbą Taryboje. Komisija darbą pabaigė ir ketvirtadienį nuotoliu vykusiame Tarybos posėdyje vietos politikams buvo pasiūlyti du keliai: 1) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar Savivaldybės tarybos nariai sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė jiems LR vietos savivaldos įstatymo ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų; 2) arba priimti sprendimą, jog taikyti Savivaldybės tarybos narių įgaliojimų netekimo procedūras nėra pagrindo. Žodžio paprašęs minėtos komisijos pirmininkas, valdančiosios daugumos atstovas Raimundas Daubaris informavo, jog komisija yra už antrąjį variantą, tačiau kartu siūlo protokolinį sprendimą – kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) dėl tolimesnio tyrimo ir sprendimų priėmimo kompetencijos ribose.

„Klausimas tiesiogiai susijęs su dviem Tarybos nariais. Dabar nenusišalina, S. Karbauskas komentuodamas daro poveikį, tai jau virš įžūlumo“, – nuomone dalijosi Tarybos narė A. Gudauskienė. Meras atkreipė dėmesį, jog pirmiausia reikia apsispręsti dėl pasiūlytos išvados, pagal kurią nėra pagrindo taikyti Tarybos narių įgaliojimų netekimo procedūrų. Tarybos narys Alfredas Šiaulys atvirai sakė ir kelis kartus pakartojo, kad jam yra sunku apsispręsti, nes jaučia poveikį iš S. Karbausko: „Manau, S. Karbauskas turėtų nedalyvauti šiame procese. Nežinau, ką etikos sargai pasakytų. Reikia spręsti šį klausimą.“ Reaguodamas S. Karbauskas atkirto, jog sąmoningai nenusišalina. „Noriu pažiūrėti šį cirką, kuris mokesčių mokėtojams jau kainavo 1 800 Eur – advokato išlaidos. Siūlyčiau jums tuos pinigus garbingai susimesti. O kiek dar darbo grupė sėdėjo... Traktuoju tai, jog norima suvaržyti mano, kaip piliečio, teises dalyvauti susirinkimuose“, – dėstė nusišalinti nesutikęs S. Karbauskas.

Įžūliai nenusišalino

Tarybos narė, valdančiosios daugumos atstovė Aušra Gudauskienė pastebėjo, jog labai keista, kad nusišalinimo tvarka vieniems galioja, kitiems ne. „Per komitetus V. Kurai irgi teko priminti, jog derėtų nusišalinti. Klausimas tiesiogiai susijęs su dviem Tarybos nariais. Dabar nenusišalina, komentuodamas daro poveikį, tai jau virš įžūlumo“, – nuomone dalijosi Tarybos narė A. Gudauskienė. A. Šiaulys taip pat neatlyžo ir ragino merą Bronių Markauską net nesuteikti žodžio tokiais atvejais, nes daromas poveikis sprendimams. „Negaliu, reikia vadovautis reglamentu. Buvo prašymas, Tarybos narys nenusišalino“, – paaiškino B. Markauskas. „Tada siūlau iškart kreiptis į Etikos komisiją dėl S. Karbausko poelgio“, – siūlė A. Šiaulys.

„Siūlau iškart kreiptis į Etikos komisiją dėl S. Karbausko poelgio“, – ragino Tarybos narys A. Šiaulys.S. Karbausko bendražygis Martynas Pocius palaikė nenusišalinantį S. Karbauską: „Darome cirką, tai tuo pačiu į VTEK ir dėl nenusišalinimo kreipkitės, kad pinigų nereikėtų daugiau išleisti. Komisijos veikloje pats dalyvavau. Taip, vieno balso persvara nuspręsta, jog nėra pagrindo kreiptis į teismą, tačiau iškart sugalvota duoti užduotį Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.“ Opozicijoje taip pat esantis Jonas Dromantas atkreipė dėmesį, kad komisijai reikėjo nuspręsti, ar kreiptis į teismą, ar netaikyti minėtų įgaliojimų netekimų procedūrų, tad pasiūlytas protokolinis sprendimas dėl kreipimosi į VTEK, jo nuomone, yra perteklinis: „S. Karbauskas ir V. Kura yra nepatogūs nariai valdančiajai daugumai, dėl to tas klausimas taip akcentuojamas. Užbaikime jį, nepermetinėkime darbo kitiems. Būkime drąsūs priimti sprendimus.“ Meras B. Markauskas, padėkojęs už pasisakymą, pastebėjo, kad apie patogumus vieną kitiems turbūt komentuoti nereikėtų. „Kiekvienas Tarybos narys turi teisę pasiūlyti protokolinį sprendimą, ką ir padarė R. Daubaris. Taryba apsispręs“, – sakė B. Markauskas.

Bendru sutarimu nuspręsta, jog nėra pagrindo taikyti Savivaldybės tarybos narių įgaliojimų netekimo procedūrų. Dėl pasiūlyto protokolinio sprendimo, pagal kurį mero vardu būtų kreiptasi į VTEK tolimesniam tyrimui, nuomonės išsiskyrė. Už balsavo 17, prieš 6, nedalyvavo 1 (V. Kura per visą svarstymą ir balsavimą nesirodė ekrane). Vadinasi, bus kreiptasi į VTEK ir toliau aiškinamasi dėl minėtų vietos politikų elgesio. S. Karbauskas liejo tulžį valdančiajai daugumai, kaltino savų kišimu į postus, jų įdarbinimu ir pan.


TAI ŽINOTINA

  • Klaipėdos rajono savivaldybės mero patarėjas komunikacijai Jevgenijus Bardauskas informavo, kad išorinės teisininko paslaugos, nagrinėjant klausimą dėl S. Karbausko ir V. Kuros galimai sulaužytos priesaikos ir dėl jų galimai padarytų Konstitucijos nuostatų pažeidimų, pirktos siekiant išvengti šališkumo. „Tokį sprendimą priėmė Tarybos sudaryta komisija, siekdama kuo objektyviau ištirti esamą situaciją. Šios teisininko paslaugos kainavo 1 500 eurų be PVM. Norėtume pažymėti, kad tyrimas pradėtas Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymu. Būtent ji Tarybai ir pasiūlė pradėti S. Karbausko ir V. Kuros įgaliojimų netekimo procedūrą dėl galimai sulaužytos Tarybos nario priesaikos. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad visos šios išlaidos patirtos būtent dėl Tarybos narių S. Karbausko ir V. Kuros galimai atliktų veiksmų, paskatinusių VRK kreiptis į Tarybą ir paprašyti atlikti tyrimą“, – komentavo J. Bardauskas.

Agnė ADOMAITĖ

A. VALAIČIO nuotr. iš „Bangos“ archyvo


Taip pat skaitykite:

2021-ųjų biudžetas. Koks jis ir kaip bus panaudoti pinigai?
Informacija dėl kelių priežiūros seniūnijose žiemos metu
Dar nepateikei pasiūlymo?  Nelauk, juk tikrai turi nerealią idėją!
Tūba pasitarnavo mokyklos iškabai
Už karantino taisyklių pažeidimus slegiančios baudos, bet susilaikyti sunku
Speigas aušino pandemiją, tačiau be aukų neapsiėjo
Brožių bendruomenę išgarsino socialinis verslas
Improvizacija – „Močiutės košė“
Intymių žaidimų saugumo pradžiamokslis

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Grokime atsakingai

Dėl pasitraukusių dviejų ministrų Italijos Vyriausybė krizėje; po…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook