Gobergiškėje ir Endriejave darbai sustojo: rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo garanto

Gobergiškėje ir Endriejave darbai sustojo: rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo garanto

Du svarbūs Klaipėdos rajonui objektai pakibo ore – sustojo Endriejavo kultūros namų ir bibliotekos pastatų rekonstrukcija bei Gobergiškės darželio grupių įrengimas. Abiejų objektų rangovas – UAB „Išskirtinio būsto statyba“ žeria kaltinimus užsakovui – Klaipėdos rajono savivaldybei. Tačiau tiek meras Bronius Markauskas, tiek Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas tvirtina, jog darbų tęstinumui būtinas rangovo pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimo garantas, kurio iki šiol nėra. Paviršiun kyla ir kitų detalių, kurias rajono vadovai paviešino ketvirtadienio pavakarę nuotolinėje spaudos konferencijoje.

Sutartis dėl Gobergiškės darželio grupių įrengimo yra galiojanti iki kovo 31 d.Padėjo, kuo galėjo

Meras B. Markauskas apgailestavo, kad santykius su rangovu tenka aiškintis per žiniasklaidą. Tačiau, anot jo, rangovas šiuo metu atlieka ne darbus, o ieško priežasčių, kaip nedirbti. Tad nuspręsta visuomenei atskleisti realią situaciją dėl šių objektų. Administracijos direktorius A. Bogdanovas informavo, kad su rangovu UAB „Išskirtinio būsto statyba“ Savivaldybė turi dvi sutartis. „Stengiamės ne tik šiam, bet visiems rangovams padėti, kuo galime. Nors neturėtume rūpintis tokiais dalykais, kaip rangovo santykiai su projektuotojais ir pan. Tačiau dedame visas pastangas, juolab kad Endriejavo rekonstrukcijai numatyta yra ir ES lėšų, tai mūsų rajonui labai svarbūs objektai“, – akcentavo A. Bogdanovas.

Pagrindinė bėda tiek dėl Gobergiškės darželio grupių įrengimo, tiek dėl Endriejavo kultūros namų ir bibliotekos pastatų rekonstrukcijos ta, kad rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo garanto. „Tai yra būtina sąlyga. Garantas reikalingas tam, kad mes būtume užtikrinti, jog rangovas pajėgus įgyvendinti numatytus visus darbus. O jei nepavyks to padaryti, draudimo kompanija arba bankas, priklausomai nuo to, kas laiduoja už rangovą, kompensuos patirtus nuostolius. Todėl sutarties užtikrinimo garantas yra privaloma sąlyga laimint viešuosius konkursus“, – paaiškino A. Bogdanovas. Jis atkreipė dėmesį, kad pradžioje UAB „Išskirtinio būsto statyba“ garantą buvo pateikusi, tačiau vėliau šis baigėsi ir nebuvo pratęstas.

„Bangos“ archyvo nuotr.: Endriejavo kultūros namų rekonstrukcija: kol kas yra tik pamatų ir rūsio perdengimo stadija.Lauks iki kovo vidurio

A. Bogdanovas akcentavo, jog rangovo pasakymai, kad užsakovas neleidžia dirbti, prasilenkia su tiesa. „Mes tiesiog prašome pateikti sutarties užtikrinimo garantą bent jau likusiems darbams, tada juos būtų galima sėkmingai tęsti. Dabar negalime aktuoti darbų. Dėl Gobergiškės grupių jau yra skaičiuojami delspinigiai, nes nepateikiamas minėtas garantas. Tie delspinigiai jau yra didesni nei atliktų darbų sąmata“, – teigė Administracijos direktorius A. Bogdanovas. Jis sakė, jog keletas darbų aktavimų jau buvo vykdoma, tai įvertins ir teisininkai, bus apklausti ir atsakingi darbuotojai. Tad vėliau bus daugiau informacijos. Direktorius pastebėjo, kad Gobergiškės objekte statybos techninis prižiūrėtojas labai atidus, stengiamasi viską vykdyti pagal raidę. „Viskas gerai. Yra Statybos techninis reglamentas, visi rangovai juo ir vadovaujasi. Jei kažkas nesiseka, nežinau, ar tai Reglamento bėda, ar prižiūrėtojo, ar dar kieno. Mes stengiamės padėti, kiek galime. Prašome ir projektuotojų, ir prižiūrėtojų, kad reaguotų kuo greičiau, nes labai svarbus objektas. Tačiau kaip visada: projektuotojai – Vilniuje, Panevėžyje, techninis prižiūrėtojas lyg ir vietinis. Visada būna visokių kliūčių. Tačiau pagrindinė bėda – rangovo“, – nuomone dalijosi A. Bogdanovas.

Meras B. Markauskas pridūrė, jog sutartis dėl Gobergiškės darželio grupių įrengimo yra galiojanti iki kovo 31 d. Tad rangovas dar tikrai gali pateikti sutarties užtikrinimo garantą ir tęsti darbus. Tačiau jei iki kovo vidurio šio garanto taip ir nebus sulaukta, Savivaldybė bus priversta nutraukti sutartį. Būtų skelbiama naujo rangovo paieška. Tačiau meras pabrėžė, kad tokios baigties Savivaldybė tikrai nenori: „Mūsų tikslas, kad bendrovė pateiktų sutarties užtikrinimo garantą ir užbaigtų darbus. Užuot kaltinę atliktų pavestas užduotis. Tai visiems būtų pati geriausia išeitis.“

Avansą suteikė, o konstrukcijų nėra?

Dėl Endriejavo kultūros namų rekonstrukcijos, anot Savivaldybės vadovų, analogiška bėda – trūksta sutarties įvykdymo užtikrinimo garanto. Tačiau čia situacija dar liūdnesnė, mat labai vėluojama pagal darbų grafiką. Sutartis galioja iki rugpjūčio pabaigos, tad apskritai kyla klausimas, ar rangovas pajėgus per tokį laiką užbaigti objektą. Kol kas yra tik pamatų ir rūsio perdengimo stadija.

Čia yra ir papildoma bėda. Administracijos direktorius sausio 26 d. sužinojo, jog 2018 m., kuomet buvo pasirašyta sutartis su šiuo rangovu dėl Endriejavo, Savivaldybė atliko 50 tūkst. Eur avansinį mokėjimą. Tuomet Administracijos direktoriumi buvo dar Sigitas Karbauskas. Už šiuos pinigus turėjo būti nupirktos reikalingos stogo konstrukcijos, tačiau jų iki šiol statybvietėje nėra. „Skyrėme rangovui terminą, tačiau negavome nei atsakymo iš rangovo, nei statybines medžiagas matėme. Jei artimiausiu metu šios konstrukcijos neatsiras, kreipsimės į teisėsaugos institucijas“, – sakė Administracijos direktorius A. Bogdanovas. Atsižvelgiant į tai, kad už kiekvieno objekto įgyvendinimą yra atsakingas ne tik įstaigos vadovas, bet ir Savivaldybės darbuotojai, kuriems pavesti vienokie ar kitokie darbai, būtų atliktas ir vidinis tyrimas. Jei rangovas konstrukcijas pristatys, ši istorija tuo ir baigsis.

Planai keitėsi

Daliniai mokėjimai dėl Endriejavo kultūros namų jau buvo atlikti anksčiau. Tačiau visa Endriejavo rekonstrukcija rutuliojosi gana įdomiai. Administracijos direktorius A. Bogdanovas priminė, kad pradžioje net nebuvo numatyta nugriauti, projektas buvo rekonstrukcijos. Tačiau atlikus darbo projektą paaiškėjo, kad statyba turi keistis, pigiau yra nugriauti ir statyti. Pasak A. Bogdanovo, šie papildomi rangovo darbai buvo patvirtinti ir iš dalies apmokėti iki šios stadijos, kokia yra dabar. Jis akcentavo, kad su rangovu bus stengiamasi apibrėžti santykius – arba tęsti darbus, arba nutraukti – kaip įmanoma greičiau. „Suprantame, kad pavargo ir endriejaviškiai. Be to, tai ir europinės lėšos, tad terminai yra svarbūs“, – sakė Savivaldybės vadovai.

Rangovo pozicija

UAB „Išskirtinio būsto statyba“ direktorius Mindaugas Citavičius „Bangai“ komentavo: „Taip, dėl Endriejavo esame gavę 50 tūkst. Eur avanso stogo konstrukcijų įsigijimui, tačiau niekaip darbų negalime pradėti, nes užsakovas (Klaipėdos rajono savivaldybė – aut. past.) net nuo 2020 m. liepos 20 dienos nepriima jokio sprendimo dėl projekte nenumatytų, tačiau sutarčiai įgyvendinti reikalingų papildomų darbų (7 m pamatų polių įrengimo) įsigijimo, nors tai patvirtina ir grunto tyrimai, darbo projektas bei techninės priežiūros vadovas. Kokiu pagrindu žiemos laiku pristatyti į objektą sausas medines stogo konstrukcijas, kas atsakys už jų laikymą ir saugumą, jau nekalbant apie gaminių techninių savybių išsaugojimą – užsakovas atsakyti negali. Rangovas laukia, kada pagaliau užsakovas priims sprendimą, kad galėtų pradėti vykdyti Endriejavo kultūros namų darbus, taip pat panaudojant ir stogo konstrukcijas. Dėl Gobergiškės – užsakovas po sutarties garantijos pasibaigimo (2020-08-23 d.) atliko eilę mokėjimų ir nekėlė jokio klausimo  dėl sutarties garanto. Tačiau rangovas, vis negaudamas atsakymų-sprendimų į savo paklausimus dėl projekto netikslumo, pradėjo teikti oficialias raštiškas užklausas, tik tada užsakovas pradėjo reikalauti sutarties garanto. Kodėl būtent šiems mokėjimams, užsakovas paaiškinti negali. Keisčiausiai, kad su užsakovu buvo aptarta, kad kai tik Savivaldybė pratęs darbų atlikimo terminą, tada rangovas pateiks sutarties įvykdymo garantą. Tiek Endriejavo, tiek Gobergiškės objektuose tik dėl užsakovo laiku nepriimamų sprendimų rangovas negali pradėti darbų arba darbus gali vykdyti tik iš dalies, dėl ko ilgėja darbų atlikimo terminai. Suprantama, kad jokia draudimo kompanija neduos sutarties įvykdymo garanto, kai net neaišku, kada rangovas galės pradėti vykdyti darbus objekte (Endriejave) arba gaus atsakymus-sprendinius dėl projekto netikslumo (Gobergiškėje). Tikėtina, kad užsakovas, norėdamas užglaistyti savo klaidas ar neveikimą, taip stengiasi nukreipti dėmesį į formalumus – sutarties įvykdymo garantus. Galbūt tai kerštas už rangovo principingumą nesutinkant „nunulinti“ Endriejavo objekto? (Rangovas jau yra gavęs pasiūlymą nutraukti Endriejavo sutartį abipusiu susitarimu).“

Agnė ADOMAITĖ


Taip pat skaitykite:

Ką reikia žinoti apie skiepijimo procesą?
Laikas išsirinkti! Balsuok už labiausiai patikusias gyventojų idėjas!
Tėvams – lengvesnė našta, įstaigoms – lėšų stygius
Skelbiamas konkursas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigoms
Užgavėnių kaukės – ant statybvietės tvoros
Venckiškiams atsilygina paukšteliai
Prie Gargždų karjerų – tarptautinė futbolininkų stovyklavietė
Veiklus klaipėdietis: gerovė ne tik sau, bet ir kitiems
Maudymosi kostiumėlių tendencijos 2021-aisiais

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Kaip mes šventėme

Prabėgusioji savaitė įkyrėjusį karantino…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook