Laukiama sportinių programų projektų paraiškų

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius kviečia teikti sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose iš dalies finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, programų projektų paraiškas (2021–2023 m.).

Paraiškos teikiamos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2020 m. gruodžio 8 d. 15 val. (imtinai) adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai (paraiškos paliekamos 1 aukšte esančiame „viename langelyje“, esant karantinui – paraiškos įdedamos į voką ir paliekamos Savivaldybės pašto dėžutėje, pakabintoje prie įėjimo į Civilinės metrikacijos salę), arba siunčiamos paštu ant voko nurodant „Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose iš dalies finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, programų atrankos konkursui“. Pareiškėjas pateikia vieną užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą projekto paraiškos formą ir priedus (originalą). Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip gruodžio 7 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos (esant karantinui – voką su dokumentais palikti Savivaldybės pašto dėžutėje, esančioje Klaipėdos g. 2, Gargždai). Pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jei pareiškėjas pateikė daugiau nei vieną paraišką, vertinama pirmiau pateikta, o kitos paraiškos nevertinamos. Paraiška turi būti užpildyta aiškiai ir įskaitomai lietuvių kalba ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Paraiškos bus priimami tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą paraiškos formą. Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose rėmimo bei paraiškų priėmimo, nagrinėjimo, vertinimo tvarkos aprašus ir paraiškos formą rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt skyriuje „Sportas-Sporto rėmimo konkursai“.

Pareiškėjai, kurie 2019 m. sausio mėn., 2020 m. lapkričio mėn. pateikė trimetes paraiškas ir su Klaipėdos rajono savivaldybe pasirašė Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę aukšto meistriškumo sporto varžybose, programos 2019–2021 m. (arba 2020–2022 m.) vykdymo ir finansavimo sutartis, turi pateikti patikslintą paraišką 2021 metams. Lėšų gavėjai, kurie dar nepateikė ataskaitų už šių metų vykdymą, privalo jas pateikti.

Išsamesnę informaciją teikia Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (fizinio aktyvumo ir sporto koordinatorė) Ugnė Tamošauskienė, mob. tel. 8 694 53 126, el. p. ugne.tamosauskiene@klaipedos-r.lt.


Taip pat skaitykite:

A. Balnionienė: mūsų siekis – darniai vystoma rajono infrastruktūra
Kviečiame originaliai puošti lauko erdves: šventinę nuotaiką galime kurti ir patys
Vietos politikai neišdrįso pasididinti išmokų
Ant Tarybos posėdžio pjedestalo – politikų elgesys
Kai nejauti simptomų, tačiau sergi liga, galinčia sukelti vėžį
Geležinkelį iš Girulių kelia į Gargždus?
Doviliškė romanų autorė nestokoja drąsos kurti
Gargždiškio aistra – muzika ir fotografija
„Minijos“ progimnazijos pradinukai domisi senaisiais amatais
„Įgytos žinios mane praturtino kaip žmogų“, –  teigia Ernsto Vicherto premijos laureatas Lukas Rimkus
Gerbi kitą – gerbi save
Virtualus eglės įžiebimas
Kalėdos pro kultūros langus

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Tik eglių žibėjimas

Miestuose statomų kalėdinių eglių tema…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook