Per karantiną padaugėjo pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus

Praėjusiais metais pandemijai suvaržius ir apsunkinus įprastą gyvenimą, Klaipėdos rajone gerokai padaugėjo pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus. Šiemet jų irgi nemažai. Šeimoms, susiduriančioms su problemomis, inicijuojama atvejo vadyba ir siūloma pagalba. Karantino laikotarpiu Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai reaguoja į visus pranešimus. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėjos Klaipėdos rajone Irenos Šaulytės teigimu, šeimos susiduria su sunkumais dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, socialinių bei vaiko priežiūros įgūdžių stokos.

Tėvai auklėja savo pavyzdžiu

„Bangos“ laikraščio redakcija sulaukė skaitytojo skundo, jog kaimynystėje gyvenantis tėvas nuolat grubiai elgiasi su savo pradinuku vaiku, psichologiškai smurtauja. Tikriausiai mažamečiui sunku mokytis nuotoliniu būdu, kad jį vadina debilu. Neapsikentęs kaimynas tėvo paklausė, kodėl taip auklėja savo atžalą, bet šis atrėžė, kad tai esą ne jo reikalas… Nejaugi?

„Tai visos mūsų bendruomenės reikalas. Tėvai auklėja pirmiausia ne žodžiais, o savo pavyzdžiu. Žemindami, skaudindami, fiziškai smurtaudami prieš savo vaikus tėvai šiems rodo, kaip reikia elgtis, jeigu kas nors nepatinka kito elgesyje arba jeigu nežinai, kaip kitaip spręsti problemą. Tėvų elgesys gerokai paveikesnis vaikui nei žodžiai – vėliau jis tai kartoja santykiuose su kitais. Tėvai iš tiesų ne visuomet priima ir supranta vaiko teisių specialisto ar pedagogo žodžius po vieno pokalbio. Taigi tenka pasiūlyti atvejo vadybą ir sistemingesnę pagalbą“, – dėstė Vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Klaipėdos rajone I. Šaulytė.

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenimis, Klaipėdos rajone pernai gauti 586 pranešimai apie galimus vaiko teisių pažeidimus, o 2019 m. – 418. Šiemet iki kovo vidurio jau sulaukta 158 pranešimų. Nepaisant karantino suvaržymų, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, gavę pranešimą iš teisėsaugos ar kitų juridinių, fizinių asmenų, reaguoja nedelsdami.

Teisė saugiai gyventi

„Pranešimui pasitvirtinus, specialistai vertina vaiko situaciją ir priima atitinkamus sprendimus: nustato būtinybę teikti šeimai paslaugas arba paimti vaiką iš šeimos ir laikinai apgyvendinti saugioje aplinkoje. Daugiausia – pas giminaičius ar asmenis, su vaiku susijusius emociniais ryšiais. Dalis vaikų liko gyventi jų gyvenamojoje vietoje, nes atvyko žmonės, galintys jais pasirūpinti – vaiko giminaičiai, seneliai“, – patikino I. Šaulytė.

Ji akcentavo, kad vaiko paėmimas iš nesaugios aplinkos nereiškia jo paėmimo iš tėvų – tai tik laikina priemonė vaiko saugumui užtikrinti. Tais atvejais pirmiausia ieškoma artimiausių jam asmenų, kurie galėtų pasirūpinti.


Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą, skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112. Kitais dominančiais klausimais galite kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių Gargžduose, Kvietinių g. 9A.


Iš nesaugios aplinkos rajone praėjusiais metais paimti 43 vaikai, šiemet – jau 22. Pernai dėl 9 vaikų kreiptasi į teismą dėl leidimo paimti vaikus iš tėvų, 9 vaikams nustatyta laikinoji globa. Šiemet iš nesaugios aplinkos paimti vaikai buvo grąžinti tėvams, kreiptasi dėl paslaugų šeimai inicijavimo.

I. Šaulytės teigimu, dažniausiai vaikas paimamas iš šeimos, kai tėvai negali užtikrinti jam tinkamų gyvenimo sąlygų: namuose augti nesaugu, nes tėvai buvo vartoję alkoholį, vaikas paliktas be priežiūros, kilo pavojus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai arba gyvybei, arba pavojus, galintis padaryti reikšmingą žalą vaiko sveikatai ar normaliai raidai. Nustačius vaikams globą (rūpybą) vaiko globėjais buvo skiriami jo artimi giminaičiai, budintys globotojai, bendruomeniniai vaikų globos namai.

„Kartais, kai dėl patiriamų vaiko auklėjimo ir auginimo sunkumų situacija šeimoje ypač sudėtinga, kai paaiškėja, jog tėvai vaiko neprižiūri, smurtauja, vaikui organizuojama laikinoji globa, kol šeimai teikiamos minėtos paslaugos. Jei situacija šeimoje nesikeičia ilgiau, tėvai nededa pastangų susigrąžinti vaiką į šeimą, specialistai kreipiasi į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo ar vaiko atskyrimo nuo tėvų. 2019 m. vienuolikos vaikų tėvams ribota tėvų valdžia ar taikytas atskyrimas, o pernai – penkių vaikų, šiemet – keturių vaikų tėvams“, – atskleidė I. Šaulytė.

Specialistai pasiruošę padėti

Karantino laikotarpiu vaikų teisės šeimose pažeidžiamos dėl tėvų skyrybų, smurto artimoje aplinkoje, kuris dažnai lydimas tėvų piktnaudžiavimo alkoholiu. „Be to, tenka spręsti tėvų nesutarimus dėl vaiko priežiūros, kai tėvai gyvena skyriumi, skirtingose savivaldybėse ir jiems nepavyksta susitarti dėl rūpinimosi vaiku, lankymo, susitikimo karantino metu – pranešimų apie tokias problemas padaugėjo, – patikino patarėja. – Aiškiname tėvams, jog, nepaisant kad asmuo ir jo vaikai gyvena skyrium, jie yra laikomi šeima, o vaikai, netgi išsituokus tėvams, laikomi kiekvieno iš išsituokusiųjų šeimos nariais, todėl nėra taikomas Vyriausybės nutarimu priimtas draudimas dėl artimų kontaktų, ir vaikas gali susitikti tiek su santuoką nutraukusiu tėčiu, tiek su mama.“

I. Šaulytės teigimu, esame įpratę, kad šeima – atskira visuma, kurianti savo vidaus taisykles, tarpusavio santykius, vaikų auklėjimą ir priežiūrą, socialinį bendravimą ir jo nuostatas. „O mažieji šeimos nariai – vaikai yra šeimos atspindys. Kiekviena šeima yra ir savo vaikų teisių bei pareigų nustatytoja, todėl kylančias problemas šeimos nariai linkę spręsti tarpusavyje. Visgi pasitaiko, kad šeimos nepajėgios tai padaryti be aplinkinių pagalbos, o nesprendžiamos problemos gilėja ir gali sukelti ilgalaikių neigiamų pasekmių“, – dėstė pašnekovė.

Nepavykus darniai susitarti tam tikrais šeimos klausimais pagalbos galima kreiptis į Klaipėdos rajono vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus. Jie konsultuoja tėvus vaiko auklėjimo, drausminimo, poreikių tenkinimo, saugumo užtikrinimo klausimais, informuoja šeimos narius ir vaiką, kur galima rasti reikalingą pagalbą, paslaugas.

Tėvai, esant poreikiui, taip pat gali patys kreiptis dėl paslaugų gavimo, nes įgyvendinamas kompleksinių paslaugų teikimo projektas, organizuojami tėvystės įgūdžių lavinimo mokymai, grupės paaugliams ir teikiama psichologinė pagalba. Dėl kompleksinių paslaugų gavimo Klaipėdos rajone galima kreiptis į Klaipėdos rajono paramos šeimai centrą (Klaipėdos g. 11, Gargždai, tel. (8 46) 471950) ir VšĮ Dovilų socialinių iniciatyvų centrą (tel. 8 608 65854, el. p. paslaugos.seimai@gmail.com).

 


  • Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenimis, Klaipėdos rajone 2020 m. gauti 586 pranešimai apie galimus vaiko teisių pažeidimus, 2019 m. – 418, šiemet iki kovo vidurio – apie 158 pažeidimus.
  • 2019 m. atvejo vadyba buvo taikoma 209 šeimoms, 2020 m. – 192, o šiuo metu – 140 šeimų.
  • Iš ugdymo įstaigų gauta pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus: 2019 m. – 24, 2020 m. – 12, 2021 m. – 1. Tai dėl vaikų mokyklos nelankymo, vaikų nesijungimo prie pamokų nuotolinio ugdymo proceso metu, vaikų netinkamo elgesio mokykloje, tėvų netinkamo elgesio, įvairių formų smurto vaikų atžvilgiu.
  • Iš nesaugios aplinkos 2020 m. buvo paimti 43 vaikai, šiemet – 22. 2020 m. dėl 9 vaikų buvo kreiptasi į teismą dėl leidimo paimti vaikus iš tėvų, 9 vaikams nustatyta laikinoji globa. 2021 m. visi iš nesaugios aplinkos paimti vaikai grąžinti tėvams, kreiptasi dėl paslaugų šeimai inicijavimo. 2019 m. teismas apribojo 11 vaikų tėvams tėvų valdžią ar taikė atskyrimą, 2020 m. – penkių vaikų tėvams, 2021 m. – keturių vaikų.

Virginija LAPIENĖ

A. VALAIČIO asociatyvi nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių