Advento vakaro harmonija Veiviržėnuose

Puoselėjant tradicijas auga bendruomeninis sutelktumas

Po koncertinės prgramos (iš kairės): fleitininkė A. Gaubienė, Jono Lankučio viešosios bibliotekos l. e. direktorės pareigas A. Butkutė-Norkevičienė, Amatų centro direktorė, projekto vadovė V. Krauleidienė, kanklininkė I. Spalinskaitė-Kurienė, dainininkė Rasa Serra, parapijos klebonas V. Gricius, rajono Savivaldybės tarybos narė, dr. L. Piaulokaitė-Motuzienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė I. Sliužinskaitė.

Šventiškai pasidabinusiuose Veiviržėnuose Klaipėdos rajono amatų centro puoselėjama advento vakaro tradicija – tai galimybė pažvelgti į savo laiką ir kasdienybę kitu žvilgsniu. Taurus ir ramus Kalėdų džiaugsmo laukimas sutelkia prasmingai bendrystei: Amatų centre šeštadienio pavakarę vyko kalėdinių žaisliukų pynimo edukacija, o po jos – Veiviržėnų parapijos namuose susirinkusieji gėrėjosi Rasos Serros harmoningai atliekamomis advento dainomis, palydimomis unikaliu liaudies instrumentų skambesiu.


Šiaudiniai sodai – subtili dermė
Klaipėdos rajono amatų centras projektinį renginį „Advento vakaras Veiviržėnuose“ gruodžio 9 d. įgyvendino jau trečią kartą. Atsiliepimai apie praėjusiais metais vykusius renginius buvo tokie geri, kad patys žmonės jau iš anksto pradeda klausinėti, kada toks vakaras vėl vyks.
„Manau, kad būtent žmonių susidomėjimas atliepia vykdomo projekto pagrindinius tikslus. Mes siekiame stiprinti Veiviržėnų miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų bendruomeniškumą, bendruomeninį sutelktumą“, – pasakojo Amatų centro direktorė, projekto vadovė Valė Krauleidienė. Jos nuomone, puoselėjant tradicijas ir papročius labai svarbu įtraukti įvairias socialines grupes, skatinti tėvų ir vaikų bendrystę.
„Dalyvavome edukacinėje popietėje, kurioje Amatų centro edukatorė Aurelija Pociuvienė atskleidė šiaudinių sodų rišimo paslaptis. Prasmingas sutapimas, kad būtent savaitę prieš šį edukacinį užsiėmimą UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą papildė ketvirtąja Lietuvos vertybe – šiaudinių sodų tradicija. Tad edukacijoje vyravo pakylėta nuotaika“, – savo įspūdžiais dalijosi Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė dr. Loreta Piaulokaitė-Motuzienė.
Šiaudiniai sodai anksčiau buvo vienas pagrindinių Kalėdų atributų kiekvienuose namuose. Naujai nupintus sodus kabindavo virš Kūčių stalo, kartais naudodavo kaip kalendorių. Jų pagrindas yra trikampės ir kvadratinės detalės. „Trikampis reiškia dvasią, kvadratas – materiją. Sodas yra materijos ir dvasios dermė, labai subtili dermė“, – pasakojo sodą mokiusi rišti A. Pociuvienė.

Amatų centro edukatorė A. Pociuvienė (stovi) atskleidė šiaudinių sodų rišimo paslaptis.


Renginiai kultūriniam tobulėjimui
Amatų centro direktorė V. Krauleidienė, kalbėdama apie projekto išliekamąją vertę akcentuoja, kad organizuodami kultūrinius renginius, puoselėdami senąsias tradicijas siekia skatinti kaimo gyventojų kultūrinį tobulėjimą.
„Nebe pirmą kartą advento vakaro koncertas skamba Veiviržėnų Šv. Evangelisto Mato parapijos salėje. Estetiška ir jauki aplinka formuoja bendruomenės profesionalios kultūros poreikį. Esame dėkingi parapijos klebonui Vidmantui Griciui, palaikančiam mūsų idėjas“, – mintimis dalijosi V. Krauleidienė.
Advento vakaro klausytojus su artėjančiomis Kalėdomis pasveikino Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė dr. Loreta Piaulokaitė-Motuzienė. Už etninės kultūros puoselėjimą Amatų centrui bei parapijos klebonui V. Griciui padėkojo Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Indrė Sliužinskaitė, ji pranešė laukiamą žinią: Veiviržėnų Šv. Evangelisto Mato parapijos Šv. Magdalenos atlaidai artimiausiu metu turėtų būti įtraukti į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. „Tai didžiulis pasiekimas ne tik Veiviržėnams, bet ir visam rajonui“, – akcentavo I. Sliužinskaitė.


Užburianti vakaro programa
Advento vakaro programoje „Leliumai su Rasa Serra“ klausytojai pasinėrė į unikalios atlikėjos giedamų giesmių, dainuojamų liaudies dainų meditaciją, kurią stiprino fleitos ir kanklių improvizacijos, atspindinčios ramų Kalėdų laukimą.
Žinomos dainininkės Rasos Serros atliekamos liaudies dainos ir jų motyvai skamba daugelio Lietuvos bei užsienio šiuolaikinės elektroninės muzikos kūrėjų, tokių kaip „Enigma“, „Donis“, „Exem“, „Filtered Tools“, „Saint Of Sin“ ir kt. kompozicijose. Kartu su ja muzikuoja profesionali koncertinių kanklių atlikėja Ingrida Spalinskaitė-Kurienė, taip pat scenoje matoma simfoniniuose ir kameriniuose orkest­ruose.
Profesionali fleitininkė Akvilina Gaubienė, grojanti Klaipėdos karinių jūrų pajėgų orkestre, dalyvauja įvairiuose projektuose, puoselėja Klaipėdos krašto dainas ir tradicijas. Visos atlikėjos dainavimo ir muzikavimo subtilybėmis mielai dalijasi su jaunąja karta.
Po moderniosios klasikos koncerto vakaro dalyviai skanavo advento valgių, vietinių ūkininkų produkcijos, dalijosi mintimis apie advento tradicijas ir papročius.

Vilija BUTKUVIENĖ
Autorės, Amatų centro nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių