Antkoptiškiams staigmena: vietoj eglutės – 5G bokštas

Daugelis Klaipėdos rajono gyvenviečių šiuo metu puikuojasi savo kalėdinėmis eglutėmis: kuri gražiausia, originaliausia ar didžiausia. Panašu, kad visus aplenks antkoptiškiai, deja, šiuo šventiniu laikotarpiu susirūpinę ne eglute, o protestu prieš gyvenvietėje bendrovės „Tele2“ statomą 5G mobiliojo ryšio bokštą. Štai jis savo aukščiu, ko gero, pranoks bet kokias eglutes: bokštas sieks net 60 m.

Peticijoje išdėstė priekaištus

Antkopčio kaimo bendruomenės centras prieškalėdinę savaitę įvairioms valstybinėms institucijoms, taip pat Klaipėdos apylinkės prokuratūrai ir UAB „Tele2“ išplatino peticiją „Prieš mobiliojo ryšio bazinės stoties statybą Antkopčio kaime Vėžaičių seniūnijoje“. Antkoptiškiai nerimauja dėl savo sveikatos padarinių, jie akcentuoja, kad bendruomenė nebuvo deramai informuota apie būsimą bokšto statybą, nebuvo poveikio aplinkai įvertinimo, todėl, jų manymu, tokia statyba yra neteisėta.

„Mes, Antkopčio kaimo gyventojai, pareiškiame, kad kategoriškai nesutinkame dėl mūsų kaime numatytos 4G ar 5G antenos (bokšto) ir ją aptarnaujančių įrenginių statybos. Pažymime, kad šios antenos statybos vykdomos nesuderinus šių statybų ne tik su visais mūsų kaimo gyventojais, neišklausius jų nuomonės, bet net negavus sutikimo artimiausių žemės sklypų savininkų, gyventojų, gyvenančių žemės sklypuose, besiribojančiuose su sklypu, kur bus statoma 4G ar 5 G antena“, – rašoma peticijos įžangoje.

Peticiją prieš mobiliojo ryšio bazinės stoties statybą Antkopčio kaime pasirašė 52 gyventojai. Praėjusių metų duomenimis, Antkoptyje yra 45 sodybos, gyvena 114 žmonių. Artimiausia gyvenamoji sodyba, esanti šalia numatomos statybos, yra nutolusi 80 m, kitos sodybos – apie 170 m.

Antkoptiškiai peticijoje dar pažymi, kad antena patenka į Veiviržo ichtiologinio draustinio teritoriją NATŪRA 2000, o tai yra zoologinis draustinis retoms bei nykstančios laukinių gyvūnų rūšims, jų bendrijoms ir buveinėms saugoti.

Antkoptiškiai pasigedo viešumo

Antkopčio kaimo seniūnaitis Tadas Mockus, su peticija atėjęs ir į „Bangos“ redakciją, sakė, kad svarbiausias tikslas yra problemos viešinimas ir siekis paraginti kitas bendruomenes laiku pastebėti, kokie pokyčiai planuojami jų gyvenamojoje aplinkoje.

Seniūnaitis papasakojo, kad skelbimas apie mobiliojo ryšio bazinės stoties statybą privačiame sklype, pievose, buvo pakabintas ant suklypusių kuolų. Žmonės pagalvojo, kad gal sklypas parduodamas, be to, nuo kelio ir nelabai matėsi skelbimo turinys. Antkoptyje yra dvi informacinio pobūdžio skelbimo lentos, bet ten skelbimo apie planuojamą statybą nebuvo. Paskui ir tas skelbimas pievose kažkur dingo. Žmonės galvojo, kad tuo viskas ir pasibaigė. Tačiau dabar suprato, kad apsiriko, pasirengimas statyboms visgi vyko toliau.

Bendrovės „Tele2“ atstovė spaudai Asta Buitkutė, susipažinusi su antkoptiškių priekaištu dėl neaiškaus paskelbimo, „Bangai“ atsakė, kad viešumo standartai buvo išlaikyti.

„Informacija apie planuojamą projektą bei numatytą susirinkimą buvo viešai skelbiama Klaipėdos rajono savivaldybės interneto puslapyje, taip pat ir stende greta planuojamos statinio vietos Antkopčio kaime. Apie susirinkimą viešai buvo informuota likus mėnesiui iki planuojamos jo datos. Dėl ekstremalios situacijos ir karantino ribojimų visuomenės supažindinimo su projektiniais pasiūlymais susirinkimas įvyko 2021 m. lapkričio 9 d. nuotoliniu būdu. Bendruomenės atstovai jame nepasirodė (neprisijungė). Pretenzijų ir pasiūlymų žodžiu ar raštu dėl minėto techninio projekto per visą viešojo svarstymo procedūros laikotarpį taip pat nebuvo gauta“, – raštiškame atsakyme „Bangai“ dėstė „Tele2“ atstovė spaudai.

Vėžaičių seniūnijos seniūnas Alvydas Mockus „Bangai“ sakė, kad žinąs antkoptiškių problemą ir skatinantis bendruomenę kovoti už savo teises. Seniūnas sakė, kad dėl nuotolinio susirinkimo minėtu klausimu jis taip pat nieko nežinojęs, o bendrovės „Tele2“ atstovai niekada nebandė su juo susisiekti ir aptarti, kaip kuo plačiau informuoti vietinius žmones.

Jaudina poveikis sveikatai

„Mes suprantame, kad mobiliosios technologijos turi vystytis. Tačiau nesuprantame, kodėl bendrovė „Tele2“ pasirinko privatų žemės sklypą būtent gyvenvietės viduryje, kodėl ne nuošalėje? Bendruomenė nori, kad kaimas liktų švari gamtos oazė. Tiesiog prašome, kad tokius statinius statytų už kaimo ribų ir ne prie gyvenamųjų namų“, – dėstė „Bangai“ seniūnaitis T. Mockus.

Minėtos peticijos autoriai atkreipia dėmesį, kad 2011 m. kovo mėn. sveikatos apsaugos ministro įsakyme dėl higienos normų „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 khz–300 ghz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo nėra nurodomos sanitarinės apsaugos zonos dydis. „Manome, tai daroma sąmoningai, kadangi dar nėra atlikta patikimų mokslinių tyrimų, paneigiančių aukšto dažnio elektromagnetinės spinduliuotės daromą žalą gyventojams“, – tokią prielaidą peticijoje išsako antkoptiškiai. Jų nuomone, apsauginė zona turėtų būti ne mažiau kaip 500 m.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai paaiškina, kad mobiliojo ryšio bazinės stotys skleidžia radijo dažnio elektromagnetinį lauką (EML).

„Sulaukiame klausimų apie šios technologijos poveikį sveikatai. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad, mobiliojo ryšio plėtros specialistų nuomone, radijo dažnio EML lygis dėl 5G technologijos diegimo neturėtų reikšmingai padidėti ir sudarys tik nedidelę dalį EML intensyvumo parametrų leidžiamųjų verčių gyvenamojoje teritorijoje, tačiau tik atlikus EML matavimus galima bus patvirtinti šią nuomonę. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad GHz dažnių ruožo EML (dar vadinamos mikrobangomis) neprasiskverbia į gilesnius kūno sluoksnius, o paveikia tik kūno paviršių, t. y. odą“, – NVSC interneto svetainėje teigia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė.

Šiuo metu Lietuvoje gyvenamojoje aplinkoje elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis radijo dažnių intervale nuo 2 GHz iki 300 GHz negali viršyti 10 W/m2.

Lietuvoje radiotechninių objektų, skleidžiančių EML, priežiūra yra reglamentuota. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras tikina, kad vykdo šių objektų kontrolę, derina radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus. Be to, radiotechninių objektų operatoriai privalo periodiškai atlikti EML matavimus, o rezultatai skelbiami NVSC tinklalapyje. Ši nustatyta tvarka taikoma ir 5G ryšio įrenginiams.

Bendrovė: laikomės procedūrų

Antkopčio kaimo bendruomenės centro išplatintoje peticijoje pareiškiama nuomonė, kad „neatlikus poveikio aplinkai tyrimo statybos vykdomos neteisėtai. Apibendrinus aukščiau išdėstytą, galima daryti aiškią išvadą, kad 4G ar 5G mobiliojo ryšio bazinės stoties statyba mūsų gyvenamojoje vietovėje vykdoma neteisėtai.“

„Tele2“ atstovė spaudai A. Buitkutė atsakydama „Bangai“ į peticijoje pareikštus priekaištus teigė, kad bendrovė savo veikloje visuomet atsakingai laikosi teisiškai numatytų procedūrų, stengiasi atsižvelgti ir į visuomenės interesą. „Šiuo konkrečiu atveju, norėdami klientams užtikrinti efektyviai veikiantį mobiliojo ryšio tinklą, Antkoptyje suplanavome naujos bazinės stoties statybą. Jos vieta parinkta ne atsitiktinai, o taip, kad kuo efektyviau papildytų jau turimą ryšio tinklą“, – informuoja spaudos atstovė.

„Savivaldybė per IS „Infostatyba“ išduoda statybą leidžiantį dokumentą. Antkopčio bazinei stočiai statybą leidžiantį dokumentą iš Savivaldybės gavome 2022-09-22, taip pat turime Nacionalinio visuomenės sveikatos centro patvirtintą radijo techninį projektą bei stebėsenos planą. Tai reiškia, kad bazinės stoties numatomas poveikis aplinkai jau buvo apskaičiuotas, įvertintas ir leidžiamas, o stoties veikimo metu bus toliau vykdomas nuolatinis jos stebėjimas (matavimai). Antkopčio bazinė stotis yra labai svarbi mūsų klientams – ji padės užtikrinti gerą ryšio padengimą magistraliniame kelyje ir aplinkinėse gyvenvietėse. Bokštas suprojektuotas kiek galima arčiau autostrados, išlaikant visus apsaugos zonų reikalavimus“,– atsakyme „Bangai“ rašo „Tele2“ atstovė spaudai A. Buitkutė.

Klaipėdos rajono savivaldybė po to, kai gavo Antkopčio kaimo bendruomenės centro peticiją, nusprendė kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kad ši įvertintų ir išnagrinėtų gyventojų peticijoje nurodytas aplinkybes ir išsiaiškintų, ar nėra pažeisti jokie teisės aktai.

Komentaras

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas KARBAUSKAS:

– Suprantame gyventojų susirūpinimą dėl mobiliojo bokšto statybos. Esame už tai, kad statytojai, nesvarbu, ar tai mobiliojo ryšio bokštas, ar parduotuvė, ar gamykla, ar koks kitas statinys, kuo daugiau bendrautų su aplinkiniais gyventojais, atsakytų į jiems kylančius klausimus, o jei reikia – ir nuramintų. Bokšto statybą planuoja privatus verslas privačiame žemės sklype. Savivaldybė tam įtakos neturi, tačiau Tarybos Peticijų komisija išnagrinėjo Antkopčio kaimo gyventojų peticiją „Prieš mobiliojo ryšio bazinės stoties statybą Antkopčio kaime Vėžaičių seniūnijoje Klaipėdos rajone“ ir nusprendė kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kad ši įvertintų ir išnagrinėtų gyventojų peticijoje nurodytas aplinkybes ir išsiaiškintų, ar nėra pažeisti jokie teisės aktai.

Savivaldybė negali uždrausti statyti statinio, jei jis atitinka keliamus reikalavimus. Šiuo atveju, išduodant leidimą, statinio statybos projektą ir ar teisingai buvo atlikta viešinimo procedūra tikrino Statybos ir infrastruktūros bei Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriai. Ar visos procedūros atliktos tinkamai, įvertins Statybų inspekcija.

Vilija BUTKUVIENĖ

Asociatyvi nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių