Aptarti biudžeto lėšų skirstymo klausimai

Asociatyvi nuotr.

Šią savaitę Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariai rinkosi į paskutiniuosius šiais metais keturių Tarybos komitetų posėdžius. Ketvirtadienį vyks paskutinis šiais metais Savivaldybės tarybos posėdis. Darbot­varkėje preliminariai numatyti 41 klausimas ir 2 informacijos.
Tarp jų – siūlomi Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo klausimai.


Keičiamas lėšų naudojimo aprašas
7 darbotvarkės klausimu siekiama patvirtinti Administracijos direktoriaus rezervo (toliau – Rezervo) naudojimo tvarkos aprašą, mat nuo 2023 m. sausio 1 d. keičiasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas. Siūlomo sprendimo projekto aiškinamajame rašte paminėta, kad atsiranda nuostata, jog Administracijos direktoriaus rezervas turi būti ne mažesnis kaip 0,25 procento ir ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams).
Taip pat įstatyme numatyta, kad Rezervo lėšos naudojamos savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka: ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti; gaisrų, stichinių nelaimių ir kitų įvykių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti; dėl nepaprastosios padėties atsiradusioms išlaidoms iš dalies apmokėti ir (arba) jos padariniams šalinti. Sprendimą dėl Administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos priima rajono Savivaldybės taryba. Aiškinamajame rašte įvardijama, kad priėmus siūlomą sprendimo projektą bus mažinama administracinė našta nagrinėjant fizinių ar juridinių asmenų prašymus skiriant Rezervo lėšas daliniam materialinių nuostolių atlyginimui. Rezervo naudojimo tvarkos apraše nebelieka Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos – prašymus nagrinės nuolatinė Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
Rezervo naudojimo tvarkos apraše yra nurodyta koks gali būti skiriamas dalinis materialinio nuostolio atlyginimas fiziniams ar juridiniams asmenims: „Fiziniam ir (arba) juridiniam asmeniui iš dalies atlyginama padaryto materialinio nuostolio suma negali viršyti 30 proc. prašyme nurodyto padaryto materialinio nuostolio lėšų sumos, ir negali viršyti 10 proc. Savivaldybės biudžete Rezervui skirtų lėšų“.
Administracijos direktoriaus rezervo lėšas skirsto pats Savivaldybės administracijos direktorius.


Lengvatos ukrainiečiams
12 darbotvarkės klausimu siūloma pratęsti lengvatą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl agresorės Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje. Taryba šių metų kovo 31 d. nusprendė iki šių metų gruodžio 31 d. atleisti nuo mokesčio už neformalųjį švietimą, ugdymo sąlygų sudarymą, vaikų maitinimą ikimokyklines ir priešmokyklines grupes lankančius vaikus, atvykusius iš Ukrainos. Siekiant sumažinti finansinę naštą ukrainiečių šeimoms, kurios gyvena Klaipėdos rajone ir kurių vaikai lanko rajono ikimokyklines įstaigas bei neformaliojo švietimo užsiėmimus Savivaldybės įstaigose, sprendimo projektu siūlomą šią lengvatą pratęsti iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Preliminarus Savivaldybės lėšų, jei neformaliojo švietimo, kultūros, sporto įstaigas, ikimokyklines, priešmokyklines grupes lankančių vaikų iš Ukrainos skaičius nesikeis, poreikis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. būtų (jei ikimokyklines ir priešmokyklines grupes vaikai lankys visas įstaigų darbo dienas) apie 14,5 tūkst. eurų.


Monika CALZONAITĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių