Bendruomenės ir NVO kviečiamos dalyvauti paraiškų atrankos konkurse

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2.2. priemonės „Bendruomenių, NVO sveikatingumo iniciatyvų rėmimas“ projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – sumažinti sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą tarp Klaipėdos rajono gyventojų ir pagerinti gyventojų sveikatą.

Bendra konkursui skiriama lėšų suma – 20 000 eurų.

Galimi pareiškėjai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybėje veiklą vykdančios bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos.

Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. 

Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus.

Projektų atrankos kriterijai:

Projektas/priemonė atitinka vieną iš Klaipėdos rajono sveikatinimo krypčių prioritetų:

1. 65 m. ir vyresnių asmenų mokymas saugaus elgesio prie vandens telkinių ir mokymas pirmosios pagalbos skendimo atvejais;

2. 65 m. ir vyresnių asmenų mokymas saugaus elgesio keliuose (nešioti atšvaitus, liemenes ar šviesą atspindinčius rūbus tamsiu paros metu einant ar važiuojant dviračiu ar kita priemone);

3. gyventojų sveikatos stiprinimas, išvengiamo mirtingumo mažinimas (onkologinių ligų, širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, išorinių mirties priežasčių ir kt.), gyventojų sveikatos raštingumo lygio didinimas.

Paraiškos teikiamos: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriui nuo 2022 m. kovo 3 d. iki balandžio 7 d. 15 val. paštu arba per elektroninių paslaugų valdymo sistemą.

Paraiškos bus priimamos tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. AV-744 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų/priemonių rėmimo skelbiant paraiškų atrankos konkursą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedu patvirtintą paraiškos formą.

Informaciją apie Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų rėmimo tvarką rasite čia. Paraiškos formą galite parsisiųsti čia.

Projektui vykdyti lėšos gali būti planuojamos ir naudojamos šioms prekėms ir paslaugoms apmokėti: seminarų ir konferencijų ar kitos veiklos dalyvių maitinimui, ryšio paslaugoms, transporto kuro išlaidoms tiesioginei veiklai vykdyti, reprezentacinei aprangai, susijusiai su sveikatinimo veikla; spaudiniams, kanceliarinėms prekėms, samdomų darbuotojų (lektorių) paskaitoms, praktiniams užsiėmimas, seminarams, konsultacijoms vykdyti. Lektoriai ir treneriai turi turėti veiklai vykdyti reikiamus dokumentus (kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, verslo liudijimus ir pan.).

Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta projekto idėja, tikslinė grupė, dalyvių skaičius unikaliais vienetais, partneriai ir jų vaidmuo projekte. Dalyvis skaičiuojamas kaip vienas unikalus vienetas, net jeigu šis dalyvis projekto metu dalyvavo keliose veiklose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių