Dar galima teikti paraiškas smulkiesiems ūkiams modernizuoti

Smulkieji ūkiai iki birželio 29 dienos gali suskubti pateikti paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir pasinaudoti galimybe modernizuoti savo ūkį arba užsiimti savo ūkyje užaugintų produktų gamyba, perdirbimu ir tiekimu.

Nedideliam ūkiui piniginė injekcija iš šalies gali padėti atsispirti iš rimties taško ir suaktyvinti veiklą. Paraiškas galima teikti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose skyriuose.

Apie paramą

Kaip akcentavo Žemės ūkio ministerijos Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Kvedarienė, tai – viena iš patraukliausių veik­los sričių, kuria gali pasinaudoti smulkieji ūkininkai, kad sustiprintų savo ūkius, nes paramos intensyvumas siekia net 100 proc. „Svarbu žinoti, kad paramą galima gauti ne tik žemės ūkio produktų gamybai, bet ir valdoje pagamintų ar išaugintų prekinių žemės ūkio produktų apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai. Teikiant paramą smulkiųjų ūkių plėtrai, modernizuojami ūkiai, didėja šių ūkių konkurencingumas“,– kalbėjo specialistė.

A. Kvedarienė priminė, jog didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui – 15 tūkst. eurų, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti net 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama priėmus sprendimą suteikti paramą. Tai labai palengvina projekto finansavimo galimybes. Likusi 20 proc. paramos sumos dalis išmokama tinkamai įgyvendinus projektą.

Paramos pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį, kurie bent paskutiniais metais prieš pateikiant paramos paraišką deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja ūkinius gyvūnus ir kurių produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis yra nuo 4 000 iki 7 999 eurų. Paramos gavėjas privalo pateikti verslo planą, kuris turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo.

Įsigyti galima ir seną traktorių

A. Kvedarienė aiškino, kad paramą gauti galima ne tik žemės ūkio technikai, įrangai įsigyti ar gamybiniams pastatams statyti, bet ir ūkiniams gyvūnams, daugiamečiams augalams, statybinėms medžiagoms nusipirkti. Be to, nuo šių metų numatyta leisti paramos lėšomis įsigyti ir naudotus, senesnius kaip 7 metų traktorius, kurie turi galiojančią privalomą techninę apžiūrą. Tai – smulkiesiems ūkininkams labai svarbi naujovė.

Atkreiptinas dėmesys, kad žemės ūkio naudmenos, kuriose bus sodinami paramos lėšomis įsigyti augalai, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) nuomojamos, valdomos panaudos ar kitais pagrindais nuo paraiškos pateikimo dienos ne trumpiau kaip aštuonerius metus.

Svarbu paminėti, kad yra parengta automatizuota verslo plano forma, kuri palengvina verslo plano parengimą. Verslo plano forma yra paskelbta Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje adresu http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones/6-priemone-ukio-ir-verslo-pletra.

Pirko priekabą

Utenos rajono ūkininkas Šarūnas Šmatavičius pasakojo, jog iš pradžių jo ūkis buvo labai mažas, todėl, išgirdęs apie galimybę pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“ gauti paramą, ja pasinaudojo, nes kaip tik galvojo plėstis. Pašnekovas teigė, kad gavus paramą pamažu vykdomi užsibrėžti planai pereiti prie mėsinės gyvulininkystės ūkio.

Š. Šmatavičius šia parama pasinaudojo 2015 metais ir įsigijo priekabą gyvuliams vežti, kurioje telpa nuo 12 iki 20 gyvulių. Ūkininkas džiaugėsi, kad ši priekaba – labai svari pagalba ūkyje pervežant gyvulius. Juos vežti tenka neretai, kad ir iš vienos ganyklos į kitą, o su šia priekaba tai galima padaryti vienu kartu.

Nuotrauka Jurgitos JAROŠEVIČIŪTĖS

Užsak. Nr. 06

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių