Daugiabučių namų atnaujinimas rajone turėtų spartėti

Laimos ŠVEISTRYTĖS nuotr.: pastaruoju metu rekonstruotas daugiabutis Klaipėdos gatvėje, Gargžduose.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje ateinantį ketvirtadienį planuojama pakeisti Finansavimo skyrimo bend­rojo naudojimo objektų valdytojams, organizuojantiems daugiabučių namų atnaujinimą rajono savivaldybės teritorijoje pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, tvarkos aprašo kai kuriuos punktus. Projekto tikslas – spartinti Klaipėdos rajone esančių daugiabučių namų modernizacijos plėtrą, kuri šiuo metu yra pernelyg lėta.


Kokia veikla finansuojama
Klaipėdos rajono savivaldybėje esančių daugiabučių namų modernizacijos lėto plėtros proceso galima priežastis – žemas butų ir kitų patalpų savininkų, Savivaldybės ir daugiabučių namų administratorių iniciatyvos bei įsitraukimo į modernizacijos plėt­ros procesą lygis, todėl būtina įgyvendinti papildomas finansines priemones, kad šis procesas imtų spartėti.
Savivaldybė siekdama aktyviau paskatinti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus numato skirti tam tikrą finansavimą už butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir/ar balsavimų raštu organizavimą dėl sprendimo atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą priėmimo. Taip pat ketinama finansuoti pastato energinio naudingumo sertifikato ir investicijų plano parengimo, susirinkimų viešajam investicijų plano aptarimui ir jo tvirtinimui organizavimą, paraiškų daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) pateikimą viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros vertinimui. Be to, parama būtų skiriama butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl finansuotojo pasirinkimo organizavimo išlaidas, kitų su tuo susijusių darbų/paslaugų teikimą.


Kompensuotų kai kurias sąnaudas
Minėtame tvarkos apraše apibrėžiama, kas yra pareiškėjas. Tai – Savivaldybės paskirtas administratorius ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, finansavimo gavėjų teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas atstovauti gaunant finansavimą ir įgyvendinti to daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.
Savivaldybė, jei rajono Tarybos posėdyje būtų pritarta, pareiškėjui skirtų 2,00 Eur už 1 kv. m daugiabučio namo bendrojo ploto kompensuoti bendrojo naudojimo objektų valdytojų sąnaudas, patirtas organizuojant apraše nurodytus darbus. Finansavimas būtų teikiamas tokiomis dalimis: 50 procentų numatyto finansavimo apmokama pateikus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą dėl pritarimo namo atnaujinimui (modernizavimui); 30 procentų numatyto finansavimo apmokama pateikus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą dėl pritarimo investicijų planui; 20 procentų numatyto finansavimo apmokama pateikus Agentūros raštą apie pateiktos paraiškos įtraukimą į einamaisiais metais finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą. Taip pat numatoma 500 Eur dydžio vienkartinė išmoka, pateikus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą dėl pritarimo investicijų planui.
Savivaldybė papildomai skiria pareiškėjui 500 Eur daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano koregavimo išlaidoms kompensuoti. Finansavimas gali būti skiriamas ne daugiau kaip vieną kartą tam pačiam daugiabučiam namui.


Siūlo prisidėti prie investicijų
Penktadienį Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdyje Tarybos narys Nerijus Galvanauskas pasiūlė apsvarstyti galimybę prisidėti Savivaldybės lėšomis ir prie renovacijos rangos darbų kainos, pavyzdžiui, apie 10 procentų. Tarybos narys, minėto komiteto pirmininkas Vaclovas Dačkauskas atkreipė dėmesį, kad ši idėja nėra nauja: esą prieš keletą metų jis taip pat siūlė tai daryti, tačiau anuomet neužteko lėšų Savivaldybės biudžete. Kad tokie svarstymai nėra nauji, patvirtino ir Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas: „Meras jau ieško galimybių, kaip Savivaldybė galėtų palengvinti naštą ir skatinti gyventojus, remiantis kitų savivaldybių pavyzdžiu.“
Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdžio metu buvo priimtas komiteto protokolinis pasiūlymas: įpareigoti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kartu su politikais išnagrinėti galimybę prisidėti Savivaldybės lėšomis renovuojant daugiabučius namus. „O kiek procentų prisidėsime, aptarsime konkrečiose diskusijose“, ‒ akcentavo V. Dačkauskas.


Skatino informacijos sklaidą
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto posėdžio metu Tarybos narys Justas Ruškys pasiūlė pastiprinti Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdyje priimtą protokolinį pavedimą. Atsirado ir kitų pasiūlymų. Pavyzdžiui, Tarybos narys Aivaras Vasylius akcentavo komunikacijos stoką: „Bendraudamas su žmonėmis susidariau įspūdį, kad trūksta informacijos apie jau esamas skatinimo priemones. Siūlau skleisti informaciją visais įmanomais būdais – laikraštyje, tinklalapyje, gal net pranešimais į pašto dėžutes.“
Tarybos narys Vaclovas Macijauskas pasiūlė į gyventojų susirinkimus dėl daugiabučių renovacijos klausimų deleguoti ir Savivaldybės atstovą, kuris galėtų gyventojams įvardyti įstatymo nuostatas, papasakotų apie Savivaldybės skatinimo būdus, pateiktų reikiamą informaciją.
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komitete apsispręsta siūlyti sudaryti ir darbo grupę, kuri svarstytų papildomą Savivaldybės prisidėjimą prie investicijų renovacijos darbams.

Vidutinis Klaipėdos rajone esančių daugiabučių namų bendras plotas – 654 kv. m, Gargždų mieste esančių daugiabučių namų vidutinis bendras plotas – 2 000 kv. m. Siekiama, kad per vienus metus būtų vykdomi 10 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) proceso organizavimo darbai, todėl rengiamo tvarkos aprašo priemonių įgyvendinimui nuo 2023 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžete yra būtina numatyti apie 15 000 eurų.


Monika CALZONAITĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių