DĖL GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS KLAPĖDOS RAJONE

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) Priežiūros departamento
Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius informuoja apie Klaipėdos rajono gyventojams viešai
tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę 2023 metais.

VMVT Klaipėdos rajono ir miesto teritorijose yra užregistruotos 54 geriamojo vandens
tiekimo teritorijos, iš kurių vanduo tiekiamas gyventojams. Daugiausiai vandenviečių (40)
eksploatuoja AB “Klaipėdos vanduo“, kitas (14) – pajininkai, kaimo bendruomenės, savininkai,
bendrovės ir gyvenamųjų namų savininkų bendrijos. Dalis Klaipėdos rajono gyventojų vandeniu
aprūpinama iš Klaipėdos miesto I ir III vandenviečių, eksploatuojamų AB “Klaipėdos vanduo“.
Geriamojo vandens tiekėjai privalo vykdyti viešai tiekiamo vandens stebėseną, t. y. atlikti
geriamojo vandens laboratorinius tyrimus ir iki kiekvienų metų kovo 31 d. pateikti VMVT
geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metines ataskaitas. Tai numatyta Lietuvos
Respublikos Geriamojo vandens įstatyme.
Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN
24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (toliau – Higienos norma). Pagal
Higienos normos reikalavimus geriamajame vandenyje tiriami 2 mikrobiologiniai rodikliai, 27
toksiniai, 18 indikatorinių rodiklių ir 2 radiologiniai rodikliai. Imamų mėginių skaičius priklauso
nuo per parą paskirstomo ar išgaunamo vandens kiekio.
Ataskaitos apie 2023 metais vykdytą geriamojo vandens stebėseną pateiktos 2024 metų
sausio – kovo mėnesiais. VMVT Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius
atliko 54 pateiktų ataskaitų administracinius patikrinimus, jų metu nustatyti 5 vandens saugos, 25
vandens kokybės, 9 geriamojo vandens stebėsenos vykdymo pažeidimai.
Pilnai geriamojo vandens programinė priežiūra buvo vykdoma 44-jų (81,5 %) vandentiekių
vandenyje, iš jų 40-ies, eksploatuojamų AB „Klaipėdos vanduo“, 4-ių smulkiųjų vandens tiekėjų:
UAB „Gargždų plytų gamykla“, GNSB „Kalotė“, IGNSB „Trakėnai“, Šukaičių (pajininkų)
vandenvietėje. Visai geriamojo vandens stebėsenos 2023 metais nevykdė, nei vieno geriamojo
vandens mėginio neištyrė GNSB „Trušelių būstas“ ir ,,GNSB „Gindulių sodybos“.
VMVT Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius už geriamojo
vandens stebėsenos programų nevykdymą ar netinkamą vykdymą vandenviečių atsakingiems
asmenims pagal Administracinių nusižengimų kodeksą skyrė dvi pinigines baudas ir vieną įspėjimą.
Saugus ir kokybiškas vanduo buvo tiekiamas iš AB “Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamų
vandentiekių *Agluonėnų, *Balsėnų, *Daugmantų, *Daukšaičių, *Dreižių, *Drevernos, *Ežaičių,
*Endriejavo, *Girininkų, *Girkalių, *Judrėnų, *Kalniškės, *Lapių, *Plikių, *Rudaičių, *Šalpėnų,
*Šiuparių, *Tilvikų, *Vaitelių, *Vėžaičių, *Veiviržėnų, *Žadeikių (čia ir toliau „*“ pažymėti AB
“Klaipėdos vanduo“ eksploatuojami vandentiekiai). Be to, saugiu ir kokybišku geriamuoju
vandeniu gyventojai buvo aprūpinami ir iš *Klaipėdos miesto I ir III vandenviečių.
Visų geriamojo vandens tiekėjų pateiktų ataskaitų apie 2023 metais vykdytą geriamojo
vandens stebėseną duomenimis – nei viename vandentiekyje mikrobiologinės taršos nenustatyta.
Iš tiriamų 27 toksinių rodiklių ribines vertes viršijo trys rodikliai:
-boras leidžiamą ribinę vertę (1,5 mg/l) viršijo 3 vandentiekių vandenyje),
-fluoridas leidžiamą ribinę vertę (1,5 mg/l) viršijo Dauparų vandentiekio vandenyje;
-nitritas leidžiamą ribinę vertę (0,50 mg/l) viršijo UAB „Gargždų plytų gamykla“
vandentiekio vandenyje (tačiau neviršijama Higienos normoje numatyta pagal nurodytą formulę
paskaičiuota nitratų / nitritų koncentracija).
Pagal geriamojo vandens tiekėjų pateiktus ataskaitų duomenis 2023 metais leidžiamas vertes
viršijo 14 indikatoriniai rodiklių:

 • geležis Higienos normoje nurodytos vertės (200 µg/l) neatitiko 18 vandentiekių vandenyje;
 • amonis Higienos normoje nurodytos vertės (0,50 mg/l) neatitiko 16 vandentiekių
  vandenyje;
 • drumstumas neatitiko 8 vandentiekių vandenyje (Higienos normoje nurodyta rodiklio
  vertė 4 NTU);
 • kvapo slenkstis neatitiko 5 vandentiekių vandenyje (t. b. priimtinas vartotojams, be
  nebūdingų pokyčių);
 • skonio slenkstis neatitiko 5 vandentiekių vandenyje (t. b. priimtinas vartotojams, be
  nebūdingų pokyčių);
 • manganas Higienos normoje nurodytos vertės (50 µg/l) neatitiko 3 vandentiekių
  vandenyje;
 • natris Higienos normoje nurodytos vertės (200 mg/l) neatitiko 2 vandentiekių vandenyje;
 • koliforminės bakterijos rastos 2 vandentiekių vandenyje (Higienos normoje nurodyta
  rodiklio vertė – 0/neaptikta).
 • permanganato indeksas Higienos normoje nurodytos vertės (5,0 mg/l O₂) neatitiko 1
  vandentiekio vandenyje;
 • chloridas Higienos normoje nurodytos vertės (250 mg/l) neatitiko 1 vandentiekio
  vandenyje;
 • sulfatas Higienos normoje nurodytos vertės (250. mg/l) neatitiko 1 vandentiekio
  vandenyje;
 • spalva Higienos normoje nurodytos vertės (30 mg/l Pt) neatitiko 1 vandentiekio
  vandenyje;
 • kolonijas sudarančių vienetų skaičius neatitiko 1 vandentiekio vandenyje (rodiklio vertė –
  nėra nebūdingų pokyčių),
  -indikacinė dozė Higienos normoje nurodytos vertės (0,10 mSv) neatitiko 1 vandentiekio
  vandenyje (Dėl viršijimo priežasčių išsiaiškinimo pagal Radiacinės saugos centro pateiktas
  rekomendacijas buvo atlikti gamtinio radionuklido Ra-226 aktyvumo koncentracijos tyrimai
  (nustatyta Ra-226 aktyvumo koncentracijos vertė neviršijo Higienos normos nustatytos išvestos
  aktyvumo koncentracijos vertės šiam radionuklidui).
  Indikatoriniai rodikliai (geležis, amonis, manganas, natris, chloridas, sulfatas ir kt.) su
  kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai tiesiogiai nesiejami, bet parodo neparuošto vandens savybes,
  geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo technologiją ir tiriami, siekiant nustatyti geriamojo vandens
  saugos ir kokybės pažeidimo požymius, įspėti apie pavojų žmonių sveikatai ir imtis reikiamų
  priemonių.
  Kokie toksiniai ar indikatoriniai rodikliai, kurio vandentiekio vandenyje viršijo detaliai
  nurodyta 1-oje ir 2-oje lentelėse.
Eil. Nr.Vandenvietės pavadinimasLeidžiamas vertes viršiję Toksiniai ir Indikatoriniai rodikliai (nustatyta tyrimų maksimali vertė)
1.Antkopčio Amonis (1,98), geležis (740), drumstumas (10,9), kvapo slenkstis, skonio slenkstis
2.BaičiųAmonis (1.2), geležis (720)
3.DauparųFluoridas (2,15) – NVSC išlyga iki 2024-07-25; sulfatas (302), natris (206)
4.KairiųGeležis (260), permanganato skaičius (7,82), spalva (94), drumstumas (5,23)
5.KretingalėsVisuminio alfa aktyvumo koncentracija (0,14)
6.KvietiniųAmonis (1,63), geležis (2000), drumstumas (13,2), kvapo slenkstis, skonio slenkstis
7.MieželiųAmonis (1,4)
8.PėžaičiųAmonis (0,53), geležis (250)
9.PleškučiųPjaulių g. Amonis (0,9), drumstumas (13)
10.Rokų Amonis (1,1), geležis (1100), manganas (63)
11.RudgalviųAmonis (0,85), geležis (1550), drumstumas (19,6)
12.Stragnų I k. Amonis (0,6), geležis (790)
13.Svencelės Amonis (1,2), geležis (620), drumstumas (11)
14.Vanagų Amonis (1,23), geležis (620)
15.Voveriškių Amonis (1,44), geležis (430)
1 lentelė. AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamų vandentiekių vandenyje nustatyti saugos
ir kokybės reikalavimų neatitinkantys rodikliai.
Eil. Nr.Vandenvietės pavadinimas Leidžiamas vertes viršiję Toksiniai ir Indikatoriniai rodikliai (nustatyta tyrimų maksimali vertė)
1.Gargždų, Gamyklos g. v., UAB „Gargždų plytų gamykla“ Nitritas (0,8), Manganas (105)
2.Kalotės, Glaudėnų g. v., GNSB „Kalotė“Amonis (0,78)
3.Klipščių, IGNSB „Trakėnai“ Amonis (1,54), geležis (520), kvapo slenkstis, skonio slenkstis
4.Lelių v., GNSB „Didieji Leliai“Amonis (2,26), geležis (3920), manganas (84), drumstumas (35,3), kvapo slenkstis, skonio slenkstis
5.Macuičių I v., Ąžuolo g. (pajininkų) Boras (1,74), geležis (230)
6.Pleškučių k., Gropiškių g. (pajininkų) Koliforminės bakterijos (72), Kolonijas sudarančių vienetų skaičius (360)
7.Skomantų (savininkės)Geležis (640)
8.Slengių, Aulaukio g., GNSB „Svajonių kranto gyvenvietė“ Boras (1,96), geležis (410)
9.Trušelių, Beržų g., GNSB, „Triušelių alėja“Boras (2,33), geležis (230)
Venckų, VO „Venckų bendruomenė“ Amonis (0,75), chloridas (374,7), geležis (790), natris (480,7), drumstumas (6,32), kvapo slenkstis, skonio slenkstis
2 lentelė. Smulkiųjų vandens tiekėjų eksploatuojamų vandentiekių vandenyje nustatyti
saugos ir kokybės reikalavimų neatitinkantys rodikliai:

Pagal Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens įstatymą vandens, kuriame vienas ar keli toksiniai rodikliai viršija leidžiamus lygius, tiekimas vartotojams ribotą laiką leidžiamas, gavus
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos leidimą (išlygą). AB
„Klaipėdos vanduo“ buvo gavęs išlygą tiekti vandenį su padidinta fluoridų verte iš Dauparų
vandenvietės iki 2024-07-25, problema išspręsta 2023 metais, kai Dauparų kaimo gyventojams
vanduo pradėtas tiekti iš Klaipėdos miesto trečios vandenvietės. Smulkieji vandens tiekėjai išlygų
tiekti saugos reikalavimų neatitinkantį vandenį neturi.
Įgyvendinant „AB „Klaipėdos vanduo“ viešai tiekiamo geriamojo vandens Klaipėdos
rajono savivaldybės teritorijoje kokybės gerinimo programos 2021-2030 m. priemonių plane“
numatytas vandens kokybės gerinimo priemones, 2023 metais Pėžaičių vandenvietėje pastatyti ir
pradėti eksploatuoti vandens gerinimo įrenginiai. Pagal AB „Klaipėdos vanduo“ pateiktą
informaciją, paklojus dalį naujų vandentiekio tinklų, Kvietinių gyvenvietėje vandens kokybė
ženkliai pagerėjo, parengtas II etapo vandentiekio tinklų statybos/rekonstrukcijos darbų projektas,
kurį planuojama įgyvendinti iki 2025 metų I ketvirčio pabaigos.
Nepatenkinama padėtis išlieka dalyje smulkiųjų vandens tiekėjų eksploatuojamose
vandenvietėse, nes jie nei kompetencija, nei finansiškai nepajėgūs išspręsti vandens saugos ir
kokybės problemų. Klaipėdos rajono, Klipščių kaimo gyventojų aprūpinimo saugiu ir kokybišku
vandeniu problemos išspręstos 2023 metų pabaigoje, IGNSB „Trakėnai“ Klipščių vandenvietės
tinklus prijungus prie centralizuotų Klaipėdos miesto vandentiekio tinklų.
Smulkiųjų vandens tiekėjų eksploatuojamų vandenviečių perdavimo Klaipėdos rajono
savivaldybei (ar AB „Klaipėdos vanduo“) perėmimo procesas labai lėtas ir sudėtingas.
Visuomeninė organizacija „Venckų bendruomenė“ dar 2021metais raštu kreipėsi į Klaipėdos rajono
savivaldybės administraciją, prašydama perimti vandens gręžinių eksploatavimą ir vandens tiekimą
gyventojams, tačiau šis klausimas vis dar neišspręstas.
Apie gyventojų aprūpinimo saugiu ir kokybišku geriamuoju vandeniu problemas VMVT
Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius kasmet raštu informuoja Klaipėdos
rajono savivaldybę, ragindama imtis efektyvių priemonių, užtikrinančių gyventojų aprūpinimą
saugiu ir kokybišku geriamuoju vandeniu.

Pranešimas spaudai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių