Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė plėtė žinias apie žemaičių amatus ir žaidimus

Šiais metais Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ dalyvavo Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektų finansavimo konkurse ir gavo dalinį finansavimą iš  Klaipėdos rajono savivaldybės projekto „Žemaitiškumas liaudies mene ir žaidimuose“ įgyvendinimui. Etnines tradicijas puoselėjantį projektą plėtojome  kartu su  partneriais: Telšių lopšeliu-darželiu „Saulutė“ ir Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Puriena“.

Siekdami, kad vaikai artimiau susipažintų su savo krašto tradicijomis, žemaičių amatais ir galėtų juos išbandyti, organizavome edukacines išvykas į Klaipėdos rajono amatų centrą. Ugdytiniai susipažino su audimo amatu, tautodailininkė Rimantė Šalčiuvienė parodė mūsų kraštui būdingus audimo ornamentų motyvus, pademonstravo audimo būdus. Vaikai dalyvavo skudurinio tako audimo dirbtuvėse, susipažino su senosios tekstilės raštais, spalvomis, ornamentika, turėjo galimybę palyginti senuosius ir dabartinius audinius. Taip pat vaikai dalyvavo molio lipdymo edukacijose, daug sužinojo apie senųjų baltų keramiką, jos kilmę, molio savybes, pamatė archeologinės keramikos dirbinių pavyzdžių. Mokytoja metodininkė Alva Giržadienė pasidalijo molio lipdymo būdais, supažindino su įvairių formų lipdymu iš plokštumos pagal lekalą, papasakojo apie dekoravimo ir jungimo būdus. Vaikai praktiškai išbandė įvairias molio rūšis, tradicinius masės paruošimo, formavimo bei minkymo būdus, taip pat lipdymo, žiedimo ir dekoravimo technikas. Parsivežė daug gražių darbelių, kurie vėliau puošė mūsų darželio erdves. Organizuodami medžio raižinių edukacinius užsiėmimus, pakvietėme tautodailininkę Rimantę Šalčiuvienę į darželį. Edukacijos metu vaikai sužinojo, kad visi lietuvių liaudies grafikos atspaudai ir išraižytos lentos yra surasti Žemaitijoje, o kituose etnografiniuose Lietuvos regionuose jų beveik neaptinkama. Susipažinome su tradicine lietuvių liaudies grafika, senųjų raižinių tematika bei medžio raižinių istorija Žemaitijos regione, ugdytiniai ir patys mokėsi medžio raižinį atspausti ant popieriaus. Klaipėdos rajono savivaldybės projektui skirto finansavimo dėka net dešimt darželio grupių galėjo dalyvauti įvairiose edukacijose!                                                                                                                                   

Visai darželio bendruomenei organizuota Žemaitijos regiono liaudies žaidimų vakaronė, tai buvo puiki proga suburti šeimas, suktis rateliuose, dainuoti ir žaisti Žemaitijos krašto žaidimus. Tokios pat vakaronės vyko ir projekto partnerių įstaigose, vėliau pasidalinome  įspūdžiais, nuotraukomis, vaizdo įrašais, pasimokėme vieni iš kitų. Taip pat savo ir partnerių įstaigose organizavome parodas „Žemaičių liaudies menas“. Šeimos surinko įvairių daiktų, turinčių sąsajų su liaudies meno tradicijomis. Vaikams buvo labai įdomu pamatyti ir sužinoti, kokiais daiktais naudojosi praeities kartos, susipažinti su senelių, prosenelių naudojamais daiktais.

Bendradarbiaujant su Dovilų etninės kultūros centru pedagogams pristatyta edukacija „Žemaitijos regiono liaudies žaidimai“. Pedagogai gilino žinios apie Žemaitijos regiono liaudies žaidimų kilmę, jų bruožus ir ypatumus. Kartu diskutavo, kaip ir kada juos taikyti ugdymo procese, kokia jų prasmė ir vertė šiandieniniame gyvenime. Sukurtas edukacinis vaizdo įrašas „Žemaitijos regiono liaudies žaidimai“, juo pasidalinta su projekto partneriais. Bendradarbiaudami su „Smalsučių“ grupės ugdytinių tėveliu, nufilmavome ir patalpinome uždarame, mums ir partneriams skirtame, „Youtube“ kanale tris Žemaitijos regiono liaudies žaidimus, kuriuos pademonstravo „Žirniukų“, „Bitučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupės vaikai. Tikimės, šią gerosios patirties bazę papildyti ir partnerių nufilmuotais žaidimais.   

Įgyvendinant projektą sudarytos sąlygos vaikų pilietiškumo ugdymui per etninės kultūros vertybių bei tautinio identiteto formavimą. Pažindami tautos tradicijas vaikai giliau suvokė savo tapatumą, formavosi nuostatos gerbti ir puoselėti tradicijas. Įvairūs žaidinimai,  dainos ugdė meilę gimtajai kalbai, plėtė vaikų žodyną, padėjo ugdytis aiškią dikciją ir artikuliaciją. Žemaitijos liaudies ratelių ir žaidimų, šokių mokymasis suteikė vaikams galimybę lavinti judesius, koordinaciją, skatino prisitaikyti prie kitų, pratino prie bendrų veiksmų ir sprendimų, lavino fizinę ištvermę ir orientaciją, skatino teigiamas emocijas, atsipalaidavimą.

Dėkojame visiems projekto dalyviams ir tikimės, kad etninė veikla darželyje bus kasmetinis procesas, įtraukiantis visas darželio šeimas.

Sandra PETRUSEVIČIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Greta KARNICKĖ, meninio ugdymo mokytoja

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių