Gargždų medicinos įstaigų rodikliai pasiekti, bet kuklūs

A. VALAIČIO nuotr.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba tvirtina praėjusių metų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir finansines ataskaitas. Praėjusiame gegužės 26 d. vykusiame Tarybos posėdyje patvirtintos Gargždų ligoninės ir Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 m. veiklos ataskaitos ir 2021 m. finansinių ataskaitų rinkiniai. Ataskaitos rengiamos siekiant informuoti Savivaldybės tarybą ir visuomenę apie viešųjų įstaigų veiklą, pasiektus rodiklius, finansinę įstaigų būklę.


518 Eur – grynasis perviršis
Tarybos nariai pritarė pateiktiems Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės 2021 m. veiklos ataskaitai ir 2021 m. finansinių ataskaitų rinkiniui. Aiškinamajame rašte paminėta, kad Gargždų ligoninės veiklos rezultatų vertinimo rodikliai pasiekti. Apskaičiuota, kad įstaigos finansinis rezultatas už 2021 m. yra 518,63 Eur (grynasis perviršis). Tai atitinka vieną iš siektinų rodiklių – įstaigai būti nenuostolingai.
Gargždų ligoninės veiklos ataskaitoje pažymėta, kad ligoninė organizuoja ir teikia specializuotas kvalifikuotas pirmojo ir antrojo lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Atskleista, kad iš pacientų skundų gauta nebuvo. Pagal praėjusių metų veiklos ataskaitą, įstaigoje dirba 168 fiziniai asmenys, iš jų 16 gydytojų, 58 slaugytojai. 39 asmenys – kitas asmens sveikatos priežiūros personalas ir 52 – kitas personalas. Taip pat iš kitų įstaigų atvyksta 35 gydytojai, 1 slaugytojas ir 2 kito personalo asmenys. Įstaigoje yra vadovas, vienas pavaduotojas ir finansininkas.


Didėjo paslaugų apimtys
Gargždų ligoninės veiklos rodikliams įtakos turėjo sudėtinga epidemiologinė situacija dėl COVID-19 ligos. Ligoninė nuo 2020 m. lapkričio 17 d. iki 2021 m. kovo 23 d., o paskui nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. buvo koronavirusu sergantiems paslaugas teikianti įstaiga, buvo apribotas planinių paslaugų teikimas Vidaus ligų ir Vaikų ligų skyriuose, o 2021 m. gruodžio 13 d. atsiradus koronaviruso protrūkiui Palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyvios slaugos skyriuje visos aktyvaus gydymo paslaugos buvo sustabdytos ir pacientų srautai buvo nukreipiami į Klaipėdos miesto ligonines. Minėtos aplinkybės turėjo įtakos veiklos rodikliams: padidėjo bendras hospitalizuotų pacientų skaičius 2021 m. – 16 proc. lyginant su 2020 m., taip pat praėjusiais metais padidėjo aktyvaus gydymo pacientų skaičius – 26 proc. lyginant su 2020 m., o hospitalizacija į Palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyvios slaugos skyrių sumažėjo 45 proc. lyginant su 2020 m. Taip pat padidėjo apsilankymų skaičius ir Konsultaciniame-diagnostikos skyriuje (12,4 proc. lyginant su 2020 m.) ir konsultacijų skaičius (12 proc. lyginant su 2020 m.). 2021 m. padidėjo atliktų diagnostinių tyrimų (27 proc. lyginant su 2020 m.), klinikinių tyrimų (13,3 proc. lyginant su 2020 m.). Pokyčiai ir Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus veikloje – paslaugų apimtys padidėjo 34 proc. (lyginant su 2020 m.).


Nenuostolingi 91 euru
Tarybos nariai pritarė ir Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 m. veiklos ataskaitai bei 2021 m. finansinių ataskaitų rinkiniui. Sprendimo projekto aiškinamajame rašte paminėta, kad Gargždų PSPC veiklos rezultatų vertinimo rodikliai pasiekti, o teikiamų paslaugų apimtys taip pat didėja.
Ataskaitoje įvardyta, kad įstaiga praėjusiais metais gavo 3 skundus: vieną raštu dėl nuotolinių šeimos gydytojo paslaugų prieinamumo, antrą žodžiu dėl odontologijos paslaugų teikimo COVID-19 ligos metu ir dar vieną kitų institucijų vardu. Priežastis ataskaitoje nėra įvardyta. Pagal 2021 m. veiklos ataskaitą įstaigoje dirba 161 fizinis asmuo: 30 gydytojų, 78 slaugytojai, 49 kito personalo asmenys. Įstaigoje yra vadovas, jis turi du pavaduotojus, taip pat vieną finansininką. Iš kitų įstaigų atvyksta 5 gydytojai, 1 slaugytojas ir 7 kito personalo asmenys.
Pasiekta rodiklio reikšmė būti nenuostolingai įstaigai yra + 91,3 Eur.


Lankėsi daugiau pacientų
Gargždų PSPC taip pat didėjo teikiamų paslaugų skaičius. Bendras apsilankymų skaičius pas gydytojus (neįskaitant odontologų, psichiatrų) 2020 m. – 135 647, 2021 m. 150 592. Taigi praėjusių metų pokyčio tendencija teigiama +14 945. Taip pat daugiau žmonių lankėsi ir pas odontologus: 2020 m. 1 1396, 2021 m. 1 2846, taigi pokyčio tendencija +1 450 ir pas psichiatrus: 2020 m. 6 443, 2021 m. 7 428, pokyčio tendencija + 985. Tiesa, sumažėjo gydytojų apsilankymų namuose skaičius: 2020 m. 1 879, 2021 m. 1 761, pokyčio tendencija mažėjo – 118. Ataskaitoje pažymėta, kad, deja, dėl COVID-19 ligos sukeltų apribojimų, padaugėjusių su ligų diagnostika ir gydymu susijusių paslaugų apimtimis ekstremalios situacijos ir karantino Lietuvos Respublikoje metu prevencinių priemonių programos, skatinamosios paslaugos neįvykdytos reikiama apimtimi.


Monika CALZONAITĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių