Gargždų „Minijos“ progimnazija – keblių darbo santykių žaizdre

Gargždų „Minijos“ progimnazijos įprastą kasdienybės tėkmę sujaukė spaudoje pasirodžiusios žinios apie galimai kelis fiktyvius techninio personalo darbuotojus, esą kai kurie jų susaistyti giminyste, taip pat esą apie neskaidriai skirstomas priemokas, nedarnius darbinius santykius su techniniu personalu. Valstybinės darbo inspekcijos vizitas progimnazijoje praėjusią savaitę dar labiau pakurstė emocijas.
Pirmadienio popietę su „Banga“ kalbėjosi kelios mokyklos techninio personalo darbuotojos, kategoriškai užgynusios paskelbti jų pavardes ir tikslias pareigybes. Išsakydamos susikaupusias nuoskaudas moterys neslėpė nei nusivylimo, nei baimės dėl savo ateities. Po paskelbimo spaudoje jos nuogąstavo, kad viskas bus užglaistyta, o jos nukentės, nes apie piktžaizdes išdrįso prabilti viešai.
Valstybinė darbo inspekcija „Bangą“ patikino, jog vyksta tyrimas. Klaipėdos rajono savivaldybė progimnazijoje rengiasi atlikti tarnybinį patikrinimą.
Vakar, kai straipsnis jau buvo paruoštas spaudai, Savivaldybėje šiuo klausimu vyko Antikorupcijos komisijos posėdis.
Skundus paskelbė dienraštis
Pirmasis žinią apie „Minijos“ progimnazijoje galimai esančius darbinių santykių pažeidimus praėjusią savaitę rašė dienraštis „Klaipėda“. Dienraščio šaltinių teigimu, Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai tikrino, ar mokykloje yra įdarbinta asmenų, kurie realiai darbe net nesirodo, tačiau algą gauna.
Laikraščio publikacijoje taip pat minima, kad anksčiau progimnazijoje buvo įdarbintas ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Martynas Pocius, iš kurio mokykla esą perkanti ir kompiuterinę įrangą. Užkliuvo ir giminystės saitai: darbininku įdarbintas valgyklos vedėjos vyras ir direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams vyras.
„Klaipėda“ rašė, kad progimnazijos vadovas Julius Gindulis redakcijai nepateikė atsakymo klausiamas apie kai kurių asmenų įdarbinimo aplinkybes, dėl kurių jo vadovaujamos įstaigos darbuotojai kreipėsi į Darbo inspekciją. Be to, dienraštis rašė, kad mokyklos darbuotojai nustebo, kai sužinojo, kad kai kuriems, kurių esą neteko sutikti plušant mokyklos patalpose, neva buvo mokami 250 eurų priedai, o kitiems – mažesnės sumos. Negana to, mokyklos švara turinčios pasirūpinti valytojos piktinosi, kad esą neužtenka valiklių ir jos priverstos papildomai pirkti iš savo kišenės. Tačiau mokyklos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Daiva Lažinskienė dienraštį tikino, kad mokykloje valiklių yra, o skundai iš piršto esantys laužti.
Jaučia įtampą tarpusavyje
Pirmadienį techninio personalo susirinkime, kuriame dalyvavo progimnazijos direktorius J. Gindulis ir pavaduotoja ūkio reikalams D. Lažinskienė, darbuotojai tikėjosi išgirsti konkrečius paaiškinimus.
„Dabar žiauriai jaučiame įtampą mokykloje ir tarpusavyje. Kitos darbuotojos sako, kad viskas gerai, jos labai patenkintos. Bet taip nėra. Šiandien, kai suėjom į tą susirinkimą ir kai buvo užduotas klausimas, ar perkam dar ir pačios valiklius, tai nežinau, ar tiek visos išsigando, ar tiek papirktos yra, kad šešios sakome, kad perkam, o visos likusios – ne. Esą jokių problemų nėra, sočiai priemonių gauname! Nors galiu net pasakyti, iš kokių parduotuvių ir kokias priemones jos perka. Bet bendradarbės meluoja, kitos nutyli, o kodėl taip padarė, aš šito nežinau“, – nusivylusi po susirinkimo „Bangai“ pirmadienį kalbėjo viena darbuotoja. „Mums pasakydavo, kad nėra pinigų, o valyti tai reikia. Suprantate, jei mes apleisim teritoriją, mumis tuoj statys ant kilimo, kad mes nedirbam, blogai darbą atliekam. Čia ir vėl bus problema“, – žurnalistei pasakojo dar kita darbuotoja.
Priedų atseikėjimo kriterijai – neaiškūs
Abi moterys prisiminė konflikto priešistorę. Jos pernai rudenį pavadavusios moterį, tačiau esą atlyginimo priedo už tai kažkodėl negavusios. Vėliau buvo pasiūlyta vėl pavaduoti, tačiau jos nenorėjusios dirbti veltui, bet pavaduotoja ūkio reikalams D. Lažinskienė pasakiusi, jog gruodžio mėnesį būsiantys priedai, o juos reikia užsitarnauti.
„Atėjo ta diena, kai gavom tuos priedus. Mes viena nuo kitos neslepiame, pasidalijome ta informacija: kiek tu gavai, kiek kita gavo. Didžioji dalis gavo vienodai, kitos – mažiau, kitos, pasirodo, iš mažosios mokyklėlės išvis moterys negavo. Pavaduotoja ūkio reikalams „Messenger“ buvo sukūrusi darbo pasikalbėjimo grupę. Matyt, iš kažkur pasiekė ją žinios, kad mes truputį pykstam, jog nevienodai gavom. Ir jinai mums parašė: „Girdėjau, kažkokių turite problemų dėl priedų? Kažkas nepatinka? Tai galiu išvis neduoti, jeigu norite. Kam noriu, tam duodu“, – pasakojo „Bangai“ techninio personalo darbuotojos.
Moterys atskleidė, kad buvo nuėjusios pasikalbėti su direktoriumi, kuris esą paaiškinęs, kad priedai sudaro apie 30 proc. atlyginimo. Tačiau, jų nuomone, sumos neatitinka. Tuo labiau, kad jokių biuletenių neturėjusios, tad ir algos buvusios vienodos. Be to, skaitant direktoriui sąrašą gavusiųjų priedus jos išgirdo ir apie tokius darbuotojus, kurių akyse nėra regėjusios.
„Ir štai gruodžio gale mes, tos šešios, kurios ėjome pas direktorių pasikalbėti, papasakoti, pasiaiškinti, kodėl taip vyksta, dar labiau nusivylėme: mums nuėmė tuos priedus. Kitos gavo po 250 eurų, o mes tegavom po 100 eurų. Tikriausiai dėl to, kad ieškojom teisybės? Taip, teisybė mums kainavo. Ir dabar nežinau, kas mūsų laukia“, – jaudindamasi „Bangai“ kalbėjo viena iš pašnekovių.

„Mokytojų susirinkimai vyksta beveik kiekvieną mėnesį, techninio-aptarnaujančio personalo vyksta pagal poreikį. Susirinkimų metu aptariamos visos iškilusios problemos, aptariami visi darbiniai klausimai. Visi darbuotojai dirba savo darbą“, – jokių problemų neįžvelgia Gargždų „Minijos“ progimnazijos direktorius J. Gindulis.


Įspėjo apie „svečius“
Progimnazijos techninio personalo darbuotojos „Bangai“ pasakojo, kad praėjusį trečiadienį pavaduotoja D. Lažinskienė įspėjusi, jog ketvirtadienį nuo 8 val. darbuotojos būtų darbe, nes mokykla turės svečių. Kitą dieną jos supratusios, kad tie „svečiai“ – Valstybinė darbo inspekcija. „Ir kas keisčiausia, tądien mes sužinojome, kad yra tokių žmonių – esą dirbančių, bet kurių nesam matę. Mes jau dirbame šitoje mokykloje daugiau nei 10 metų, o nei girdėję, nei regėję. Ir kaip gali būti patikrinimas su įspėjimu iš vakaro? Tą ketvirtadienį pastebėjome po mūsų mokyklą vaikštantį nežinomą žmogų. Kai kurie netgi mokytojai sujudo, gal čia naujas darbuotojas, meistras? O tai, pasirodo, tas žmogus, kur „n“ metų dirba pas mus. Tačiau ne tik techninis personalas, o ir pedagogai jo nežino. Ir dabar, kol dar tebevyksta Darbo inspekcijos tyrimas, jisai padirba kelias valandas, mokykloje demonstratyviai visur vaikšto. Bet aš jums garantuoju, kai pasibaigs tas tyrimas, jo pėdos bus ataušusios“, – samprotavo viena iš „Bangos“ pašnekovių.
Abi techninio personalo darbuotojos pasakodamos stebėjosi ir kitomis „nematomosiomis“.
„Štai moteris valytoja buvo įdarbinta rugsėjo mėnesį, ji gyvena Turkijoje, o, pasirodo, gruodžio mėnesį išėjo į dekretą. Mes nesam jos mačiusios. Nė vienas nesame aklas, kaip nežinosime, ką turime kolektyve? Mūsų mokykloje dirba 9, žinome, kiek dirba mažojoje mokykloje, kiek Dauparuose. Kurioje vietoje jos valo, juk visos teritorijos yra užimtos? Kita moteris nuo 2022 m. įdarbinta, šiais metais nuo sausio 1 d. ją atleido, reiškia, 2 metus pas mus dirbo, tačiau mes jos neregėjome. Pasirodo, ji yra mūsų „vaiduoklio“ darbuotojo sesuo. Čia giminės, nes tas mūsų „vaiduoklis“ darbuotojas yra valgyklos vedėjos vyras. O trečioji moteris, kurios taipogi nesame matę, mieste žinome kaip „giedorką“, ne kaip „Minijos“ valytoją. Visiškai nepavyzdinga, neina į darbą, o atlyginimą jai moka… Skaudžiausia, kad šitie žmonės stabiliai priedus gavo po 250 eurų. O mes dirbam, vargstam ir ką gaunam?“ – nuoskaudos neslėpė „Minijos“ ilgametės darbuotojos. Jos jaudinosi, kad D. Lažinskienė po straipsnio spaudoje nesikalba, jau po pirmo apsilankymo pas direktorių net nesisveikina ir jokio ryšio nepalaiko.
Nematomieji dirba vakarais
Gargždų „Minijos“ progimnazijos pavaduotoja ūkio reikalams D. Lažinskienė „Bangą“ informavo, kad aptarnaujančio personalo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta: vairuotojai – 2 etatai, ūkvedys – 1 etatas, darbininkų – 9,5 etatų, valytojų – 13,25 etato, vyr. virėja – 1 etatas, virėjos – 5 etato, iš antkainio išlaikomas 0,5 virėjos etatas, IT inžinierius – 1 etatas, raštinės vedėja – 1 etatas, administratorė – 1 etatas, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – 1 etatas.
„Giminystės ryšiais susijusių darbuotojų dirba ne tik Gargždų „Minijos“ progimnazijoje. Svarbiausia, kad darbai yra padaryti, nei ūkinės, nei ugdymo veiklos sutrikimų mokykloje nėra. Nedelsiant reaguojama į bet kuriuos nusiskundimus. Trūkumai, gedimai šalinami iš karto. Vykstant ugdymo procesui tvarkyti elektros instaliacijos ar santechnikos darbus yra pavojinga. Todėl darbininkai dirba vakarais“, – taip atsakyme „Bangai“ galbūt apie tuos „nematomus“ darbuotojus aiškina D. Lažinskienė. Ji pridūrė, kad darbo laiko grafikas ir kiti dokumentai yra pateikti Valstybinei darbo inspekcijai, kuri du kartus lankėsi mokykloje. „Kol kas atsakymo iš VDI neturime“, – trečiadienį, atsakydama redakcijai, rašo pavaduotoja ūkio reikalams.
„Bangai“ pirmadienį interviu davusios techninio personalo darbuotojos nuogąstavo, kad VDI pažeidimų visgi neras. VDI Klaipėdos teritorinio padalinio vadovas Vytautas Ročys komentuodamas redakcijai nedaugžodžiavo: esą kol kas vyksta tyrimas. „Bangos“ duomenimis, patikrinimo išvados turėtų būti paskelbtos kitą savaitę.
„Bangos“ redakcija paklausė ir „Klaipėdos“ dienraščio straipsnyje minimo rajono Tarybos nario Martyno Pociaus apie jo darbą „Minijos“ progimnazijoje. Politikas atsakė, kad jį pavaduoti nedarbingume esantį IT inžinierių pakvietė direktorius J. Gindulis. O ar yra pardavęs kompiuterinės įrangos mokyklai? „Mano verslas ir kompiuterių, telefonų, spausdintuvų remontas. Tą darbą dirbu jau 24 metus. Aptarnauju daugybę įmonių ne tik Klaipėdos rajone, bet ir Klaipėdoje, nuotoliniu būdu – net Vilniuje“, – aiškino M. Pocius.
Vadovai pretenzijas atmeta
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams D. Lažinskienė nepripažįsta, kad su darbuotojais elgiasi nepagarbiai, priešingai, ji tvirtina pati patirianti jų moralinį spaudimą. „Progimnazijoje dirbu 11 metų. Niekada nėra buvę, kad su kuo nors turėčiau konfliktą ar su žmogumi kalbėčiau pakeltu tonu. Tačiau negaliu to pasakyti apie kai kuriuos darbuotojus, nuo kurių pastaruoju metu jaučiu moralinį spaudimą. Aptarnaujančio personalo susirinkimų metu, nors jie būna nedažnai, kelios darbuotojos nemaloniai replikuodavo mano pasisakymus. Didžiausia problema būdavo susirgusio kolegos pavadavimas, kai reikėdavo ribotam laikui savo valomo ploto kiekį padidinti apie 60 m2, nors už tai buvo mokamas priedas prie atlyginimo“, – savo versiją dėstė pavaduotoja.
Techninio personalo darbuotojai, kalbėję su „Banga“, sakė, kad iki šiol nežino, kokiais kriterijais remiantis yra skiriami priedai. Tačiau pavaduotoja ūkio reikalams atsakyme redakcijai teigia, kad viskas turi būti aišku. „Lapkričio mėn. FB grupėje parašiau, jog reikės pavaduoti susirgusią kolegę ir sulaukiau klausimo, ar galima atsisakyti. Pranešiau, kad pasirašytas įsakymas dėl priedų skyrimo ir atsisakymas negalimas. Apie priedus jau buvome su direktoriumi aptarę, įsakymu (2023-11-24) jie buvo paskirti „už padidėjusį darbo krūvį sergant trims valytojoms, už patalpų valymą po Klaipėdos r. kultūros centro repeticijų, po ir per netradicinio ugdymo dienas, už papildomus darbus ruošiantis šventiniam laikotarpiui ir kalėdinės puošybos elementų gamybą“. Tada ir prasidėjo nepasitenkinimo vajus. Priedus prie atlyginimo, beveik 30 % pareiginės algos dydžio, gavo 20 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Tik 5 darbuotojams, 2 iš jų dėl ligos, buvo mažesnis priskaičiuotas atlyginimas“, – komentavo D. Lažinskienė.
„Minijos“ progimnazijos direktorius J. Gindulis, atsakydamas redakcijai dėl priedų skyrimo, nemini, jog tarėsi su pavaduotoja. Jis teigia: „Priemokos aptarnaujančiam-techniniam personalui buvo mokamos suderinus su buhalterija. Priemokos mokamos pagal progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašą.“
Atmosferą vertina skirtingai
Trečiadienį į „Bangą“ paskambinusi nusiminusi mokyklos darbuotoja sakė, kad, deja, mikroklimatas progimnazijoje vis labiau kaista: „Kai kam yra nesvarbu ir viskas jiems gerai. Tai tiems, kurie yra „užganėdinti“. Tokia sistema „savi nesavi“ pas mus veikia. Tačiau mes, kurie kritikuojame, dabar jaučiame raganų medžioklę. Turime nuogąstavimų, kad galbūt atsakingieji turi „iš aukščiau“ užnugarį, nes jie demonstruoja puikią nuotaiką ir jau aiškina, kaip pakeisią mums reikalavimus darbe, kai po tikrinimų niekas jokių pažeidimų neras. Žodžiu, ruošiasi išėsti.“
„Minijos“ progimnazijos direktorius J. Gindulis „Bangai“ tą pačią dieną teigė, kad apie VDI patikrinimą iš anksto nebuvo įspėtas, o „atmosfera kolektyve darbinga, apie atleidimus iš darbo nėra net kalbos. Drausminių nuobaudų nesu skyręs. Visus kviečiu kalbėtis, bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti visas problemas kartu.“
Direktorius konkrečiai neatsakė į „Bangos“ klausimą, ar nepažeistas Asmens duomenų apsaugos įstatymas, ar raštiškai suderinta su darbuotojais dėl mokyklos teritorijoje veikiančių vaizdo stebėjimų kamerų. Mat kai kurie žmonės sakėsi jaučiasi tarsi būtų sekamas kiekvienas jų žingsnis. „Kamerų stebėjimo sistema skirta dėl pašalinių asmenų patekimo į mokyklos teritoriją stebėjimo, kontroliavimo, mokyklos teritorijos ir jos prieigų stebėjimo, patyčių, smurto, vagysčių, žalingų įpročių fiksavimo. Darbuotojų niekas nestebi. Man, kaip vadovui, svarbiausia, kad būtų atlikti darbai, būtų rezultatas“, – tvirtino J. Gindulis.
„Pirmadienį susirinkime sutarėme, kad man bus pateiktas valymo priemonių sąrašas, laikotarpiai, kada valytojos pageidauja jas gauti. Tada su direktoriumi aptarsime biudžetą, ar užteksime planuojamų lėšų, ir pasistengsime be priekaištų išpildyti valytojų pageidavimus. Apie atleidimą iš darbo nebuvo nė vieno žodžio. Tik buvo girdėti valytojų komentarai: išeisime į biuletenį 3 mėnesiams, matysim, kas dirbs“, – redakcijai apie situaciją susirinkime rašė D. Lažinskienė.
Atsakyme redakcijai pavaduotoja ūkio reikalams D. Lažinskienė išdėsto ir savo pageidavimą. „Dėl nepagarbaus elgesio norėčiau gauti raštišką darbuotojų, kurie tai pajuto, aprašymą, ką netolerantiško aš padariau ir kurioje vietoje jaučia psichologinį spaudimą? Tegul bus anoniminis, bent jau žinosiu, už ką esu plakama“, – rašo redakcijai D. Lažinskienė.
„Bangos“ redakcija turi paliudijimą vienos darbuotojos, kuri nebenori dirbti progimnazijoje būtent dėl patirto psichologinio spaudimo. „Nusivyliau, praradau pasitikėjimą žmonėmis, netikėjau, kad taip gali būti atėjus dirbti čia. Galėtų žmonės po straipsnio spaudoje komentaruose ir diskutuoti, bet irgi bijo, matau, kaip po to straipsnio „Klaipėdoje“ visi tyli, visi bijo. Progimnazijoje turi būti atliktas nepriklausomas auditas. Ten atidžiau žiūrėti reikia“, – sunkiai tramdydama ašaras išsakė nuomonę pašnekovė.
Lyg Vingių Katrės laikai
„Minijos“ progimnazijos mokytojų profsąjungos pirmininkė, mokytoja ekspertė Stefanija Piaulokienė, „Bangos“ paklausta, ar buvo jaučiama, kad progimnazijoje tvyrantis darbo santykių pūlinys iškils į viešumą, atsakė, kad pedagogų kolektyve yra vienaip, o techninių darbuotojų – kitaip. Nors mokytojų profsąjunga neatstovauja techniniam personalui, tačiau Stefanija įsitikinusi, kad negalima atstumti jų problemų. Valytojoms buvo patarta visų pirma situaciją aptarti su vadovu. „Na, o koks rezultatas? Jeigu tu drįsti paklausti, kodėl žmonės yra skirstomi, kodėl nepagarbiai elgiamasi su žmogum, kodėl jis yra niekinamas, kodėl pasakoma, kad darysi tik taip ir, jeigu ką pasakysi, tai reiškia gali atsakyti, kad visai nemokėsi ar mokėsi mažiau tiems žmonėms?.. Dabar ne tokie laikai, negali taip sakyti, juk XXI amžius ir žmogus turi teisę paklausti. O valdininko pareiga yra atsakyti taip, kad žmogų tenkintų tas atsakymas, o ne nusodintų, ne pažemintų. Tarsi būtų dar Vingių Katrės laikai?“ – samprotauja S. Piaulokienė.
„Mes negerbiame žmogaus, mes bendraujame hierarchiniu principu: vadovas, pavaduotojai, mokytojai, mokiniai, o tiesioginio bendravimo nėra. Dažnai susidaro įspūdis, kad tarsi turi turėti telepatinių galių ir nuspėti, ko dabar reikės, kas turi būti padaryta ir kodėl pykčiai kyla. O dėl aptarnaujančio personalo, manau, kad jie niekada nebuvo laikomi lygiaverčiais, reikalingais žmonėmis. Žmonėmis, kurių dėka mokykla atrodo ir graži, ir švari, išblizginta. Tos pačios ilgametės darbuotojos dirba, mokytojai su jomis labai gražius santykius turime. Jos yra mandagios, nė viena nėra aikštinga moteris iš prigimties, pagal charakterį, visada noriai atsiliepia į visus darbus, viską padaro. Dabartinėje situacijoje, kad kažkam buvo paranku ar tiesiog taip susiklostė, kad nebevaldo situacijos, ir tada pyktį pradeda lieti ant pavaldinių. Dabar mes turime negerbtino elgesio rezultatus“, – savo nuomonę išsakė mokyklos mokytojų profsąjungos lyderė S. Piaulokienė.
Dar tik aisbergo viršūnė
„Jeigu kas bandys menkinti, kad čia moterys nepatenkintos, nusivylusios darbu ar krūviais ar kažkokios moterų ambicijos nebuvo patenkintos – netiesa. Techninio personalo darbuotojos sąžiningai atlieka savo darbą, jos visada darbe yra ir visada ten, kur reikia, ir tiek, kiek reikia, ir kiek mes – mokytojai – prašome. Ir tai, ką paskelbė spaudoje tos moterys, iš tikrųjų yra tik aisbergo viršūnė. Čia yra problemos valdyme, problemos kažkokiuose kituose reikaluose, susijusiuose su biudžetu, su pinigais. Deja, situacija mokykloje pasikeitė, kai prieš kelerius metus rajono Tarybos sprendimu švietimo įstaigose buvo įvesta centralizuota buhalterija. Anksčiau mes patys viską žinodavome, kartu su vadovybe aptardavome biudžeto paskirstymą ir sutardavome, o dabar praradome savo mokyklos biudžeto kontrolę. Na, o toks požiūris į techninį personalą, savo valdžios pajautimas, kontrolės iš šono nebuvimas galimai sukuria sąlygas manipuliacijoms. Direktoriaus rolės visai čia neįsivaizduoju, kokį vaidmenį jis atlieka mokyklos ūkio srityje, kaip jis valdo ar nevaldo ūkinę dalį ar pasitiki visiškai pavaduotoja ūkio reikalams? Tvyro nežinomybė, nors paradinė mokyklos pusė graži“, – savo nuomonę išsakė „Minijos“ progimnazijos mokytojų profsąjungos pirmininkė S. Piaulokienė.


Gabrielė ČIUNKAITĖ
A. VALAIČIO ir
„Bangos“ archyvo nuotr.
Red. pastaba. „Bangos“ pašnekovų vardai, pavardės, pareigybės žinomos. Jų prašymu, remdamasi Visuomenės informavimo įstatymu, redakcija išlaiko anonimiškumą.


„Iki to laiko, kol rajono švietimo įstaigose neatsirado centralizuota buhalterija, kol visa buhalterinė apskaita vyko mokykloje, mes buvome labai darni komanda. Kai mokyklai vadovavo Antanas Jacikas, buvo atliktas mokyklos auditas, ir mes gavome vieną iš aukščiausių įvertinimų už finansų valdymą. Vadinasi, tai mes buvome atidirbę labai gerai. Ir tuomet turėdavome mokyklos bendrus renginius: ir su valytojomis, ir su ūkvedėmis, su valgyklos darbuotojais. Ir baidarėmis plaukdavome, ir Kalėdas švęsdavome, mokslo metų pabaigą, ir po minėto audito visa bendruomenė tuomet pasibuvome, pasidžiaugėme. Iš tikrųjų buvome bendruomenė. Mes, mokytojai, buvome patenkinti, visi mokytojų norai buvo tenkinami 100 proc. Labai gražiai, gal čia mūsų pačių dėka, mes išsiskaičiuodavome savo mokymo lėšas, žinodavome, kiek kvalifikacijai, kiek priemonėms. Turėjome nusistatę tvarką, kada rašyti motyvuotus prašymus, ko nori, ir eiliškumo tvarka jie būdavo patenkinti. Mes tuomet tikrai gyvenome puikiai, kaip mokytojai gal ir dabar neturime problemų. Bet visgi trintis kolektyve prasidėjo atsiradus centralizuotai buhalterijai, tada atsirado informacijos vakuumas“, – pasakojo „Minijos“ progimnazijos mokytojų profsąjungos pirmininkė, mokytoja ekspertė S. Piaulokienė.


KOMENTARAS

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas Julius POZINGIS:
– Nesinori daryti išankstinių vertinimų neišgirdus vienos ir kitos pusės paaiškinimų (klausimą uždavėme Antikorupcijos komisijos posėdžio išvakarėse – aut. pastaba). Tačiau faktai, kurie įvardinti dienraščio „Klaipėda“ publikacijoje ir tai, kad Valstybinė darbo inspekcija atlieka tyrimą, vienareikšmiai reikalauja ir Klaipėdos rajono savivaldybės veiksmų siekiant išsiaiškinti galimai neteisėtus veiksmus.
Kalbant apie progimnazijos reputaciją, tai, mano vertinimu, ne faktų viešinimas darys įtaką reputacijai, o tai, kokie sprendimai bus priimti, jeigu pasiteisins minimi faktai ir bus nustatyti pažeidimai. Priėmus teisingus sprendimus, ugdymo įstaigos (kaip ir pačios savivaldybės) reputacija tik sustiprės
.


Klaipėdos rajono savivaldybės komentaras

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius ketvirtadienį Savivaldybės vardu pateikė atsakymus į „Bangos“ klausimus.
– Kada paskutinį kartą buvo atliktas auditas Gargždų „Minijos“ progimnazijoje? Kokie pagrindiniai trūkumai buvo nustatyti, o galbūt jų nebuvo?
Gargždų „Minijos“ progimnazijos vidaus auditas buvo atliktas 2017 m. Mokyklos vidaus kontrolė buvo įvertinta gerai, pastebėta tik keletas nesvarbių vidaus kontrolės trūkumų, neturinčių neigiamos įtakos veiklos rezultatams. Tuo metu Gargždų „Minijos“ progimnazijos direktoriumi dirbo Antanas Jacikas.
– Kada buvo pratęsta progimnazijos direktoriaus kadencija? Kokia buvo motyvacija pratęsti kadenciją? Kokie būdavo jo metinės veiklos įvertinimai?
Julius Gindulis dirbti direktoriumi Gargždų „Minijos“ progimnazijoje pradėjo 2018 m. Jo darbo kadencija pratęsta praėjusių metų kovą. Nustatytas darbo sutarties terminas – 5 metų kadencija. Metiniai veiklos vertinimai visą praėjusią kadenciją buvo labai geri.
– Ar Savivaldybę buvo pasiekę kokie nors raštiški progimnazijos darbuotojų ar profsąjungos skundai?
Klaipėdos rajono savivaldybė raštu nėra gavusi jokių skundų nei iš Gargždų „Minijos“ progimnazijos darbuotojų, nei iš įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos.
– Ar bus imamasi kokių nors priemonių reaguojant į žiniasklaidoje („Klaipėdos“ dienraštyje) paskelbtas žinias apie galimai nesamiems darbuotojams mokamas priemokas ir kitus straipsnyje pateiktus faktus? Kokia yra direktoriaus atsakomybė?
Klaipėdos rajono savivaldybė, atsižvelgdama į dienraštyje „Klaipėda“ 2024 m. vasario 1 d. straipsnyje „Po skundo inspekcijai – ūmus pareigūnų vizitas“ pateiktą informaciją apie Gargždų „Minijos“ progimnazijoje galimai įdarbintus, bet nedirbančius darbuotojus, pradės tyrimą dėl galimo Gargždų „Minijos“ progimnazijos direktoriaus Juliaus Gindulio darbo pareigų pažeidimo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių