Į paklausimą apie paklausimus politikei atsakyta greitai

Asociatyvi nuotr.: Administracijos direktorius J. Ruškys informavo, kad Savivaldybėje 2019 m. iš viso gauti 2 348 laiškai, iš jų pavėluotai atsakyta į 362. 2020 m. iš viso gauta 3 113 laiškų, iš jų pavėluotai atsakyta į 482. 2021 m. iš viso gauti 3 372 laiškai, iš jų pavėluotai atsakyta į 475, o iš viso dar iki pirmadienio buvo neatsakyta į 5.

Klaipėdos rajono gyventojai – smalsūs, pilietiški ir nelinkę nutylėti problemų. Per metus tūkstančius įvairių raštų, paklausimų gaunanti Savivaldybė sako, kad tik keli šimtai atsakymų išsiunčiami pavėluotai, o atsakyti stengiamasi į visus. Pasitaiko, kad patys pareiškėjai net neperskaito elektroniniu laišku iš Savivaldybės gauto atsakymo. Tačiau ir patys Savivaldybės darbuotojai kartais pavėluoja pažymėti, jog laiškas išsiųstas adresatui. Kai kurie raštai reikalauja daugiau biurokratinių procedūrų, tad jų nagrinėjimas užtrunka. Kiek laiškų gaunama Savivaldybėje, statistika yra, o kiek pareiškėjų tenkina atsakymai, žinoma, oficialios informacijos nėra.


Įvardijo pareiškėjų nusiskundimus
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė Loreta Piaulokaitė-Motuzienė praėjusį trečiadienį vykusio Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto nuotolinio posėdžio metu kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių Justą Ruškį klausdama, kaip veikia atsakymų į raštus kontrolė. Tarybos narės teigimu, yra gaunama nusiskundimų, kad bend­ruomenės ar gyventojai negauna atsakymų į raštus arba atsakymai gaunami pavėluotai. „Norėtųsi analizės: kiek laiškų yra atsakyta, o kiek ne, ir koks vidutiniškai yra atsakymo terminas. Kas daroma, kad situacija pagerėtų ir į visus laiškus būtų atsakyta?“ ‒ kėlė klausimus Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto posėdžio metu politikė.
Minėto komiteto posėdžio metu Administracijos direktorius J. Ruškys teigė, kad pasitaiko įvairių atvejų, kartais paklausimai paklysta.
Pirmadienį Administracijos direktorius J. Ruškys raštu atsakė į minėtus politikės klausimus. „Administracijos darbuotojai sėkmingai dirba su DVS „Kontora“ (toliau – Kontora), bet dar nėra iki galo išspręstos visos Kontoros techninės galimybės. Viena iš priežasčių, kodėl rodomas vėlavimas atsakymų į gautus raštus/prašymus, – Kontora kol kas neturi funkcionalumo nustatyti, per kiek laiko buvo pateiktas atsakymas į gautą raštą“, – atsakyme informavo direktorius.


Raštų nagrinėjimo tvarka
Teisės aktai nustato, jog asmenų prašymai ir skundai (išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat) turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų užregistravimo Administracijoje, jeigu specialūs teisės aktai nenustato kitokių prašymų nagrinėjimo terminų. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. „Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo Administracijoje, Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų“, ‒ teigiama J. Ruškio atsakyme.
Įvardinta, kokiomis temomis Administracija gauna itin daug prašymų. Pavyzdžiui, suteikti adresui numerį, koreguoti bendrąjį planą, nupjauti medžius ir kt. „Šiuos prašymus išnagrinėti neretai užtrunka daugiau negu 20 dienų, nes reikalauja minėtų įvairių organizacinių priemonių įvykdymo. „Apie prašymo nagrinėjimo vėlavimą asmuo yra informuojamas, tačiau Kontoros gautuosiuose dokumentuose nėra atžymima apie prašymo išnagrinėjimo pasikeitimo terminą, todėl Kontoroje fiksuojama kaip vėlavimas“, ‒ akcentuoja Administracijos direktorius.
Jei negavote, informuokite
Į Tarybos narės L. Piaulokaitės-Motuzienės klausimus atsakęs Administracijos direktorius J. Ruškys įvardijo ir kitas priežastis, kodėl atsakymai vėluoja ar nėra pateikiami. „Kita priežastis – darbuotojas atsakė laiku, tačiau apie tai Kontoroje atsižymėjo vėliau – kitą dieną ar po savaitės, o gal prisiminęs ir po kelių savaičių. Nors faktiškai raštas atsakytas laiku, tačiau DVS „Kontora“ fiksuoja kaip vėlavimą. Taip pat pasitaiko, kad darbuotojai parengia atsakymą paskutinę atsakymui pateikti dieną ir kol baigėsi derinimo, pasirašymo bei išsiuntimo procesai, jau fiksuojama kaip vėlavimas, ‒ aiškinama atsakyme. ‒ Pasitaiko ir tokių raštų vėlavimo ar nepateiktų atsakymų priežasčių: piliečiai nurodo neteisingus adresus, patys nepastebi el. paštu atsiųsto jiems atsakymo ir kt.
Administracijos direktorius J. Ruškys prašo sužinojus apie konkretų rašto atsakymo vėlavimo atvejį informuoti Savivaldybės administraciją. „Nes tik nustatyti konkretūs atvejai leidžia daryti išvadas, ieškoti vėlavimo priežasčių ir ieškoti naujų būdų veikti, siekiant užkirsti kelią raštų nagrinėjimo ir jų pateikimo piliečiams (bendruomenėms) vėlavimui“, ‒ teigiama Administ­racijos direktoriaus laiške.
Į paklausimą Tarybos narei atsakyta palyginti greitai – Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto posėdis įvyko prieš savaitę, balandžio 20 d., o Administracijos direktorius J. Ruškys atsakymą atsiuntė jau pirmadienį, balandžio 25 d.


Monika CALZONAITĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių