„Ignitis renewables“ vėžaitiškiams pristatė planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimą

Tarptautinė žaliosios energetikos bendrovė „Ignitis renewables“ nuosekliai tęsia tvarų ir glaudų bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kurios yra šalia bendrovės numatytų vystyti atsinaujinančios energetikos projektų. Bendrovė siekia vėjo energiją įgalinti ir Klaipėdos rajone. Svarstoma galimybė vystyti iki 35 vėjo elektrinių parką Vėžaičių ir Endriejavo seniūnijose šalia Antkopčio, Girininkų, Kiaulakių, Pajuodupio, Jokulių, Samališkės, Žemgulių, Žadeikių, Tickinų kaimų.

„Ignitis renewables“ atstovai supažindino Vėžaičių seniūnijos gyventojus su poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita. Susirinkimai praėjusį trečiadienį ir ketvirtadienį taip pat vyko Antkopčio bendruomenės namuose ir Žadeikių bibliotekoje.

Ir gyvai, ir internetu

Viešas visuomenės supažindinimas su Vėžaičių ir Endriejavo seniūnijose planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyko hibridiniu būdu: Vėžaičių bendruomenės salėje susirinkta gyvai, taip pat vyko internetinė vaizdo transliacija.

Vėžaičiuose PAV pristatymo susirinkimą moderavo žinomas meteorologas S. Dikčius.

Susirinkimo moderatorius, žinomas meteorologas Silvestras Dikčius vėžaitiškiams pristatė specialistų būrį iš bendrovės „Ignitis renewables“ ir Pajūrio tyrimo ir planavimo instituto, kuris ir parengė 300 puslapių minėtą ataskaitą. Su ja buvo galima susipažinti ir teikti pasiūlymus bei klausimus susirinkimo salėje, taip pat internetiniu būdu mėnesį prieš susirinkimą.

Vėžaičių seniūnijoje numatomos 27 vėjo elektrinių vietos, Endriejavo – 8 vietos. Vėjo elektrinių parko pajungimo į elektros perdavimo tinklą transformatorinės pastotės vieta planuojama Antkopčio kaime. Planuojamų statyti vėjo elektrinių galia sieks iki 8 megavatų (MW).

Artimiausia gyvenamoji aplinka ataskaitoje buvo vertinta: vėjo elektrinių stiebo aukštis – 135, 166 ar 180 metrai; išlaikomas atstumas iki gyventojų (4 kart stiebo aukštis, t. y. 540, 664 ar 720 metrai). Pažymėtina, kad šiame atstume gyvenamųjų pastatų nėra, o visų alternatyvų atveju į esamus reikalavimus atsižvelgta.

Svarstoma tik galimybė

Pajūrio tyrimo ir planavimo instituto direktorė Rosita Milerienė susirinkime akcentavo ilgametę instituto patirtį rengiant vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimą: „Pasitelkiant licencijuotus ekspertus ataskaitos rengiamos labai atsakingai ir laikantis terminų. Vietos improvizacijoms neturime, tai griežtai įstatymų reglamentuotas procesas.“ Ji atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, kad Vėžaičių ir Endriejavo seniūnijose iš numatytų 40 vėjo elektrinių 5 buvo parinktos netinkamose vietose, tad poveikio aplinkai vertinimui iki procedūrinio etapo buvo paliktos 35 elektrinės, o užsakovas įvertindamas poveikį aplinkai pasirinko keturias alternatyvas su skirtingais jėgainių parametrais. „Pavyzdžiui, pirmoji alternatyva yra iki 221 m bendro aukščio, ketvirtoji alternatyva – 280 m. Konkretus modelis bus pasirinktas tik tuomet, kai bus galutinai žinoma, ar ši veikla galima šioje vietoje. Tada bus kitas etapas – parinkti konkrečius modelius atitinkančius planuojamus parametrus“, – paaiškino R. Milerienė.

Teikiamoje svarstyti ataskaitoje yra konkrečiai įvertinti statybos ir eksploatacijos etapai. Tačiau „Ignitis renewables“ atstovai vėžaitiškiams akcentavo, kad tai dar nėra projektas, kurį bendrovė planuoja statyti, tai yra tiesiog svarstoma galimybė vystyti tokį projektą.

PAV pristatymas – tai tik pradinis etapas į projekto įgyvendinimą. Ataskaitą dar atidžiai nagrinės ir procese dalyvaus Savivaldybės administracija, Valstybės saugomų teritorijų tarnyba, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kultūros paveldo departamentas ir Priešgaisrinės apsaugos departamentas. Po visų etapų lemiamą išvadą padaro Aplinkos apsaugos agentūra.

R. Milerienė pabrėžė, kad iš visuomenės svarstant PAV tikimasi aktyvaus dalyvavimo, pastabų.

Keleriopi vertinimo tikslai

„Ignitis renewables“ aplinkosaugos ir leidimų vadovė Lina Žibienė susirinkusiuosius informavo, kad poveikio aplinkai vertinimo tikslai yra keleriopi. Visų pirma būtina nustatyti ir įvertinti planuojamo vėjo elektrinių parko poveikį atskiriems aplinkos komponentams, t. y. žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms gyvūnų ir augalų rūšims ir teritorijoms.

Pasak L. Žibienės, taip pat svarbu įvertinti poveikį visuomenės sveikatai ir kitus socialinius aspektus. PAV tikslas yra užtikrinti aukštą aplinkosaugos lygį ir aplinkosaugos aspektų integravimą į projekto įgyvendinimą, numatyti priemones galimam neigiamam poveikiui išvengti, sumažinti ar kompensuoti, taip pat garantuoti, kad planuojama veikla atitiktų poveikį aplinkai, žmonių sveikatai, kultūros paveldui ir visuomenės saugumui reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką.

Neigiamo poveikio nenustatyta

Nerimastingai norėjusiems užduoti klausimus vėžaitiškiams visuomenės sveikatos specialistė Aušra Kungienė paaiškino, kad buvo įvertinti planuojamos ūkinės veiklos fizikiniai veiksniai: triukšmas, šešėliavimas, ultragarsas, elektromagnetinis laukas, vibracija.

„Lietuvoje triukšmo higienos norma nustato ribinius dydžius. Tyrimui buvo pasirinkta naktinė ribinė vertė – 45 decibelai 245–561 m atstumu ir nustatyta, kad triukšmo lygis neviršija nustatytos higienos normos ribinių dydžių tiek gyvenamuose pastatuose, tiek prie jų“, – informavo A. Kungienė.

Taip pat visus metus gyvenamojoje aplinkoje vykusio tyrimo metu nebuvo nustatyta poveikio, susijusio nuo vėjo jėgainės skleidžiamu ultragarsu. Svarbu pabrėžti, kad planuojamos vėjo jėgainės bus su priešvėjinės sparnuotės sistema, kuri leidžia infragarso skleidimą sumažinti. Beje, 135 iki 180 m aukštyje analizuojamo elektromagnetinio lauko poveikis taip pat nebuvo nustatytas.

„Ignitis renewables“ projektų vadovė Erika Skinderytė.

Nežinios kamuojamiems gyventojams kelia ir vėjo turbinų metamas šešėlis. „Ant jėgainės integruojami šviesos sensoriai, kurie realiu laiku fiksuoja, koks yra šviesos intensyvumas ir kritimo kampas. Kompiuterinės programos kontrolės sistema seka, ar ant kiekvienos sodybos, kuri yra parko gretimybėje, yra šešėliavimo mirgėjimas. Sistema paskaičiuoja, kada yra viršijama ribinė metinė 8 val. vertė, tai prie tikėtinų mirgėjimų automatiškai išjungia vėjo elektrinę, o paleidžia tik po to, kai ne mažiau kaip 10 min. apšvietimo sąlygos nebeleidžia susidaryti šešėlių mirgėjimui. Pritaikius šešėliavimo mažinimo priemones, šešėliavimo trukmė gyvenamojoje aplinkoje neviršijama“, – informavo ekspertas Viačeslav Jurkin.

Paukščiai „atmetė“ 5 jėgaines

Kraštovaizdžio specialistas Arūnas Balčiūnas paaiškino, kad kraštovaizdis, kuriame planuojamos vėjo elektrinės, nepatenka į saugomas zonas. Ataskaitoje pažymėta, kad poveikis paviršinio ir požeminio vandens telkiniams Minijos pabaseinyje, paviršiniams, požeminiams vandens telkiniams nenumatomas.

Vėjo elektrinių įrengimo metu galimas poveikis paukščiams ir šikšnosparniams. Ornitologų komandos vadovas Julius Morkūnas paaiškino, kad poveikiui vertinti atlikti išsamūs stebėjimai, kurių tikslas – numatyti tinkamas priemones sumažinti poveikį biologinei įvairovei. Būtent atsižvelgus į šiuos tyrimų rezultatus buvo atsisakyta 5 planuojamų vėjo elektrinių. Iš viso paukščių lauko tyrimuose dalyvavo 14 ekspertų, kurie paukščius stebėjo beveik 1,3 tūkst. valandų. Įdomu tai, kad skirtingais sezonais per tyrimų laikotarpį nuo pavasario iki rudens užfiksuota 121 rūšis paukščių ir 13 rūšių šikšnosparnių, suskaičiuota 131 879 praskrendančių paukščių ir 152 320 besiilsinčių paukščių, kurių dauguma – migrantai.

Atsiveria finansinės galimybės

Bendrovės „Ignitis renewab­les“ bendruomenių projektų koordinatorė Emilija Musteikytė priminė, kad asociacijos, įsikūrusios netoli vėjo elektrinių parkų, gali pretenduoti į tiesioginę finansinę verslo vystytojo teikiamą paramą bendruomenėms, kultūros, ugdymo įstaigoms. Tai gali padaryti rašydamos projektus paramai ir teikti juos tiesiogiai „Ignitis renewables“.

„Bendradarbiavimo pradžia – neformalūs edukaciniai projektai: partnerystė, karjeros galimybės, dalyvavimas bendruomenių šventėse. Paaiškiname, kad, prasidėjus elektrinių statyboms, teikiame finansinę paramą bend­ruomenėms. Tokį modelį taikome jau dvejus metus. Bendra paramos suma bendruomenių gerbūvio gerinimo projektams 2023 m. Lietuvoje siekė per 350 tūkst. eurų“, – kalbėjo E. Musteikytė.

Papildomai įstatymų pakeitimų paketas, kuriuo siekiama įgyvendinti sklandžią ir greitą žaliosios energetikos plėtrą, dar vadinamas „Proveržio paketas“ numato įmoką bendruomenėms, kurią turės mokėti gamintojai, elektros energiją gaminantys vėjo elektrinėse. Ši parama yra numatoma bendruomeninėms organizacijoms, nutolusioms 15 km atstumu nuo vėjo elektrinių parko, ir gyventojams, nutolusiems 5 km atstumu.

Bendrovė siekia atviro bendradarbiavimo

Bendrovės „Ignitis renewab­les“ atstovai Vėžaičių seniūnijos gyventojams akcentavo, kad vietos bendruomenes mato kaip partnerius, kurie gali padėti pasiekti žaliosios transformacijos tikslus Lietuvoje, taip pat garantavo tvarios ir draugiškos kaimynystės su visuomene siekį. „Pokyčiai visada kelia nerimą. Tačiau esame įsitikinę, kad Vėžaičių ir Endriejavo seniūnijos turi puikų galimybių potencialą, yra kūrybiškos ir iniciatyvios. Neseniai reprezentatyvi apklausa parodė, kad seniūnijų gyventojai supranta žaliosios energijos svarbą, suvokia klimato kaitos aspektus“, – kalbėjo „Ignitis renewables“ atstovė Ilma Cikanaitė.

Klimato kaita yra grėsmė, su kuria kovoti padeda tradicinės energijos šaltinių pakeitimas atsinaujinančių išteklių gamyba. Taip mano vis daugiau Lietuvos gyventojų, įskaitant ir Klaipėdos rajono Vėžaičių bei Endriejavo seniūnijų gyventojus. Šiose seniūnijose 85 proc. gyventojų sutinka, kad pasaulyje vyksta klimato kaita, o 65 proc. mano, kad ją stabdant yra svarbi energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamyba. Dauguma Vėžaičių ir Endriejavo seniūnijų gyventojų pritaria tam, kad vėjo ir saulės elektrinių parkai būtų vystomi jų kaimynystėje.

Vėžaičių seniūnijos seniūnas Alvydas Mockus PAV pristatyme atkreipė dėmesį į ataskaitos rengėjams pateiktas gyventojams itin rūpinčias 8 pastabas, kurių esminė yra susijusi su Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sprendimu rajone nevystyti vėjo jėgainių parkų. Po diskusijos, ar Tarybos sprendimas, ar LR Seimo pernai priimtas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas yra viršesnis, PAV rengėjai seniūnijai pažadėjo į pateiktus klausimus atsakyti išsamiai raštu.

„Ignitis renewables“ iniciatyva KOG rinkodaros ir komunikacijos mokslų institutas atliko reprezentatyvią Vėžaičių ir Endriejavo seniūnijų gyventojų apklausą. 2023 metų spalio–lapkričio mėnesiais gyvų susitikimų metu buvo apklausta 250 vyresnių nei 16 metų amžiaus gyventojų.

Šios apklausos duomenys taip pat atskleidžia, kad 81 proc. šių seniūnijų Klaipėdos rajono gyventojų palankiai vertina atsinaujinančios energetikos plėtrą Lietuvoje.

„Ignitis renewables“ Vėžaičių ir Endriejavo seniūnijose planuoja statyti 35 vėjo elektrinių parką, kurio galia galėtų siekti iki 250 MW.

„Ignitis renewables“ – tarptautinė žaliosios energetikos bend­rovė, veikianti trijose Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Ji atsakinga už sausumos ir jūrų vėjų jėgainių, saulės energetikos projektus, elektros energijos konvertavimo ir kaupimo technologijų vystymą. Plėtodama naujus projektus, bendrovė įgyvendina strateginį visos „Ignitis grupės“ tikslą pasiekti 4–5 gigavatus (GW) instaliuotos žaliosios ir lanksčiosios galios iki 2030 m.

Svarstoma galimybė vystyti iki 35 vėjo elektrinių parką Vėžaičių ir Endriejavo seniūnijose.

Parengė Reda MILVYDIENĖ

Andriaus KUNDROTO nuotr.

Užsak.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių