Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo Šilelių g. 2A, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., detalųjį planą

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1303) Šilelių g. 2A, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano (reg. Nr. 003553005143) sprendinius.

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:1303) Šilelių g. 2A, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., plotas 0,1928 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. (8 46) 47 30 60, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Taurena“, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT-91289, tel. +370 638 69696, el. paštas – mbtaurena@gmail.com, projekto vadovė Daiva Orentienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2024-01-25, Nr.: AV-126 ir jo 2024-04-05 d. dalinis pakeitimas Nr. AV-469.

Planavimo tikslas: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdus iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. Esant poreikiui, suformuoti sklypą (-us) inžinerinės infrastruktūros koridoriams ir pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

SPAV atlikimas: SPAV neatliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija ir koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: neprivaloma.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-24-125).

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų (aktualios redakcijos) 22 punktu.

Užsak.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių