Klaipėdos rajono savivaldybė perka tris socialinius būstus

Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 211 116, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

            Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

            Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos teisių ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

         I dalis. Pirkimo objektas – 3-jų  kambarių butas bet kurioje Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vietoje. Butui keliami šie reikalavimai:

1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus;

2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei yra) apskaitos prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys ir kokybiški;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

5. butui negali būti uždėtas turto areštas;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. negali būti įsipareigojimų kredito įstaigoms (susijusių su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų;

8. buto bendrasis plotas neturi viršyti 76 kv. m ir negali būti mažesnis nei 50 kv. m;

9. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra.

2.  Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu ar elektriniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, poilsio pastatuose, taip pat neįrengtas butas;

3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurių energinio naudingumo klasė žemesnė kaip E;

5. kurių baigtumas nėra 100 proc.

        II dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas bet kurioje Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vietoje. Butui keliami šie reikalavimai:

1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus;

2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei yra) apskaitos prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys ir kokybiški;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

5. butui negali būti uždėtas turto areštas;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. negali būti įsipareigojimų kredito įstaigoms (susijusių su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų;

8. buto bendrasis plotas neturi viršyti 45 kv. m ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m;

9. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra.

2.  Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu ar elektriniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, poilsio pastatuose, taip pat neįrengtas butas;

3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurių energinio naudingumo klasė žemesnė kaip E;

5. kurių baigtumas nėra 100 proc.

            III dalis. Pirkimo objektas – 1-o  kambario butas Priekulės m. arba Veiviržėnų mstl. Butui keliami šie reikalavimai:

1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus;

2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei yra) apskaitos prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys ir kokybiški;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

5. butui negali būti uždėtas turto areštas;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. negali būti įsipareigojimų kredito įstaigoms (susijusių su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų;

8. buto bendrasis plotas neturi viršyti 45 kv. m ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m;

9. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra.

2.  Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu ar elektriniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, poilsio pastatuose, taip pat neįrengtas butas;

3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurių energinio naudingumo klasė žemesnė kaip E;

5. kurių baigtumas nėra 100 proc.

   Pirkimo dokumentų išdavimo (paskelbimo) vieta: patvirtintos Socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriuje (122 kabinetas, I aukštas), Klaipėdos g. 2, Gargždai. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainės http://www.klaipedos-r.lt skiltyje „Skelbimai“.

Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriuje (122 kabinetas, I aukštas), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

            Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas: iki 2022-09-07 d. 9.00 val. (Komisijos nustatyta data, val.), darbo dienomis ir darbo valandomis.

            Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildyto pasiūlymo turi būti pateikiami Socialinio būsto gyvenamosios patalpos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

            1. Buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylos kopijos;

            2. Įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;

            3. Pažymos arba kiti dokumentai, įrodantys apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas;

4. Santuokos nutraukimo liudijimo kopija – jei sutuoktiniai išsituokę, mirties liudijimo kopija – jei sutuoktinis miręs, teismo leidimas – jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota siūlomo parduoti butą adresu (fiziniai asmenys);

            5. Banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

            6. Buto energinio naudingumo sertifikato kopija.

            Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

            Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: (Komisijos nustatyta data, laikas – 2022-09-07 10.00 val.).

            Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki (Komisijos nustatytos datos, laiko – 2022-09-07 9.00 val. val.). Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl (trijų/ vieno) kambario (-ių) buto pirkimo pagal (I, II ar III) dalį“ ir kandidato rekvizitai.

Užsak.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių