Klaipėdos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose iš dalies finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis programų projektų paraiškas (2024–2026 m.)

Paraiškos teikiamos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai nuo 2023 m. lapkričio 30 d. iki 2023 m. gruodžio 20 d. 15 val. (imtinai) adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai (paraiškos paliekamos 1 aukšte esančiame „viename langelyje“) arba siunčiamos paštu ant voko nurodant „Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose iš dalies finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis programų atrankos konkursui“. Pareiškėjas pateikia vieną užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą projekto paraiškos formą ir priedus (originalą). Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip gruodžio 20 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos. Paraiška turi būti užpildyta aiškiai ir įskaitomai lietuvių kalba ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta.

Paraiškos bus priimamos tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą paraiškos formą. Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose rėmimo bei paraiškų priėmimo, nagrinėjimo, vertinimo tvarkos aprašus ir paraiškos formą rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt skyriuje „Sportas–Sporto rėmimo konkursai“.

Pareiškėjai, kurie ankstesniais metais pateikė trimetes paraiškas ir su Klaipėdos rajono savivaldybe pasirašė Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, aukšto meistriškumo sporto varžybose programos vykdymo ir finansavimo sutartis, turi pateikti patikslintą paraišką 2024 metams. Lėšų gavėjai, kurie dar nepateikė ataskaitų už šių metų vykdymą, privalo jas pateikti.

Išsamesnę informaciją teikia Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (fizinio aktyvumo ir sporto koordinatorė) Ugnė Tamošauskienė, mob. tel. 8 694 53126, el. p. ugne.tamosauskiene@klaipedos-r.lt

Užsak.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių