Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras –akmenuotu reformų keliu

Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras – taip nuo birželio pradžios vadinasi po reformos sujungtos Gargždų ligoninė ir Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras.

Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras – taip nuo birželio pradžios vadinasi po reformos sujungtos Gargždų ligoninė ir Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras. Praėjusį pirmadienį centro siekiai gerinti pacientų aptarnavimo kokybę buvo pristatyti veiklos pradžios šventiniame renginyje. Spaudos konferencijoje naujos įstaigos vadovė akcentavo, jog permainų kelias bus akmenuotas, tačiau sutelktomis pajėgomis jau numatyta įvykdyti 12 transformacijų, kurios ateityje duos pozityvų rezultatą.
Pacientų taryba – naujas partneris
Daugelis pacientų, tą dieną lankydamiesi įstaigoje ir atverdami duris, net nepastebėjo naujojo pavadinimo. Ant naujosios įstaigos slenksčio paklausti, kaip vertina abiejų įstaigų sujungimą, ne vienas atsakė, kad laikas parodys. Dangyra Kapočienė „Bangai“ prisipažino, kad jai esą nesvarbu, kokios įstaigos sujungiamos: svarbu yra trumpesnis kelias pas medikus. „Gal dabar bus mažiau maišalynės“, – svarstė moteris. Jurgis Vasiliauskas paminėjo, jog dar atmenąs laikus, kai Gargžduose anksčiau ir poliklinika, ir ligoninė buvo ta pati, viena įstaiga. „Rodos, prieš kokius 20 metų viskas buvo bendra: o paskui po kažkokios reformos ir ligoninė, ir poliklinika pradėjo dirbti atskirai, kiekviena turėjo savo vadovus, savo personalą. Tada buvo sudėtinga suprasti, kas už ką atsakingas. Gal dabar bus geriau: vėl vienas vadovas, viena sistema, – savo nuomonę „Bangai“ dėstė Jurgis, laukdamas prie šeimos gydytojo kabineto. – Svarbiausia, kad mums, pacientams, būtų aiškumas su tomis eilėmis, kad greičiau gautume taloną.“
Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro vadovė Neringa Tarvydienė spaudos konferencijoje akcentavo, kad pacientų poreikiai, jų nuomonė ir pasiūlymai, kaip gerinti Sveikatos centro veiklą, labai svarbūs. Tad dar šiais metais planuojama įsteigti Pacientų tarybą, kuri būtų nuolatinis partneris siekiant gerinti medicinos paslaugų prieinamumą ir kokybę.
Taip pat šiems tikslams aktyvizuoti kuriamos Gydymo, Slaugos, Medicinos etikos tarybos. Be abejo, veiklą atidžiai stebės ir Stebėtojų taryba.
Veiviržėnų seniūnijos seniūnė Edita Sluckienė Klaipėdos rajono savivaldybės centro veiklos pradžios proga pirmadienį perpiet surengtame renginyje Gargždų medikams dėkojo už jautrią ir rūpestingą tėvo priežiūrą ligoninėje paskutinėmis jo gyvenimo valandomis. Seniūnė E. Sluckienė jaudindamasi kalbėjo, kad vietos žmonėms yra svarbu kuo arčiau turėti medicinos pagalbą, tad veiviržėniškiai medicinos punkte su nekantrumu laukia birželio pabaigoje turėsiančios pradėti dirbti jaunos gydytojos. Sujungus Gargždų ligoninę ir Gargždų PSPC į vieną darinį – VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centrą – kaimiškųjų teritorijų gyventojams nėra ko nerimauti: ir toliau veikia 4 ambulatorijos, 10 medicinos punktų, 22 padaliniai.

„Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro komanda yra stipri, kai laikomasi pagarbaus bendravimo, kai bendromis pajėgomis dirbame, tai ir turi rezultatą. Esame atvira organizacija, pasiruošusi pokyčiams“, – sakė Sveikatos centro vadovė N. Tarvydienė.


Sutelktos bendros pajėgos
Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro veikloje sujungus Gargždų ligoninę su Gargždų PSPC, dar dalyvaus kitos įstaigos, kurios pasirašė bend­radarbiavimo sutartį: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, UAB „InMedica“, taip pat VšĮ „Gyvenimo gija“ bei Klaipėdos universiteto ligoninė.
„Sveikatos centro įkūrimas – svarbus žingsnis, siekiant Klaipėdos rajono gyventojams teikti dar daugiau kokybiškų sveikatos paslaugų, kurios būtų šiuolaikiškos ir prieinamos kiekvienam pacientui. O bendradarbiaujant tai įgyvendinti – tik lengviau. Klaipėdos rajone tikrai netrūksta savo darbui atsidavusių gydytojų, slaugytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų, tad tikiu, kad, suvienijus jėgas, pavyks sėkmingai pasiekti šių tikslų“, – pirmadienį Sveikatos centro veiklos pradžios proga kalbėjo Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro direktorė N. Tarvydienė, pristatydama naujus pokyčius, akcentavo, kad kiekviena reforma iš pradžių sukelia nerimo, galbūt net nepasitikėjimo, tačiau viskas įveikiama diskutuojant, bendru susitarimu ir sutelktomis medikų bendruomenės komandos pajėgomis.
„Mūsų tikslas yra užtikrinti medicinos paslaugų tęstinumą ir siekti gerinti gyventojų sveikatos rodiklius“, – atkreipė dėmesį N. Tarvydienė ir pridūrė, kad nuo šiol centras yra ir kaip organizacinis centras Klaipėdos rajone koordinuojant sveikatos priežiūrą.
„Paciento poreikiai – vienas iš įstaigos prioritetų. Savo sveikatą šeimos gydytojams čia yra patikėję daugiau nei 24 tūkst. gyventojų. Skaičiuojama, kad per metus įvyks daugiau kaip 300 tūkst. vizitų pas gydytojus profilaktiniais ir gydomaisiais tikslais, bus atlikta per 100 tūkst. reabilitacijos procedūrų. Be to, kasdien per 20 pacientų gydoma ir Vidaus ligų skyriuje. Įsteigus Sveikatos centrą, jie gaus dar daugiau taip reikalingų paslaugų“, – įsitikinęs Klaipėdos rajono savivaldybės vicemeras Vytautas Butkus. Pirmadienį dalyvaudamas centro veiklos pradžios šventėje jis sakė užaugęs Gargžduose, tad nuo vaikystės esąs šios įstaigos pacientas ir pasitikintis medikų kvalifikacija bei esąs jiems dėkingas už rūpestingumą ir profesionalumą. „Kartu su medikų bendruomene kurdami Sveikatos centrą įveikėme tik vieną etapą, sudėtingi iššūkiai ir darbai dar laukia ir ateityje, tad labai tikimės bend­radarbystės, norime būti atviri visiems pasiūlymams“, – kalbėjo vicemeras.
Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro direktorė N. Tarvydienė pirmadienį spaudos konferencijoje sakė, kad vienas iš uždavinių – proaktyviai valdyti pacientų srautus ir, rūpinantis jų poreikiais iš anksto, galima mažinti eiles ir pagerinti paslaugų kokybę.
Principingi planai: 12 transformacijų
Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras kelia principingus planus: stiprinti ir gerinti šeimos gydytojų paslaugas – pacientais rūpinsis visa šeimos gydytojo komanda: slaugytojas, akušeris, kineziterapeutas, gyvensenos medicinos specialistas, socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas ir apylinkės administratorius.
Taip pat planuojama, kad, siekiant priartinti medicinos paslaugas, po rajoną ateityje kursuos mobili ambulatorija. Pacientams ligoninės patalpose bus pasiūlytos terapinės vandens procedūros, dienos ir ambulatorinės chirurgijos, vaikų ir suaugusiųjų dienos stacionaro ir daug kitų sveikatos paslaugų.
Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro direktorė N. Tarvydienė pirmadienį spaudos konferencijoje neslėpė, jog įgyvendinti užsibrėžtus tikslus nebus lengva, nes trūksta gydytojų ir Vidaus ligų skyriuje, ir Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje, trūksta ir slaugytojų su tam tikromis kompetencijomis. Tačiau, vadovės nuomone, ieškant, pristatant save kaip vieną didesnę įstaigą yra galimybė prisitraukti reikiamo personalo.
N. Tarvydienė komentavo, kad įstaigoje siekiant efektyvumo, gerinant tiek pacientų, tiek darbuotojų sąlygas, yra suplanuotos 12 transformacijų. Kai kurios įvykdytos arba vykdomos: optimizuojant veiklą jau įvyko vienos administracijos sukūrimas, yra Finansų skyrius, viena kasa, sujungtos sistemos, vienodi įkainiai, kartu dirba statistai, kol kas Teisės ir personalo skyrius dar ne visos sudėties, taip pat kol kas yra tik viena vadovės pavaduotoja, tačiau dar bus skelbiamas konkursas pavaduotojui pirminiam lygiui. Taip pat bus jungiamos abi registratūros – bus vieno skambučio centras, taip pat jungiamos laboratorijos, sterilizacinės ir kt.
N. Tarvydienė akcentavo, kad vykdant permainas laikomasi pagarbos, nesitaikstoma su mobingu, diskutuojant, tariantis siekiama bendro susitarimo. Kaip pozityvų pavyzdį ji paminėjo dviejų laboratorijų susijungimo procesą: kur ir kaip dirbs vienoje sujungtoje komandoje, tarėsi ir sprendė pačios darbuotojos.
Sveikatos centre kalbant apie ligoninės ir poliklinikos pastatus naudojama jau ir kita retorika: sakoma 1 korpusas, 2 korpusas. Taigi bendras dviejų korpusų Sveikatos centro pastatas apima pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, gydytojų specialistų veiklą, stacionarą, vidaus ligų, dienos stacionaro paslaugas, dienos chirurgijos, reabilitacijos, slaugos ir kt.
Pasak N. Tarvydienės, jau reorganizacijos metu buvo suprasta, kokia pridėtinė vertė bus susikūrus centrui, tačiau diskutuojant organizacijos viduje buvo atskleistos naudos, kurios nepastebėtos anksčiau. „Pavyzdžiui, galime turėti ambicijų įsisteigti hospisą“, – atskleidė N. Tarvydienė, pažymėdama, kad rengiantis reformai nuolat buvo gilinamos žinios, tobulinamos kvalifikacijos, siekta domėtis kitų medicinos įstaigų reformos patirtimis. Kartu su Savivaldybės atstovais lankytasi Joniškio, Plungės, Šilalės rajonuose.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė Rekvita Bagdonienė teiravosi, kaip pradėjus veikti Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centrui, funkcionuos Vaiko raidos tarnyba. Sveikatos centro vadovė N. Tarvydienė, vicemeras V. Butkus paaiškino, kad ateityje bus sprendžiamas klausimas ir dėl tarnybos didesnių patalpų ir jos plėtros.

Medikų stygius – opus
Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centre šiuo metu dirba 345 darbuotojai, iš jų – 32 administracijos, 84 gydytojai, 116 slaugytojų, 55 kito asmens priežiūros personalo, 66 – kitas personalas.
„Teikiamų paslaugų apimtį galėtume plėsti 1 000 proc., tačiau viskas priklauso nuo turimo personalo“, – spaudos konferencijoje kalbėjo N. Tarvydienė, neslėpdama, kad viena iš svarbiausių problemų yra medikų stoka. Įstaigoje yra patvirtinti 424 etatai, reikėtų, kad gydytojų etatų būtų 92 (dabar yra 57 etatai), slaugytojų – 149 etatai, o užimtų yra 119, taip pat komandoje laukiama ir slaugytojų padėjėjų.
Sveikatos centro vadovė akcentavo, kad yra ruošiamasi gydytojų pritraukimo programai, stengiamasi teikti paraišką rezidentūros bazei, konsultaciniame-diagnostiniame skyriuje diegiamas modelis, kai konsultantais po nepilną etatą dirba skirtingi gydytojai, tačiau visas penkias dienas pacientai gali naudotis paslaugomis. Tuo labiau, kad pastaruoju metu stiprinama Klaipėdos universiteto ligoninės komanda, kurioje dirba jaunų specialistų, dažnai jie nori nepilnu etatu dirbti ir kitose medicinos įstaigose. Tuo gali pasinaudoti ir Gargždai. Sudėtingiau yra, kai ligoninės Vidaus ligų, Vaikų skyrių dienos stacionarams, Skubios pagalbos, Slaugos skyriuose stinga šių sričių specialistų, taip pat akivaizdus yra neurologų, ginekologų konsultantų poreikis. Medikų stinga ir ambulatorijose.
Nuo birželio 10 d. pradeda dirbti nauja šeimos gydytoja Agnė Razmienė. Birželio 27 d. turėtų paaiškėti, kada Ginta Remeikė pradės dirbti Veiviržėnuose, bet jau dabar gydytoja padeda Slaugos ir Priėmimo skyriuose.
„Planuojame 2–3 kartus didinti reabilitacijos paslaugas, tad norėtume turėti kiekvieną dieną gydytoją reabilitologą, kuris atliktų ir skyriaus vedėjo pareigas“, – pasakojo N. Tarvydienė, atkreipdama dėmesį, kad bus stiprinamas slaugos kelias nuo ambulatorinės iki stacionaro, nuo paprastos slaugos iki paliatyvios. Pirminei grandžiai taip pat bus reikalingas socialinis darbuotojas.
Daug dėmesio skiriama skiepų kabinetui, o pažanga yra akivaizdi. Vaikų raidos tarnybos plėtra numatyta ateities etapuose.

Bendrosios praktikos slaugytoja, dietistė Ernesta Surblienė (dešinėje), šiemet pelniusi Klaipėdos rajono savivaldybės medicinos darbuotojo premiją, kartu su kolegėmis nestokojo geros nuotaikos Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro veiklos pradžios šventėje.

Ministerijai primins pažadą
Taigi vienas iš permainų stabdžių yra personalo trūkumas, kitas – artimiausiu metu reikia atnaujinti operacinę įrangą dienos chirurgijos paslaugoms (yra du chirurgai, traumatologas), nupirkti bent 4 echoskopus (kiekvienas gydytojas privalo mokėti juo naudotis), ateityje – dar modernesnį rentgeno aparatą ir kt. Pasak Sveikatos centro vadovės pavaduotojos Virginos Ruškienės, gydytojai ir dabar pagal kabinetų licencijas turi reikiamą įrangą, tačiau ją jau reikia keisti modernesne. Sklindančius gandus, kad esą kokia čia reforma, jei tik esą patalpas perstumdys, sienas perdažys, pavaduotoja V. Ruškienė atremia argumentu, kad sienos bus perdažytos paskiausiai, o pirmiausia – ir medikų komandos formavimas, ir šiuolaikiškos įrangos įsigijimas.
Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos planuojamas lėšas reformai, Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro naujai įrangai įsigyti bus skiriama apie 600 000 eurų, tačiau poreikiams patenkinti reikėtų perpus daugiau. Pavyzdžiui, bus atnaujinama LOR, ginekologijos kabinetų įranga.
Spaudos konferencijoje dalyvavusi Seimo narė Rasa Pet­rauskienė pažadėjo ministrui A. Dulkiui priminti susitarimą, kad papildomos lėšos būtų perskirstytos būtent struktūriniu pagrindu susijungusiems centrams taip, kaip padarė Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras. Tad papildomų lėšų turėtų likti nuo Kretingos, Klaipėdos, Šilalės ir kitų centrų, kurie kūrėsi funkciniu pagrindu. „Tačiau Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro kelias – jungimasis struktūriniu pagrindu yra geresnis“, – pagyrė R. Petrauskienė. Parlamentarė taip pat pažadėjo paskubinti kurti reikiamus teisės aktus vaikų dienos stacionarams, nes suaugusiųjų dienos stacionarų nuostatai neatitinka vaikų poreikių. Tokie teisės aktai bus aktualu mūsų Sveikatos centrui, planuojančiam vaikų dienos stacionarą.
„Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro komanda yra stipri, kai laikomasi pagarbaus bendravimo, kai bendromis pajėgomis dirbame, tai ir turi rezultatą. Esame atvira organizacija, pasiruošusi pokyčiams“, – spaudos konferencijoje apibendrino vadovė N. Tarvydienė.

Vilija BUTKUVIENĖ
Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių