• 9 rugpjūčio, 2022
|

Kontrolės ir audito tarnybos metų veiklos planas įgyvendintas

A. VALAIČIO asociatyvi nuotr.

Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas. Taip pat stebi, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Savivaldybės kontrolierė kiekvienais metais iki liepos 15 d. teikia Tarybai praėjusių metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą. Šiais metais ataskaita patvirtinta gegužės 26 d. vykusiame Tarybos posėdyje.


Vertina ilgalaikį poveikį
Klaipėdos rajono savivaldybėje veikia Kontrolės ir audito tarnyba, kurios veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse. 2021 metų ataskaita siekiama apžvelgti 2021 m. atliktus darbus. Joje akcentuota, kad Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos planas – įgyvendintas. Taip pat ataskaitoje minėta, kad Tarnyba siekia ilgalaikio audito poveikio – stebi, ar laikomasi rekomendacijų įgyvendinimo po auditų, vertina, kokį poveikį turi rekomendacijų įgyvendinimas vėlesniais laikotarpiais.
Atlikdama auditus pagal Tarptautinius audito standartus, Valstybės kontrolės parengtas metodikas ir kitus teisės aktus, Kontrolės ir audito tarnyba kasmet planuoja finansinio ir veiklos auditų strategiją, rengia audito programas, pasirenka audito procedūras, nustato veiklos prioritetus. Taip pat paminėta, kad veiklos auditai planuojami atsižvelgiant ir į Savivaldybės tarybos narių pasiūlymus.


Atlikti 5 auditai
2021 m. atlikti 5 veiklos auditai – vienas iš jų užbaigtas po išankstinio tyrimo, 1 atitikties auditas, teikta 1 išvada dėl skolinimosi limitų, parengtos ir Savivaldybės tarybai pateiktos 2 išvados dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės. Taip pat pristatyta Tarnybos kvalifikacijos kėlimo 2021 m. ataskaita – iš viso 2021 m. Savivaldybės kontrolierė kvalifikaciją kėlė 58 val., kontrolierės pavaduotoja – 47 val., vyr. patarėja – 44 val.
Ataskaitoje informuojama, kad, 2021 m. Kontrolės ir audito tarnybai vykdant auditus, parengta 11 išvadų ir auditų ataskaitų. Jose pernai teikta 30 rekomendacijų. Taip pat Tarnybai pateikti rekomendacijų įgyvendinimo planai, į jas atsižvelgta ir jos iš dalies vykdomos. Įvykdyta arba vykdoma 29 rekomendacijos, o 1 rekomendacija nevykdoma, kadangi Savivaldybės administracijos specialistai nesutinka su joje pateiktu siūlymu.
Ataskaitoje minėta, kad, kaip buvo numatyta, pernai III ketvirtį pradėtas Savivaldybės 2021 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais grupės finansinis (teisėtumo) auditas. Jis bus baigtas šiais metais liepos 15 d.


Balsuodamas nenusišalino
Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitas tvirtina Savivaldybės taryba. Praėjusį ketvirtadienį vykusiame Tarybos posėdyje 2021 m. teiktai ataskaitai pritarta vienbalsiai.
Tačiau po balsavimo Tarybos narei Loretai Piaulokaitei-Motuzienei kilo klausimas, ar balsuojant neįvyko viešųjų ir privačių interesų konfliktas? Mat rajono Tarybos nario Arvydo Katkaus žmona yra Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės pavaduotoja.
„Ar Taryboje neturime nario, kurio sutuoktinė yra susijusi su šiuo klausimu? – užsiminė politikė. – Kiek man žinoma, Nijolė Katkienė vis dar dirba Kontrolės ir audito tarnyboje. Jeigu kiti Tarybos nariai nusišalina svarstant klausimus dėl viešųjų ir privačių interesų, manau, būtų buvę etiška nusišalinti ir šiuo atveju.“
Savivaldybės salėje gyvai vykusio posėdžio metu kilo lengvas sąmyšis, tačiau rajono meras Bronius Markauskas diskusijas sustabdė: „Dabar jau nebalsuosime iš naujo. Jeigu Tarybos nariai manys, kad yra pažeisti viešieji ir privatūs interesai, jie gali kreiptis į Etikos komisiją, ir tai bus svarstoma.“


Monika CALZONAITĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių