Kviečiame dalyvauti Mokyklų sveikatingumo iniciatyvų rėmimo projektų atrankos konkurse

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyrius skelbia Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2.6. priemonės „Mokyklų sveikatingumo iniciatyvų rėmimas“ projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos sklaida, siekiant pritraukti daugiau narių į sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų tinklą.

Bendra konkursui skiriama lėšų suma – 15 000,00 eurų.

Galimi pareiškėjai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės mokykla, esanti sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle. Būtina sąlyga: veiklos vykdomos kartu su mokykla (-omis), kuri (-ios) nėra sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle.

2. Klaipėdos rajono savivaldybės mokykla, nesanti sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle. Būtina sąlyga: veiklos vykdomos kartu su mokykla (-omis), kuri (-ios) yra sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, arba su Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.

3. Klaipėdos rajono savivaldybės mokykla, esanti aktyvių mokyklų tinkle. Būtina sąlyga: veiklos vykdomos kartu su mokykla (-omis), kuri (-ios) nėra aktyvių mokyklų tinkle.

4. Klaipėdos rajono savivaldybės mokykla, nesanti aktyvių mokyklų tinkle. Būtina sąlyga: veiklos vykdomos kartu su mokykla (-omis), kuri (-ios) yra aktyvių mokyklų tinkle, arba su Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.

Mokyklos sąvoka – ugdymo įstaiga, kurioje mokiniai ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Projektų atrankos kriterijai:

1. mokykla, nesanti sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nare, aktyvių mokyklų tinklo nare turi siekti tikslo tapti sveikatą stiprinančia mokykla 2021‒2022 m;

2. mažiausiai 50 proc. projekte numatytų veiklų turi būti atliekama bendrai, dalyvaujant visiems partneriams;

3. mažiausiai vienoje projekte numatytoje priemonėje turi dalyvauti visa mokyklos ir jos partnerės (-ių) bendruomenė;

4. mažiausiai 1/3 mokyklos mokinių tėvų (ar kitų šeimos narių) bus įtraukti į projekto veiklas;

5. mažiausiai viena projekto veikla bus vykdoma už mokyklos teritorijos ribų.

Paraiškos teikiamos: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyrius nuo 2022 m. kovo 3 d. iki 2022 m. balandžio 7 d. 15 val. paštu arba per elektroninių paslaugų valdymo sistemą.

Paraiškos bus priimamos tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. AV-744 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų/priemonių rėmimo skelbiant paraiškų atrankos konkursą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedu patvirtintą paraiškos formą.

Informaciją apie Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų rėmimo tvarką rasite čia. Paraiškos formą galite parsisiųsti čia.

Projektui vykdyti lėšos gali būti planuojamos ir naudojamos šioms prekėms ir paslaugoms apmokėti: seminarų ir konferencijų ar kitos veiklos dalyvių maitinimui, ryšio paslaugoms, transporto kuro išlaidoms tiesioginei veiklai vykdyti, reprezentacinei aprangai, susijusiai su sveikatinimo veikla; spaudiniams, kanceliarinėms prekėms, samdomų darbuotojų (lektorių) paskaitoms, praktiniams užsiėmimas, seminarams, konsultacijoms vykdyti. Lektoriai ir treneriai turi turėti veiklai vykdyti reikiamus dokumentus (kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, verslo liudijimus ir pan.).

Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta projekto idėja, tikslinė grupė, dalyvių skaičius unikaliais vienetais, partneriai ir jų vaidmuo projekte. Dalyvis skaičiuojamas kaip vienas unikalus vienetas, net jeigu šis dalyvis projekto metu dalyvavo keliose veiklose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių