Kviečiame deleguoti atstovus į Bendruomeninių organizacijų tarybą

Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia bendruomenines organizacijas teikti kandidatus į Bendruomeninių organizacijų tarybą.

Kandidatai teikiami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, užpildant nustatytos formos atstovo delegavimo į BO tarybą paraišką. Paraiškos priimamos iki lapkričio 4 d. 16.30 val. Užpildytą ir pasirašytą paraišką galima pateikti skenuotą elektroninėmis priemonėmis adresu savivaldybe@klaipedos-r.lt arba jurate.dobrovolskiene@klaipedos-r.lt.

Bendruomeninių organizacijų taryba (toliau – BO) – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, sudaroma iš 17 narių laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro BO, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai. BO tarybos kadencijos trukmė yra 3 metai. BO tarybos sudėtį tvirtina Klaipėdos rajono savivaldybės taryba. Jeigu pasiūloma daugiau asmenų, Savivaldybės administracija organizuoja deleguotų BO atstovų susirinkimą, kurio metu slapto balsavimo būdu išrenkami 11 BO atstovų (po vieną iš kiekvienos seniūnijos) į BO tarybą

Bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijos:

  • teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių BO veiklos skatinimo;
  • teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
  • teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
  • dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse BO plėtros politikos klausimams svarstyti;
  • kas treji metai viešai skelbia Savivaldybės interneto svetainėje BO tarybos veiklos ataskaitą;
  • ir patirtį;
  • atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Užsak.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių