Lietuvos vietos bendruomenės kviečiamos dalyvauti civilinės saugos nuotraukų konkurse 

Vidaus reikalų ministerija kartu su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga rengia nuotraukų konkursą, kurio tema – pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms išvykimo krepšys.

„Pridėkite truputį turinio teksto“ kopija – 2

Konkursu siekiama stiprinti vietos bendruomenių narių pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, skatinti jų domėjimąsi civiline sauga, didinti Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainės www.lt72.lt žinomumą bei įtvirtinti šiais metais savivaldybių bendruomenių lyderiams organizuotų civilinės saugos mokymų metu (60-yje Lietuvos savivaldybių) įgytas ir bendruomenių nariams perduotas žinias.

Konkurso dalyviai kviečiami teikti skaitmeninę nuotrauką, kuri iliustruoja išvykimo krepšį, jo parengimo procesą ar kitą veiksmą su išvykimo krepšiu. Nuotraukoje turi matytis išvykimo krepšys

(-iai) ar jo turinys (daiktai) ir bent vienas vietos bendruomenės ar bendruomeninės organizacijos narys.

Organizatoriams pateiktos nuotraukos bus vertinamos šiose kategorijose: Suaugusiojo išvykimo krepšys, Jaunuolio išvykimo krepšys, Originaliausias išvykimo krepšys, Tikroviškiausias išvykimo krepšys, Bendruomeniškiausias išvykimo krepšys. Planuojama paskelbti tris kiekvienos kategorijos nugalėtojus.

Nuotraukas galima siųsti nuo lapkričio 22 d. iki gruodžio 8 d. el. paštu konkursas@vrm.lt, jų skaitmeninis dydis turėtų būti ne mažesnis kaip 1,50 MB ir ne didesnis kaip 7 MB. Siunčiant svarbu nurodyti vietos bendruomenės ar bendruomeninės organizacijos pavadinimą, kategoriją, kontaktinio asmens vardą ir pavardę, el. pašto adresą, mobiliojo telefono numerį.

Kiekviena vietos bendruomenė ar bendruomeninė organizacija gali konkursui pateikti ne vieną, tačiau skirtingų kategorijų, nuotrauką, o nugalėtojus planuojama apdovanoti gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje.

Konkurse gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys vietos bendruomenėms ar bendruomeninėms organizacijoms.

Daugiau informacijos apie išvykimo krepšį galima rasti Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje www.lt72.lt arba jos skiltyje „Išvykimo krepšys“ – https://lt72.lt/isvykimo-krepsys/.

LIETUVOS VIETOS BENDRUOMENIŲ CIVILINĖS SAUGOS NUOTRAUKŲ  KONKURSO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Lietuvos vietos bendruomenių civilinės saugos nuotraukų konkurso (toliau – konkursas) nuostatai nustato konkurso temą, tikslus, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, nuotraukų vertinimo, nugalėtojų nustatymo ir apdovanojimo tvarką.

2. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kartu su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (toliau – organizatoriai).

3. Konkursas yra Vidaus reikalų ministerijos inicijuotos informacinės civilinės saugos kampanijos „Esame komanda – turime planą“ dalis ir yra organizuojamas remiantis ministerijos Strateginiame veiklos plane numatyta priemone „Informacinės kampanijos apie pasirengimą galimai branduolinei avarijai bei kitoms civilinės saugos nelaimėms sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos“, taip pat remiantis Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos 2023 m. gegužės 10 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. 1S-81 nuostatomis.

II SKYRIUS

TEMA

4.Konkurso tema – pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms išvykimo krepšys (toliau – išvykimo krepšys).

5. Konkurso dalyviai daugiau informacijos apie išvykimo krepšį gali rasti Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje www.lt72.lt arba jos skiltyje „Išvykimo krepšys“ (tiksli nuoroda – https://lt72.lt/isvykimo-krepsys/).

III SKYRIUS

TIKSLAI

6. Konkurso tikslai:

6.1. Skatinti vietos bendruomenių narius domėtis civiline sauga.

6.2. Didinti Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainės www.lt72.lt žinomumą.

6.3.Stiprinti vietos bendruomenių narių pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, skatinti jų įsitraukimą ir kūrybiškumą

6.4. Užtvirtinti 2023 metais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vietos bendruomenių lyderiams organizuotų civilinės saugos mokymų metu (60-yje Lietuvos savivaldybių) įgytas ir bendruomenių nariams perduotas žinias.

IV SKYRIUS

DALYVIAI

7.Konkurso dalyviai – visi fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys vietos bendruomenes ar bendruomenines organizacijas.

V SKYRIUS

ORGANIZAVIMAS

8. Konkurso užduotis – pateikti organizatoriams skaitmeninę nuotrauką, kuri iliustruoja išvykimo krepšį, jo parengimo procesą ar kitą veiksmą su išvykimo krepšiu. Nuotraukoje turi matytis išvykimo krepšys(-iai) ar jo turinys (daiktai), atitinkantis išvykimo krepšio turinio (daiktų) aprašymą, skelbiamą šių nuostatų 5 punkte nurodytoje interneto svetainėje. Nuotraukoje turi matytis bent vienas vietos bendruomenės ar bendruomeninės organizacijos narys.

9. Konkursui pateikiamos nuotraukos yra skirstomos ir organizatorių vertinamos pagal šias kategorijas:

9.1. Suaugusiojo išvykimo krepšys;

9.2. Jaunuolio išvykimo krepšys;

9.3. Originaliausias išvykimo krepšys;

9.4. Tikroviškiausias išvykimo krepšys;

9.5. Bendruomeniškiausias išvykimo krepšys.

10. Konkursas vyksta ir nuotraukos priimamos nuo 2023 m. lapkričio 22 d. iki 2023 m. gruodžio 8 d.

11. Konkursui teikiamoms nuotraukoms keliami šie reikalavimai:

11.1. nuotrauka turi būti pateikiama JPG, JPEG skaitmeniniu formatu;

11.2. nuotraukos skaitmeninis dydis ne mažesnis (minimalus) kaip 1,50 MB ir ne didesnis (maksimalus) kaip 7 MB;

11.3. minimalus didžiosios kraštinis ilgis – 2500 pikseliai (px), maksimalus didžiosios kraštinės ilgis – 4000 pikseliai (px).

12. Organizatoriams nuotraukos pateikiamos šia tvarka:

12.1. nuotrauka pateikiama elektroniniu paštu konkursas@vrm.lt.

12.2. konkurso dalyvis teikdamas nuotrauką nurodo vietos bendruomenės ar bendruomeninės organizacijos pavadinimą, vieną iš  9 punkte nurodytų kategorijų, kurioje ji bus vertinama, kontaktinio asmens vardą pavardę, elektroninio pašto adresą, mobiliojo telefono numerį.

13.Kiekviena vietos bendruomenė ar bendruomeninė organizacija gali konkursui pateikti daugiau nei vieną, skirtingo turinio (ne to paties turinio) nuotrauką.

VI SKYRIUS

NUOTRAUKŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

14.Konkursui pateiktų nuotraukų vertinimas ir nugalėtojų nustatymas vyksta nuo 2023 m. gruodžio 8 d. iki 2023 m. gruodžio 12 d.

15. Nuotraukų vertinimui sudaroma ne mažiau kaip 5 asmenų vertinimo komisija (toliau – vertinimo komisija) iš organizatorių ir civilinės saugos specialistų.

16. Nuotraukos vertinamos pagal nuostatų  9 punkte nustatytas kategorijas, nustatant kiekvienos kategorijos 1, 2 ir 3 vietos  nugalėtojus.

17. Vertinimo komisija vertindama nuotraukas vadovaujasi šiais kriterijais:

17.1. atitikimas konkurso užduočiai nustatytai nuostatų  8 punkte;

17.2. atitikimas konkurso dalyvio nurodytai nuotraukos kategorijai nustatytai  12 punkte;

17.3. kūrybiškusmas.

18.Konkursui pateiktos nuotraukos nevertinamos, jei:

18.1. neatitinka nuostatų reikalavimų;

18.2. yra nukopijuotos;

18.3. nuotraukų turinys neetiškas.

VII SKYRIUS

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

19.Informacija apie kiekvienos kategorijos nugalėtojus paskelbiama per 5 darbo dienas po nugalėtojų nustatymo, juos informuojant nurodytais kontaktais.

20. Kiekvienos kategorijos 1, 2 ir 3 vietos nugalėtojai apdovanojami organizatorių įsteigtomis dovanomis.

21. Nugalėtojai apdovanojami renginio, kuris vyks 2023 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje (Šventaragio g. 2, Vilnius), metu.

22. Organizatoriai pasilieka teisę keisti nugalėtojų apdovanojimo renginio datą ir vietą.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Organizatoriai pasilieka teisę skelbti, reprodukuoti, eksponuoti konkursui pateiktas nuotraukas savo nuožiūra, nemokant jų autoriams honoraro.

24. Nuotraukos autorius pateikdamas ją sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų naudojami tiek, kiek būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti.

25. Nuotraukos autorius užtikrina, kad joje atvaizduoti asmenys yra davę sutikimą dalyvauti konkurse, yra susipažinę su konkurso nuostatais ir sutinka, kad jų atvaizdas būtų skelbiamas nuostatų nustatyta tvarka.

26. Konkurso dalyvių patirtų išlaidų organizatoriai neapmoka.

27. Su konkursu susijusi informacija skelbiama organizatorių interneto svetainėse ir socialinėse paskyrose.

_____________________________________

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių