Naujai išrinktos valdžios posėdyje emocijų neišvengta

Balandžio 17 d. į pirmąjį posėdį susirinko 10-ojo šaukimo 2023–2027 metų kadencijos Klaipėdos rajono savivaldybės taryba ir meras B. Markauskas.

Į pirmąjį posėdį pirmadienio ryte susirinko naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Klaipėdos rajono savivaldybės taryba. Šis posėdis buvo itin turiningas – jo metu ne tik prisiekė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas ir 27 Tarybos nariai, bet ir buvo patvirtinti trys naujieji vicemerai. Svarstant jų kandidatūras ir pasisakymus opozicija nesėdėjo rankas sudėjusi.


Jaudinosi ir politikos senbuviai
Posėdis prasidėjo Lietuvos himno giedojimu, po jo Klaipėdos rajono rinkimų komisijos pirmininkas Zigmas Bitinas pasveikino visus susirinkusius ir linkėjo išmintingų sprendimų bei konstruktyvaus darbo. Tarybos nariams duodant priesaiką reikia ją perskaityti uždėjus ranką ant Lietuvos Konstitucijos. Tokią iškilmingą akimirką jaudinosi ne tik politikos naujokai, bet ir senbuviai. Vienas naujas Tarybos narys pamiršo Konstituciją ir aplanką su priesaikos tekstu laikė abiem rankomis. Kiekvienas politikas galėjo pasirinkti priesaikos tekstą iš dviejų variantų. Abu tekstai skyrėsi tik paskutine, neprivaloma priesaikos fraze „Tepadeda man Dievas“. Keturi Tarybos nariai nusprendė sakyti priesaiką be šios frazės. Kiekvienam priesaiką davusiam politikui buvo įteiktas pažymėjimas, Tarybos nario ženklelis ir rausva rožė.
Po Tarybos narių priesaikų prisiekė ir antrajai kadencijai išrinktas Savivaldybės meras B. Markauskas (LVŽS). Tradiciškai mero regalijas turi įteikti vyriausias Tarybos narys, B. Markauskui jas įteikė 66 metų socialdemok­ratas Vaclovas Dačkauskas. „Linkiu kuo geriausios sėkmės, įgyvendinant rajono gyventojų lūkesčius“, – spausdamas merui ranką, sakė V. Dačkauskas, buvęs ilgametis Klaipėdos rajono savivaldybės meras.


Pasiskelbė ir opozicija
Po priesaikų B. Markauskas juokavo, kad net šiek tiek pavydi naujiesiems Tarybos nariams, mat pagal naująjį Vietos savivaldos įstatymą meras Tarybos nariu būti jau nebegali. Meras palinkėjo kiekvienam politikui prisiminti priesaikos žodžius bei vengti viešųjų ir privačių interesų konfliktų.
Valdančiąja koalicija šioje rajono Savivaldybės tarybos kadencijoje yra pasiskelbę LVŽS, TTS, LSDP, DS. Iš viso 18 narių. Iš jų – 11 yra LVŽS frakcijoje, o 7 nariai, atstovaujantys TTS, LSDP, DS, susijungė į bendrą frakciją.
Posėdžio metu Tarybos opozicija pasiskelbė 6 Liberalų sąjūdžio nariai ir TS–LKD partijos 3 nariai. Pasak Justo Ruškio, liberalai būdami opozicijoje didelį dėmesį skirs Savivaldybės biudžeto lėšų skirstymui ir panaudojimui, socialinių paslaugų plėtrai ir kitiems aktualiems rajono klausimams. „Akylai stebėsime valdančiosios daugumos politikų darbą“, – pabrėžė jis. Pagal naująjį savivaldos įstatymą opozicija turi išsirinkti lyderį, juo tapo liberalas J. Ruškys.


Užkliuvo patarėjų skaičius
Po pareiškimų politikai kibo į darbą. Dienotvarkėje buvo 7 klausimai, vienas iš jų – mero politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius. B. Markauskas teigė, kad planuojama padidinti mero patarėjų skaičių iki 5 etatų. J. Ruškys paprašė argumentuoti, kodėl meras nusprendė turėti net penkis patarėjus, nors Administracijos direktoriaus pareigos, pasak jo, taip pat lieka labai svarbios. B. Markauskas paaiškino, kad pagal naująjį Vietos savivaldos įstatymą mero įgaliojimai ir atsakomybės labai išsiplėtė. Be to, Administracijos direktorius nebeturės dviejų pavaduotojų. „Tie penki etatai nebus jau rytoj užpildyti. Lauksime Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų patikslinimo dėl naujojo Vietos savivaldos įstatymo punktų. Spręsime pagal situaciją, todėl piktnaudžiavimo šioje vietoje nebus“, – sakė meras. Tačiau Tarybos narei, liberalei Audronei Balnionienei šis atsakymas nepatiko. „Žiūrint statistiką, Vilniaus mieste gyvena apie pusė milijono rinkėjų. Sostinės meras turės 5 patarėjus, Klaipėdos miesto meras turės 4 patarėjus, nors ten gyvena per 125 tūkst. rinkėjų, o štai Klaipėdos rajone gyvena per 53 tūkst. rinkėjų, tačiau meras turės 5 patarėjus. Ar čia meras įžvelgia kompetencijos stoką, ar ruošiamas sąstatas darbo vietoms kurti?“ – klausė politikė. B. Markauskas sakė, kad yra užsibrėžta daug ambicingų tikslų, ir paprašė Tarybos pasitikėti jo siūlymu. Už balsavo 18 Tarybos narių, prieš – 9.


Išrinko komitetų pirmininkus
Naujieji Tarybos nariai turėjo išsirinkti ir keturių komitetų pirmininkus ir jų pavaduotojus. Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininke išrinkta Ligita Liutikienė, jos pavaduotoja – Eglė Jaugelavičė, nariai – Aud­rius Kampas, Justas Ruškys, Julius Pozingis ir Martynas Martišauskas. Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininku tapo Edmundas Zbarauskas, į jo pavaduotojo pareigas buvo pasiūlytos dvi kandidatės – Regina Kernagienė ir Audronė Balnionienė. Surinkusi keturis komiteto narių balsus pavaduotoja išrinkta R. Kernagienė. Šio komiteto nariai – Vytautas Butkus, Andrius Vainius, Loreta Urbutė. Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto pirmininku tapo Raimundas Daubaris, jo pavaduotoja – Rima Leonauskienė, nariai – Sandra Matulionienė, Sigitas Karbauskas, Vida Riaukienė, Rekvita Bagdonienė, Mindaugas Šunokas. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė išrinkta Loreta Piaulokaitė-Motuzienė, jos pavaduotoja tapo Monika Vasylienė, nariai – Vaclovas Dačkauskas, Viktoras Kura, Violeta Riaukienė, Lina Daujotytė-Kasperavičienė, Vytautas Tamašauskas.
Pagal naują Vietos savivaldos įstatymą merą, organizuojant Tarybos veiklą, pavaduoti vicemeras negali, todėl buvo paskirti ir Tarybos nariai, kurie pavaduos merą ar laikinai eis pareigas, merui atostogaujant, sergant ar negalint dalyvauti posėdžiuose dėl pateisinamų priežasčių. B. Markausko pavaduotoju išrinktas R. Daubaris, jam nesant – L. Piaulokaitė- Motuzienė.


Kandidatams pažėrė klausimų
Tarybos posėdžio metu svarstant mero pasiūlytas vicemerų kandidatūras (du LVŽS atstovai) neišvengta kandžių replikų, kurias išsakė opozicija. Pirmasis į vicemero postą buvo pasiūlytas V. Butkus (išsilavinimas – socialinė politika ir komunikacija). A. Balnionienė paprašė jo įvardinti tris asmeninius darbus, kuriais jis gali didžiuotis. „Visi darbai Savivaldybėje yra tęstiniai. Galiu pasidžiaugti atskirais projektais, kurie jau pradėti – tai sveikatos centro kūrimas, daug ruošiamasi ir socialinio būsto statybai. Pas­kutinius dešimt mėnesių aš itin aktyviai dalyvavau tarptautiniame bendradarbiavime, siunčiant paramą Ukrainai. Tikiuosi, kad meras ir toliau man paves šiuos darbus“, – sakė V. Butkus. Opozicijos lyderis J. Ruškys replikavo, jog siekęs sužinoti apie asmenines iniciatyvas. Už V. Butkaus kandidatūrą balsavo 18 Tarybos narių, susilaikė 9. Po balsavimo naujasis vicemeras padėkojo ir sakė, kad jo kabineto durys bus atviros visiems.
Svarstant Violetos Riaukienės (pagal išsilavinimą pedagogė) kandidatūrą į vicemerės postą, ji taip pat sulaukė opozicijos klausimų apie švietimo situaciją Klaipėdos rajone. Liberalas J. Pozingis V. Riaukienės paprašė įvardinti tris nepavykusius darbus praėjusios kandencijos metu. „Tokių darbų išvardinti negaliu, nes visi darbai vyksta pagal planą“, – atsakė V. Riaukienė. Už jos kandidatūrą balsavo 17 Tarybos narių, susilaikė 9.
Po balsavimo TTS atstovas S. Karbauskas išrinktiems vicemerams V. Butkui ir V. Riaukienei palinkėjo sėkmės ir eiti tik į priekį.
Nemažai opozicijos kritikos strėlių lėkė trečiajai kandidatei į vicemeres Jolantai Kitrai (pagal išsilavinimą architektei), dirbusiai versle, o dabar ateinančiai į savivaldą. Jos vadovaujama įmonė anksčiau projektavo Gargždų daugiafunkcį sporto centrą. „Mere, jūsų teikiama kandidatė šiuo metu vadovauja įmonei „Nekilnojamojo turto reanimacija“, iš šios įmonės Savivaldybė praėjusiais metais pirko dvi konsultacijas. Ar jūs žinojote šį faktą?“ – teiravosi J. Ruškys. B. Markauskas tikino, kad jis žinojo visą informaciją apie J. Kitros veiklą ir neabejoja jos kompetencija. J. Kitra argumentavo, kad Savivaldybė tuomet naudojosi jos įmonės paslaugomis, siekdama sėkmingai įgyvendinti ne tik projektavimo stadiją, bet ir rangos stadiją. „Tikiuosi nenusivilti ir visi dirbsime kartu, nesileisdami į asmeniškumus“, – sakė J. Kit­ra. Už J. Kitros kandidatūrą balsavo 18 Tarybos narių, prieš – 6, susilaikė 3.
Tad šioje kadencijoje, remiantis naujuoju Vietos savivaldos įstatymu, meras turės tris vicemerus.
Augustė JAŠINAUSKIENĖ
A. VALAIČIO nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių