Neeiliniame posėdyje – svarbūs klausimai

A. VALAIČIO asociatyvi nuotr.

Klaipėdos rajono savivaldybėje eilinį kartą – neeilinis posėdis. Šį kartą Taryba bus skubiai sukviesta dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybės Ketvergiuose. Taip pat į darbotvarkę įtraukti kiti klausimai, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimai. Antradienį vyksiančiame neeiliniame posėdyje slaptu balsavimu Tarybos nariai turės apsispręsti ir dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo. Naujosios valdančiosios daugumos siūlymu šias pareigas eitų Tarybos narys Vytautas Butkus.
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto posėdžio metu naujai išrinktas komiteto pirmininkas – juo tapo Tarybos narys Martynas Pocius.


Prašoma Tarybos veto
Ketvirtadienį vykusiuose keturių komitetų posėdžiuose Tarybos nariai svarstė neeiliniam posėdžiui parengtus siūlomus sprendimo projektus.
Svarbiausias klausimas – „Dėl nepritarimo UAB „Dantora“ planuojamos ūkinės veiklos galimybei Ketvergiuose“. Parengtas sprendimo projektas dėl minėtos įmonės naujos planuojamos ūkinės veiklos Ketvergių k. teritorijoje – smėlio ir žvyro karjero naudojimo. Įmonė pateikė UAB „GIK projektai“ parengtą Klaipėdos rajono savivaldybės Kalvių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą, kurioje numatyta iškirsti 60,4463 ha III kategorijos apsauginio miško ir įrengti naują smėlio-žvyro telkinį, o jį išeksploatavus – buvusio miško vietoje įrengti vandens telkinį. Šia veikla būtų panaikintas miško barjeras tarp Dumpių pramonės zonos ir Ketvergių gyvenvietės. Ketvergių k. gyventojai yra pateikę raštą su parašais dėl nepritarimo planuojamiems veiksmams. Ketvergiškiai baiminasi, kad iškirtus mišką tai pakenks susiformavusiai ekosistemai, augmenijai bei gyvūnijai, taip pat pradėjus kasti naują karjerą būtų sujudinti ir užteršti paviršinio dirvožemio sluoksniai. Planuojamas iškirsti miškas taršią teritoriją skiria nuo Ketvergių k. gyvenvietės. Apie tai išsamiau rašėme trečiadienio „Bangoje“.
Klaipėdos rajono savivaldybė – viena iš institucijų, kurių pritarimas reikalingas rengiamam „Dantoros“ projektui. Rajono Taryba gali pasinaudoti turima veto teise ir stabdyti tolimesnius procesus, taip užkirsti kelią planuojamai ūkinei veiklai bei apginti visuomenės, bendruomenės interesus. Tai politikai nuspręs antradienį vyksiančiame neeiliniame posėdyje.


Sudaryta komisijos sudėtis neįtikino
Komitetų posėdžių metu diskusijų sukėlė ir kitas siūlomas sprendimo projektas. Siekiama pakeisti Strateginio planavimo komisijos sudėtį, kad komisijos darbe dalyvautų visų į Savivaldybės tarybą išrinktų partijų/rinkimų komitetų atstovai ir Tarybos sudaromų komitetų pirmininkai. Taigi, siūloma, kad meras Bronius Markauskas liktų komisijos pirmininku, o komisijos pirmininko pavaduotoja taptų Violeta Riaukienė, kuri yra mero pavaduotoja. Siūlomame sprendimo projekte numatyta, kad komisijoje liktų dirbti vicemerė, Tarybos narė Ligita Liutikienė, Tarybos nariai Vaclovas Dačkauskas, Jonas Dumašius, Nerijus Galvanauskas, Virgilijus Skuodas. Siūloma, kad prie komisijos prisijungtų Tarybos nariai Loreta Piaulokaitė-Motuzienė, Martynas Pocius, Raimondas Simonavičius ir Savivaldybės administracijos direktorius. Tarybos narys N. Galvanauskas Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdžio metu teiravosi, ar šiai komisijai nėra reikalingas proporcinis daugumos ir mažumos atstovavimo principas, mat dabar pagal siūlomą sprendimo projektą komisijoje dirbtų didžioji dalis valdančiųjų atstovų. Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sekretorė Aurelija Jansonienė atsakė, kad šiai komisijai minėtas principas negalioja, jis galioja sudarant komitetų, antikorupcijos ir etikos komisijų sudėtis. „Strateginio planavimo komisijos nuostatose įrašyta, kad ją sudaro 11 narių ir Tarybos teisė apsispręsti, iš kokių partijų ar komitetų atstovų komisija bus sudaryta“, ‒ komentavo A. Jansonienė. „Mes pasiūlytume pokyčius, nes dabar nėra įtrauktas Alfredas Šiaulys į komisiją (kuris yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas – aut. past.). Anksčiau frakcijos pačios deleguodavo atstovus ir nekildavo problemų“, ‒ dėstė Tarybos narys N. Galvanauskas ir pasiūlė protokolinį pavedimą, kad iki antradienį vyksiančio neeilinio Tarybos posėdžio frakcijos galėtų pačios apsispręsti ir siūlytų savo kandidatus į Strateginio planavimo komisijos sudėtį.
Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas V. Dačkauskas išreiškė asmeninę nuomonę, kad frakcijos turi teisę pasiūlyti savo kandidatus, ir neprieštaravo pasiūlytam protokoliniam pavedimui.
Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto posėdžio metu Tarybos narys V. Skuodas siūlė analogišką protokolinį pavedimą, tačiau minėto komiteto pirmininkas J. Dumašius siūlė balsuoti pagal parengtą sprendimo projektą, o pasiūlymus teikti Tarybai.


Siūlo mišrius komitetų posėdžius
Taip pat darbotvarkėje įtrauktas klausimas dėl Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo. Siūlomi pokyčiai leistų Savivaldybės komisijų, Tarybos komitetų nariams posėdžiuose dalyvauti ir fiziškai susirenkant į komiteto posėdį, ir prisijungiant nuotoliniu būdu. Taip pat sprendimo projektu siūloma nustatyti, kad visų formų komitetų posėdžiai būtų transliuojami „Youtube“ kanale.
Taip pat siūloma pakeisti punktą, kuriame numatyta, jog „parengtas biudžeto projektas teikiamas susipažinti ir svarstyti Tarybos komitetams. Susipažinimui ir siūlymų teikimui skiriama ne daugiau kaip 10 dienų.“ Tarybos narys Vaclovas Macijauskas siūlė koreguoti šį punktą ir susipažinimui bei siūlymų teikimui skirti ne mažiau kaip 10 dienų. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisija svarstė ir priėjo prie kompromiso: Tarybai parengtame sprendimo projekte siūloma minėtame punkte įrašyti, kad susipažinimui ir siūlymų teikimui būtų skirtas tikslus terminas – 10 dienų.

Monika CALZONAITĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių