Nenustatyta viešojo intereso pažeidimų vykdant statybas Juodkrantėje

Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė priėmė nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones dėl statinių esančių Žaliajame kelyje 3, Juodkrantėje.

2022 metų rugpjūčio 23 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriuje pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos prašymą buvo pradėtas tyrimas dėl galimai pažeisto viešojo intereso vykdant statybas adresu Žaliasis kelias 3, Juodkrantė.

Pažymėtina, kad sklypas, esantis adresu Žaliasis kelias 3, Juodkrantė, yra saugomoje teritorijoje, Kuršių nerijos nacionaliniame parke.

Turimais duomenimis, minėtu adresu stovėjusiam apleistam pastatui–kavinei su poilsio patalpomis 2020 metų spalio 12 d. buvo išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statytojui – vienai privačiai Kretingoje registruotai įmonei – atlikti maitinimo paskirties pastato kapitalinį remontą. Projekte, pagal kurį buvo išduotas statybų leidimas, buvo numatyta perplanuoti kavinės pagrindinį pastatą, atstatyti sudegusį priestatą ir suformuoti tris turtinius vienetus (atskiras patalpas), nekeičiant viso pastato naudojimo paskirties.

Prokuratūros atlikto tyrimo metu surinkta duomenų, kad ginčo pastate suformavus 7 turtinius vienetus (atskiras patalpas) 3 patalpų paskirtis buvo pakeista iš maitinimo į poilsio paskirties patalpas.

Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė Laura Paulikienė 2022 m. spalio mėn. kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą su pareiškimu, kuriuo buvo prašoma panaikinti statybos užbaigimo deklaracijos galiojimą, kurios pagrindu buvo įregistruotos trys atskiros poilsio patalpos.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2022 m. lapkritį raštu informavo prokuratūrą, kad, vadovaudamasi statytojo prašymu, panaikino prokuroro teisme užginčytą statybos užbaigimo deklaraciją. Atsižvelgiant į tai, kad deklaracija ir jos sukeltos teisinės pasekmės buvo panaikintos, neliko prašymo teismui pagrindo ir dalyko, todėl prokuratūra kreipėsi į teismą dėl administracinės bylos nutraukimo.

Nepaisant to, kad statybos užbaigimo deklaracija buvo panaikinta, suformuoti 7 turtiniai vienetai pagal faktinį suplanavimą lieka. Kylant grėsmei, kad minėti statiniai gali gali būti naudojami kaip poilsio patalpos, kas yra teisės aktų šioje teritorijoje draudžiama, prokuroras savo iniciatyva atliko papildomą tyrimą viešojo intereso gynimo aspektu dėl statybos leidimo išdavimo teisėtumo įvertinimo.


Įvertinus papildomo tyrimo metu surinktų duomenų ir nustatytų aplinkybių visumą, konstatuotina, jog suformuoti 7 atskiri turtiniai vienetai, iš kurių 6 pagal naujai patvirtintą deklaraciją apie statybos užbaigimą yra maitinimo paskirties patalpos ir viena – vandens mazgas, taip pat įvertinus 2020 metų spalio 12 d. išduoto statybos leidimo teisėtumą, nei teisės aktų, nei viešojo intereso pažeidimų nenustatyta.

Atkreiptinas dėmesys, kad minimi statiniai patenka į teritoriją, kurioje esančių statinių paskirtis – paplūdimio lankytojų aptarnavimas t. y. paplūdimio lankytojams reikalingų komercinių paslaugų teikimas: maitinimo, komercinės, nuomos, rekreacinės (bet ne nakvynės) paslaugos, taip pat sudaromos sąlygos tenkinti higienos poreikius. Tyrimo metu nustačius, kad visų 6 atskirų nekilnojamojo turto objektų paskirtis – maitinimo, darytina išvada, kad ši veikla šioje teritorijoje galima, o pastato padalinimas į atskirus turtinius vienetus nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, nes teisės aktuose nėra numatyta draudimų ir/ar ribojimų kiek turtinių vienetų gali būti formuojama viename pastate.

Pažymėtina, kad Statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalis reglamentuoja statinių naudotojų pareigą naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 punktas numato, kad statinių naudojimo priežiūra yra viena iš savarankiškų savivaldybių funkcijų. Statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad statinių naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybių administracijos. Šiuo atveju prokurorė L. Paulikienė Neringos savivaldybės administracijai pateikė visą informaciją apie susidariusią situaciją ir administracija, vykdydama jai priskirtas funkcijas, imsis priemonių, kad būtų užtikrintas statinio naudojimas pagal paskirtį.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į praktikoje kylančias situacijas dėl piktnaudžiavimo nustatant projektuojamų statinių (patalpų) paskirtis iš valstybės institucijų, savivaldybių, kitų organizacijų, asociacijų atstovų, sudarė darbo grupę, kuri nagrinės teisės aktų, reglamentuojančių projektuojamų statinių paskirties reikalavimus, siekiant inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kuriais būtų nustatomi detalūs kriterijai, skirti identifikuoti numatomų projektuoti statinių paskirtis. Darbo grupėje bus aptartas ir minėtas atvejis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių