Neplaninis patikrinimas demaskavo galimas administratoriaus klaidas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atliko neplaninį bendrojo naudojimo objektų UAB „Gargždų būstas“ patikrinimą dėl taikomų techninės priežiūros ir techninės priežiūros darbų tarifų daugiabučių namų, esančių J. Janonio g. 22 ir 36, Gargžduose, savininkams.

Viename iš J. Janonio g. daugiabučių gyvenantis gargždiškis teisybės ieško jau seniai. Jis buvo įsitikinęs, kad namą administruojantis „Gargždų būstas“ klaidingai skaičiuoja statinių techninės priežiūros darbų tarifą. Ieškodamas pagalbos gargždiškis kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narį Vaclovą Macijauską.
Klaipėdos rajono savivaldybė pagal gautus skundus iš J. Janonio g. 22 ir J. Janonio g. 36 daugiabučių atliko neplaninį patikrinimą ir nustatė pažeidimų.


Prašė išaiškinti teisėtumą
Reaguodamas Tarybos narys V. Macijauskas dar liepos 12 d. kreipėsi į Administracijos direktorių Justą Ruškį. Jį informavo, kad J. Janonio gatvės Gargždų gyventojas jam pateikė įrodymus, kad jam daug metų yra skaičiuojamas mokestis „Statinių techninės priežiūros darbų tarifas“, kuris sudaro 0,0595 Eur už buto kvadratinį metrą. Namą administruoja UAB „Gargždų būstas“. Kaip teigia gyventojas, kitų administratorių administruojamuose namuose Gargžduose ir Klaipėdoje tokių mokesčių nėra.
„Prašau išsiaiškinti, ar Klaipėdos rajono savivaldybė yra patvirtinusi tokį mokestį. Ar administruojanti įmonė turi teisę taikyti tokius mokesčius ir ar toks mokestis yra teisėtas“, – Administracijos direktoriui J. Ruškiui adresuotame rašte rašė Tarybos narys V. Macijauskas. Jei toks mokestis neteisėtas, jis prašo imtis priemonių, kad jis toliau nebūtų skaičiuojamas ir gyventojams būtų grąžintos lėšos, kurios rinktos neteisėtai.


Kaip susigrąžinti lėšas?
Administracijos direktorius, atsakydamas į minėtą paklausimą, dėstė: „Iš anksčiau gautos UAB „Gargždų būstas“ informacijos matyti, kad bendrovė, apskaičiuodama techninės priežiūros darbų tarifą, vadovaujasi „Gargždų būstas“ direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu <…>. Techninės priežiūros darbų tarifo mokestis įtraukiamas į metinį ūkinį ir finansinį daugiabučio namo planą, kuris teikiamas derinti kiekvienam buto savininkui pristatant į pašto dėžutę ir tvirtinamas, kai nepritarimą pareiškusių butų ir kitų patalpų savininkų yra mažiau nei 50 proc.“
Taip pat atsakyme pažymima, kad Savivaldybei nėra suteikti įgaliojimai įpareigoti bendrojo naudojimo objektų administratorių grąžinti gyventojams surinktas lėšas. Teigiama, jog savininkai bet kuriuo metu turi teisę kreiptis į teismą dėl teisėtų interesų gynimo, pavyzdžiui, žalos atlyginimo, skolų išieškojimo, mokesčių perskaičiavimo ir panašių klausimų.


Įvertino kritiškai
Tarybos narys V. Macijauskas kritiškai įvertino J. Ruškio atsakymą: „Savo atsakyme Savivaldybės administracijos direktorius taip ir nepaaiškino, kokiu pagrindu ir konkrečiai už kokias paslaugas namo bendrasavininkiams yra taikomas šis – statinių techninės priežiūros darbų tarifas ir jo pagrindu skaičiuojamas analogiškas mokestis. <…> iš pateikto atsakymo matyti, kad Savivaldybė realiai susidariusios situacijos nevertino, į ją pažvelgė labai paviršutiniškai ir surašė itin neargumentuotą atsakymą.“
V. Macijauskas įžvelgė, jog Savivaldybė šioje situacijoje siekia nusikratyti jai tenkančių kontrolės funkcijų. Tad jis rugsėjo 30 d. kreipėsi pakartotinai į Administracijos direktorių ir paprašė pakartotinai vykdyti Savivaldybei priklausančias funkcijas ir išsiaiškinti, ar „Gargždų būstas“ pagrįstai ir teisėtai skaičiuoja ir namo techninės priežiūros mokestį, ir techninės priežiūros darbų tarifo mokestį.
„Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai atsakingai nereaguojant į susidariusią situaciją ir detaliai jos nevertinant, būsiu priverstas kreiptis į Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės funkcijų netinkamo vykdymo“, – pakartotinį paklausimą užbaigė V. Macijauskas.


Nustatė nuostatų pažeidimus
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atliko neplaninį bendrojo naudojimo objektų UAB „Gargždų būstas“ patik­rinimą dėl taikomų techninės priežiūros ir techninės priežiūros darbų tarifų daugiabučių namų, esančių J. Janonio g. 22 ir 36, Gargžduose, savininkams.
Nustatyta, kad namų patalpų savininkams taikomi du techninės priežiūros mokesčiai: techninės priežiūros ir statinių techninės priežiūros darbai. Nustatyta, kad taikydamas statinių techninės priežiūros darbų tarifą administratorius pažeidė Vyriausybės patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 12 ir 13 punktus, kuriuose yra nustatoma, kad už ilgalaikiame plane nenumatytus darbus, kurie būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, apmokama iš kaupiamųjų lėšų sąskaitos <…>, jeigu kaupiamųjų lėšų nėra ar jų nepakanka <…>, trūkstamas lėšas sumoka patalpų savininkai <…>.
J. Ruškys Tarybos narį informavo, kad atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes UAB „Gargždų būstas“ vadovui pradedama administracinio nusižengimo teisena pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnį. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus vedėja Ernesta Badalova patikslino „Bangą“, kad sausio 13 d. UAB „Gargždų būstas“ surašytas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, vadovaujantis LR administracinių nusižengimų kodekso 349 str. 2 d. skirta 200 Eur dydžio bauda. Per 20 kalendorinių dienų šis sprendimas gali būti skundžiamas.


Direktorius apgailestauja
„Deja, bet vis dar pasitaiko tokių atvejų, dėl kurių tenka tik apgailestauti: kai gyventojų problemomis naudojamasi siekiant asmeninių ar verslo interesų. Savivaldybė reagavo iškart sulaukusi gyventojų skundų: atlikome visas reikalingas procedūras, neplaninius patikrinimus, pradėta ir administracinio nusižengimo teisena. Tikiuosi, kad ateityje pažeidimų nebebus nustatoma, o gyventojai ir toliau aktyviai domėsis mokamais mokesčiais bei bendraus su daugiabučių namų administratoriais ir Savivaldybe“, – „Bangai“ sakė Savivaldybės administracijos direktorius.
Gyventojų interesą atkakliai gynęs Tarybos narys V. Macijauskas šią situaciją apibendrina taip: „Pirmiausia, tikiuosi, kad Savivaldybė tinkamai išsiaiškino situaciją ir gyventojai galės susigrąžinti neteisėtai sumokėtas lėšas, o Savivaldybė bus jų pusėje. Taip pat tikiuosi, kad ateityje „Gargždų būstas“ netaikys mokesčių, kurie nėra teisiškai pagrįsti.“

KOMENTARAS
UAB „Gargždų būstas“ direktorė Patricija Smailytė-CHARITONOVA: „Visi mokesčiai, jų dydžiai buvo skaičiuojami, tik esant butų ir kitų patalpų savininkų sprendimams. Butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę priimti sprendimus dėl kitų nei įstatyme ar poįstatyminiame akte nurodytų mokesčių/paslaugų, jų dydžių.
Šiuo publikacijoje nurodytu atveju UAB „Gargždų būstas“ vykdė butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus, teikė tokias paslaugas ir tokiais įkainiais, kuriems pritarė savininkai. Nutarimas administracinio nusižengimo byloje yra neįsiteisėjęs, jame nurodytų išvadų pagrįstumą ir teisėtumą vertins teismas.“


Agnė ADOMAITĖ
Vitos VITAITĖS nuotr.

3 Komentarai

  • dar viena rubikoninių atskleista afera…..šaunuolis gyventojas, kad nenuleido rankų, tai pavyzdys, kaip reikia kovoti su mafija.

  • Pasikeitus direktoriui nei metinės ataskaitos, nei planų, praktiškai jokios veiklos.
    Vadiname ,,mokesčiu už orą“, nes statinių priežiūros mokestis toks ir yra: nei kas žiūri tų statinių, nei ką. Pagrindinis darbas – mokesčio vokus pristatyt. Tik tiek.

  • Yra tokia patarlė Žuvis genda nuo galvos , tai šioje įmonėje visa betvarkė yra dėl įmonės vadovo ir įmonės savininkų. Jokios kompetencijos pas juos nėra, svarbu, kad jiems būtum lojalus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių