Paskelbti populiariausi bibliotekose autoriai ir knygos

Remdamasi bendro jungtinio bibliotekų katalogo duomenimis,kuriuos susistemina ir pateikia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, asociacija LATGA sudarė populiariausių bibliotekose praėjusiais metais autorių ir knygų dešimtukus. 2021 m. Lietuvos bibliotekose dažniausiai iš lietuviškų knygų buvo skaitoma Kristinos Sabaliauskaitės „Petro imperatorė“ (II dalis), o į populiariausių Lietuvos rašytojų sąrašo viršūnę po metų pertraukos sugrįžoilgametė šio dešimtuko lyderė Irena Buivydaitė-Kupčinskienė.

Populiariausių 2021-aisiais lietuviškų grožinės literatūros knygų bibliotekose sąraše puikuojasi net 4 I.Buivydaitės-Kupčinskienės knygos–„Mėnesiena ir tu“(2), „Rožių dvaras“(3), „Tikros ir netikros seserys“(6) ir „Nebaigta kalnų sakmė“(10).Iš artimiausios konkurentės – K.Sabaliauskaitės – knygų be naujausios „Petro imperatorėsII d.“ į 10-tuką taip pat pateko ir pirmoji „Petro imperatorės“ dalis.

Jeigu pernai skelbtame populiariausių autorių sąraše matėme vos vieną vyrišką – Roko Flick – pavardę,naujausiame sąraše jų yra trys. Tiesa, Vytautas Ažušilis, šviesaus atminimo Romualdas Granauskas ir Rokas Flick į sąrašo viršų mandagiai praleido moteris.Be I.Buivydaitės-Kupčinskienės ir K.Sabaliauskaitės į lietuvių grožinės literatūros rašytojų autorių dešimtuką pateko Jolita Herlyn (3), Gina Viliūnė (4), Indrė Vakarė (5), Lina Ever (6) ir Renata Šerelytė (7).

2018 m., 2019 m. ir 2020 m. lietuviškos vaikų ir jaunimo literatūros autorių kategorijoje lyderiavusi KakėsMakės istorijųsumanytoja ir iliustratorėLina Žutautė į pirmąją vietą 2021-ųjų dešimtuke užleido rašytoją Tomą Dirgėlą. Populiariausių vaikų ir jaunimo literatūros knygų sąraše – net keturios šio autoriaus knygos: „Domas ir Tomas. Dingusios knygos mįslė“ (3), „Domas ir Tomas. Užkeiktoji pono Kuko knyga“ (4), „Domas ir Tomas. Vytautas Didysis Žalgirio arenoje“ (5), „Vasaros atostogautojų byla“ (6). Pirmoje šios kategorijos dešimtuko vietoje – EvelinosDaciūtės„Laimė yra lapė“, antroje – IgnėsZarambaitės „Stebuklingi senelio batai“.

Populiariausia mokslinės / populiariosios dalykinės literatūros rašytojų sąraše– istorikė Ingrida Jakubavičienė. Antroje vietoje – literatūrologė Viktorija Daujotytė, trečioje – pedagogė Austėja Landsbergienė.

Užsienio literatūros knygų sąrašo pirmojoje vietoje įsitaisė  DeliosOwens knyga „Ten, kur gieda vėžiai“ (vertėjai Anita Kapočiūtė, Vidas Morkūnas).Antroje ir trečioje vietoje – DianeChamberlain knygos „Vasaros vaikas“ ir „Išsvajota dukra“ (vertėja Regina Šeškuvienė).

Populiariausia bibliotekose 2021 m. tarp knygų dailininkų – Asta Puikienė, tarp knygų iliustruotojų – jau minėta vaikų rašytoja L.Žutautė, o tarp vertėjų – Viktorija Uzėlaitė-Kirilova.

Kompensuoja Kultūros ministerija

Populiariausiųjų autorių ir jų kūrinių bibliotekose sąrašai šiemet buvo sudarinėjami remiantis bendru jungtiniu bibliotekų katalogu, duomenis pateikė 73 šalies bibliotekos.

Kaip teigė LATGA Kūrinių panaudos ir reprografinio atgaminimo poskyrio vadovė Jurga Bražiūnienė, šie dešimtukai tik iš dalies atspindi skaitymo tendencijas, nes ne visi skaitytojai knygas skolinasi iš bibliotekų, kai kurie jas įsigyja knygynuose ar internete. „Reikėtų akcentuoti, kad 2021 m. dėl pandemijos bibliotekų veikla buvo apribota. Be to, mes surenkame informaciją tik apie tas knygas, dėl kurių buvo užpildytos LATGA interneto svetainėje pateikiamos paraiškos dėl kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose. Minėtą kompensacinį atlyginimą autoriams kasmet skiria Kultūros ministerija, o mūsų asociacija jį paskirsto autoriams pagal knygų išduočių duomenis“, – sakė ji.

Kultūros ministerija už knygų panaudą bibliotekose 2021 metais autoriams iš viso skyrė 532 440 eurų. Kompensacinis atlyginimas išdalintas 1 993 kūrėjams: 1 549 tekstų autoriams, 586 vertėjams, 167 iliustruotojams ir 46 knygų dailininkams. Per 2021 metus užregistruoti 68 nauji autoriai ir 1 697 nauji kūriniai.

Gauna atlygį ir už kopijavimą laikmenose

Remdamasi savo paskirstymo taisyklėmis ir minėto kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą duomenimis, asociacija šiemet antrus metus iš eilės išmokėjo ir kompensacinį atlyginimą už rašytinių kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais (jis dar vadinamas Tuščios laikmenos mokesčiu). Tokia galimybė atsirado po to, kai LATGA inicijavo pakeitimus Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme. Už 2021 m. knygų autoriams paskirstyti91 686 Eur šio atlyginimo.

Visi autoriai, gaunantys atlyginimą už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose bei kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, taip pat dalyvauja kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu paskirstyme. Šį atlyginimą asociacija surenka iš įmonių, kurios prekiauja kopijavimo ir spausdinimo įranga, taip pat – iš spausdinimo ir kopijavimo paslaugas teikiančių bendrovių.

Deklaracijas apie reprografijos paslaugų teikimą 2021 m. pateikė 99 įmonės. „Surinkimas per 2021 metus išaugo net 41 proc.:2020-aisiaisuž parduotus reprografijos įrenginius ir reprografijos paslaugas surinkta 94 600 Eur, o 2021 m. surinkta net 133 358Eur“, –pasakojo LATGA Knygų panaudos irreprografinio atgaminimo poskyrio vadovė J.Bražiūnienė.

2021METŲ POPULIARIAUSIŲ BIBLIOTEKOSE AUTORIŲ IR KNYGŲ DEŠIMTUKAI

LIETUVOS GROŽINĖS LITERATŪROS RAŠYTOJAI

 1. Irena Buivydaitė-Kupčinskienė                                 
 2. Kristina Sabaliauskaitė                                               
 3. JolitaHerlyn                                                                   
 4. Gina Viliūnė                                                                  
 5. Indrė Vakarė                                                                  
 6. Lina Ever                                                                       
 7. Renata Šerelytė                                                                                 
 8. Vytautas Ažušilis                                                                               
 9. RomualdasGranauskas                                              
 10. Rokas Flick                                                                    

LIETUV AUTORIŲ GROŽINĖS LITERATŪROSKNYGOS

 1. Kristina Sabaliauskaitė „Petro imperatorė II d.“                                                              
 2. Irena Buivydaitė-Kupčinskienė „Mėnesiena ir tu“                                                         
 3. Irena Buivydaitė-Kupčinskienė „Rožių dvaras“                                                             
 4. Gina Viliūnė „Žmogžudystė batsiuvio dirbtuvėje“                                                         
 5. Kristina Sabaliauskaitė „Petro imperatorė I d.“                                                               
 6. Irena Buivydaitė-Kupčinskienė „Tikros ir netikros seserys‘                   
 7. Jurgis Kunčinas „Tūla“                                                                                                                            
 8. Jolita Herlyn „Šėšėlių gaudytoja“                                                                                                           
 9. Juozas Gaižauskas „Dievas su šlepetėmis“                                             
 10. Irena Buivydaitė-Kupčinskienė „Nebaigta kalnų sakmė“                       

LIETUVIŲ VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪROS RAŠYTOJAI

 1. Tomas Dirgėla                                                                                    
 2. Lina Žutautė                                            
 3. Vytautas Račickas                                                       
 4. Selemonas Paltanavičius                                           
 5. Kęstutis Kasparavičius                                                
 6. Vytautas V. Landsbergis                                             
 7. IgnėZarambaitė                                                                                  
 8. Marius Marcinkevičius                                                
 9. Evelina Daciūtė                                                                                 
 10. Vytautė Žilinskaitė                                                                              

LIETUVIŲ AUTORIŲ VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪROS KNYGOS

 1. Evelina Daciūtė „Laimė yra lapė“                                                                                     
 2. IgnėZarambaitė „ Stebuklingi senelio batai“                                             
 3. Tomas Dirgėla „Domas ir Tomas. Dingusios knygos mįslė“                                        
 4. Tomas Dirgėla. „Domas ir Tomas. Užkeiktoji pono Kuko knyga“           
 5. Tomas Dirgėla. „Domas ir Tomas. Vytautas Didysis Žalgirio arenoje“
 6. Tomas Dirgėla „Vasaros atostogautojų byla“                                            
 7. Gaja GunaEklė „Brolis, kurio nereikėjo“                                                    
 8. Lina Žutautė „KakėMakė ir draugystės šluota“                                                              
 9. IgnėZarambaitė „Juodavandeniai“                                                                                   
 10. Kristina Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“                                                     

LIETUVIŲ MOKSLINĖS / DALYKINĖS LITERATŪROS RAŠYTOJAI

 1. Ingrida Jakubavičienė (istorija)                                                      
 2. Viktorija Daujotytė (literatūrologija)                                                
 3. AustėjaLandsbergienė (pedagogika)                                            
 4. Arvydas Anušauskas (istorija)                                                        
 5. Robertas Petrauskas (istorija)                                                         
 6. ZigmasVitkus (istorija)                                                
 7. DanutėGailienė (psichologija)                                                       
 8. Edita Čekuolienė (psichologija)                                                     
 9. LavijaŠurnaitė-Kairienė (gyvenimobūdas)                                  
 10. Rita Žukauskienė (psichologija)                                                    

LIETUVIŲ AUTORIŲ MOKSLINĖS / DALYKINĖS LITERATŪROS KNYGOS

 1. Danutė Gailienė „Ką jie mums padarė“                                                                           
 2. Rita Žukauskienė „Raidos psichologija“                                                   
 3. LavijaŠurnaitė-Kairienė „Optimizmo genas“                                             
 4. Robertas Petrauskas „Trečiojo Reicho triumfas“                                                           
 5. Giedrius Petkevičius „Didžiųjų karų paslaptys“                                                             
 6. Marius Čepulis „ Visa tiesa apie gyvūnus“                                               
 7. Ramunė Dirvanskienė „Kaip veikia mūsų smegenys“                           
 8. Austėja Landsbergienė „Pradinukų abėcėlė tėvams“                             
 9. Arvydas Anušauskas „Aš esu Vanagas“                                                                        
 10. Zigmas Vitkus „Lietuvos istorija“ 

UŽSIENIO AUTORIŲ GROŽINĖS LITERATŪROS KNYGOS

 1. DeliaOwens. (Vertėjai A.Kapočiūtė, V.Morkūnas) „Ten, kur gieda vėžiai“                
 2. Diana Chamberlain. (Vertėja R.Šeškuvienė) „Vasaros vaikas“            
 3. DianeChamberlain. (Vertėja R.Šeškuvienė) „Išsvajota dukra“              
 4. Santa Montefiore. (Vertėja R.Kaminskaitė) „Slaptos valandos“            
 5. Emily Gunnis. (Vertėja I.Čepulienė) „Mergina iš laiško“                         
 6. LucindaRiley. (Vertėja K.Miliūnienė) „Mergina iš Italijos“                       
 7. Rūta Šepetys. (Vertėja Z.Marienė) „Kuždesių fontanas“                        
 8. LucindaRiley. (Vertėja I.Albertavičienė) „Drugelių kambarys“
 9. LucindaRiley. (Vertėjas J.Liutkutė) „Angelų medis“                                
 10. LucindaRiley. (Vertėja I.Albertavičienė) „Helenos paslaptis“                 

UŽSIENIO GROŽINĖS LITERATŪROS VERTĖJAI

 1. Viktorija Uzėlaitė-Kirilova                                                                  
 2. Regina Šeškuvienė                                                                           
 3. Zita Marienė                                                                                        
 4. DanguolėŽalytė                                                            
 5. Vytautas Petrukaitis                                                     
 6. Inga Stančikaitė                                                                                 
 7. BroniusBružas                                                                                                         
 8. Ieva Albertavičienė                                                                            
 9. TeodorasČetrauskas                                                                         
 10. Anita Kapočiūtė                                                                                  

KNYGŲ DAILININKAI

 1. Asta Puikienė                                                                                    
 2. DeimantėRybakovienė                                              
 3. ZigmantasButautis                                                      
 4. AgniusTarabilda                                                          
 5. Tadas Šaučiulis                                                           
 6. KotrynaŠeibokaitė-Ša                                                
 7. Milena Grigaitienė                                                       
 8. VilūnėGrigaitė                                                              
 9. JuditaŽidžiūnienė                                                       
 10. Gintaras Znamerovskis                                              

KNYGŲ ILIUSTRUOTOJAI

 1. Lina Žutautė                                                                 
 2. Kęstutis Kasparavičius                         
 3. Alfreda Steponavičienė                                             
 4. Lina Eitmantytė-Valužienė                                                             
 5. Greta Alice                                                                    
 6. Sigutė Ach                                                                    
 7. Ramunė Savickytė                                                      
 8. Vanda Padimanskaitė                                                
 9. Rūta Baltakienė                                                           
 10. Irmina Dūdėnienė                                                        

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių