• 18 rugpjūčio, 2022
|

Rajone trūkstamiems medicinos specialistams – lengvatų vilionės

Asociatyvi nuotr.

Medicinos specialistų akivaizdus stygius Lietuvos regionuose – nemažas galvosūkis vietos politikams, kaip juos pritraukti, kokios skatinamosios priemonės galėtų būti efektyvios siekiant paskatinti medikus. Šiandien, liepos 5 d., antradienį, Klaipėdos rajono savivaldybės taryba posėdyje svarstė rajono trūkstamų gydytojų specialistų, gydytojų rezidentų, visuomenės sveikatos specialistų ir kitų sveikatos priežiūros specia­listų skatinimo priemonių tvarkos aprašo projektą. Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.


Tikimasi paslaugų gerėjimo
Po minėto aprašo tvarkos priėmimo tikimasi, kad į Klaipėdos rajono sveikatos įstaigas bus pritraukti trūkstami aukštos kvalifikacijos specialistai, taip bus užtikrintas nenutrūkstamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, padidės teikiamų konsultacijų skaičius, sutrumpės patekimo pas specialistą laukimo laikas, bus užtikrinta gydytojų specialistų ir visuomenės sveikatos specialistų konsultacinė pagalba.
2022 m. Klaipėdos rajono biudžete skatinimui buvo numatyta 50 tūkst. Eur. 2023 metų lėšų poreikis priklausys nuo trūkstamų specialistų ir Klaipėdos rajono savivaldybės finansinių galimybių.
Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priskiriama Savivaldybės pavaldumo viešoji asmens ir biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga (tekste toliau – įstaiga), kurioms bus taikomas minėtas aprašas, kasmet ne vėliau kaip iki spalio 15 d. turės pateikti Savivaldybės administracijai trūkstamų specialistų sąrašą. Į tokį sąrašą galės būti įtraukiamos specialistų darbo vietos, jei dukart buvo skelbiamas viešas konkursas pareigoms eiti, tačiau darbo sutartis nebuvo pasirašyta.
Apraše numatyta, kad netaikomas finansavimas ar nutraukiamas finansavimas specialistui, kuris pažeidė profesinės etikos principus, teismo buvo pripažintas pažeidęs pacientų teises. Įstaiga už gautas lėšas atsiskaito Savivaldybės administracijos ir įstaigos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
Už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą atsakinga įstaiga, pateikusi prašymą dėl skatinimo priemonių finansavimo. Ne pagal paskirtį panaudotos lėšos turi būti išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka ir rėmimas nutraukiamas.


Skatinimo paketas – solidus
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba posėdyje svarstė solidų medikų skatinimo priemonių paketą.

Visų pirma tai įsikūrimo išlaidų kompensacijos skyrimas specialistui dirbti ir gyventi Klaipėdos rajone. Įsikūrimo išlaidoms yra priskiriamos šios išlaidos: būsto (gyvenamųjų patalpų) pirkimas Klaipėdos rajone; paskolos būstui (gyvenamųjų patalpų) statyti ar pirkti kompensavimas Klaipėdos rajone; būsto (gyvenamųjų patalpų) remontavimas arba rekonstravimas; būsto (gyvenamųjų patalpų) nuomos mokestis. 
Taip pat tarp skatinimo priemonių yra rezidentūros ar joms apmokėti paimtos paskolos kompensavimas Lietuvos Respublikos universitetuose pagal rezidentūros išlaidų sąmatą, kai 70 proc. studijų kainos dengia Klaipėdos rajono savivaldybė ir 30 proc. gydymo įstaiga. Be to, galimas studijų ar joms apmokėti paimtos paskolos kompensavimas Lietuvos Respublikos universitetuose pagal studijų išlaidų sąmatą. Taip pat numatyta finansinė išmoka specialisto poreikiams tenkinti ir net papildomas specialisto sveikatos draudimas.


Negali viršyti ribų
Kokios konkrečios trūkstamų medicinos specialistų skatinimo sumos, kurios negali būti viršytos, skiriamos? Gydytojui specialistui – 10 000 eurų skatinimo priemonėms, jei gydytojas specialistas įstaigoje įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 3 metus. Skatinimo priemonės gydytojui specialistui gali būti skiriama, jei gydytojas dirba visu 1,0 etato darbo krūviu (dirbant keliose Savivaldybės pavaldumo įstaigose, darbo krūvis sumuojamas).
Gydytojui rezidentui – ne daugiau kaip 18 000 eurų iš Savivaldybės biudžeto, jei gydytojas rezidentas įsipareigoja dirbti pagal savo specializaciją laikotarpį, proporcingą Savivaldybės biudžeto lėšomis ir įstaigos lėšomis finansuotam rezidentūros studijų laikotarpiui, nuo pirmos darbo dienos įstaigoje kaip gydytojas rezidentas (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas). 10 000 eurų skatinimo priemonėms, jei gydytojas rezidentas dalyvauja kitose gydytojų rezidentų skatinimo programose ar projektuose, finansuojamuose Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Suma skiriama, jei gydytojas rezidentas įstaigoje įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 3 metus ir dirba visu 1,0 etato darbo krūviu (dirbant keliose Savivaldybės pavaldumo įstaigose, darbo krūvis sumuojamas). Minėtame tvarkos apraše planuojama naujovė: skatinimas bus taikomas ir visuomenės sveikatos specialistui bei kitiems sveikatos priežiūros specialistams. Numatyta ne daugiau kaip 6 000 eurų, jei visuomenės sveikatos specialistas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas įstaigoje įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 3 metus nuo pirmos darbo dienos įstaigoje (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas).

Visų tvarkos apraše aptariamų skatinimo priemonių patiriamų išlaidų bendra suma vienam trūkstamam medicinos specialistui per įsipareigotą dirbti laikotarpį negali viršyti tam tikrų ribų. Jei dirbama mažesniu nei 1,0 etato darbo krūviu, skatinimo priemonių sumos proporcingai mažinamos dirbamam darbo įstaigoje krūviui. Specialistas skatinimo priemonėmis gali pasinaudoti vieną kartą dirbdamas Savivaldybės pavaldumo įstaigose.


Elzė BRĖDIKYTĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių