Savivaldybėje vyksiančiame posėdyje – daugumos inicijuoti pokyčiai

Neįprasta, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba posėdžiautų liepą, nes ankstesniais metais šis laikas būdavo šventas atostogų metas net vietos politikams. Tačiau pavasarį susidarius naujai valdančiajai koalicijai keitėsi ne tik vicemerė, Administracijos direktorius, tačiau bus keičiama ir keturių Tarybos komitetų sudėtis, taip pat Savivaldybės kultūros tarybos, Strateginio planavimo ir Socialinės paramos teikimo komisijų sudėtys. Ketvirtadienį Tarybos posėdyje bus koreguojamas Savivaldybės strateginis veiklos planas, tikslinamas Savivaldybės biudžetas, paskelbtas Gargždų miesto garbės pilietis, o slaptame balsavime bus balsuojama už Administracijos direktoriaus pavaduotojo Česlovo Banevičiaus kandidatūrą. Dar kartą bus svarstoma dėl biudžetinių įstaigų centralizavimo klausimo.

Rokiruotės komitetuose

Rajono Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto, Vietos ūkio ir kaimo reikalų, Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos bei Ekonomikos ir biudžeto komitetų posėdžiuose praėjusią savaitę svarstyta dėl „Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo ir Savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo. Šie klausimai bus Tarybos posėdžio darbotvarkėje.

Tarybos narė, frakcijos „Bendra“ narė Loreta Piaulokaitė-Motuzienė Vietos ūkio ir kaimo reikalų komitete kėlė klausimus, kodėl numatytos komitetų rokiruotės: kai kurie nariai perkeliami į kitus komitetus. „Šį pasiūlymą teikė frakcijų pirmininkai, nes pasikeitus valdančiosios daugumos ir opozicijos sudėčiai yra siūloma keisti komitetų sudėtį atliepiant į daugumos ir mažumos proporcijas, kaip būdavo ir ankstesniais laikais“, ‒ atsakė vicemerė Audronė Balnionienė.

Tarybos narys Martynas Pocius iškėlė svarbų klausimą: „O ar pačių Tarybos narių sutikimas buvo?“. Mat anksčiau, kadencijos pradžioje, Tarybos nariai apsitardavo, kas, kokiame komitete dalyvaus, būdavo atsižvelgiama į pageidavimus. „Kas gali pakomentuoti? Turbūt nelabai buvo atsiklausta, manau, kad ne“, ‒ nuomonę išsakė valdančiosios daugumos atstovas, Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Jonas Dumašius. Anot A. Balnionienės, pagal Tarybos reglamentą nėra tokios praktikos ir kartais yra atsiklausiama, o kartais ne.

Siūloma, kad Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Vaclovas Macijauskas dirbtų Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komitete, jame taip pat būtų anksčiau Ekonomikos ir biudžeto komitete buvęs Arvydas Katkus. Švietimo, sporto ir kultūros komitete dirbtų Česlovas Banevičius, kuris dabar yra Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto narys.

Anot daugumoje dirbančių socialdarbiečio  Č. Banevičiaus ir vicemerės Ligitos Liutikienės, šie pokyčiai – nieko asmeniško, tiesiog pasikeitus politinei daugumai frakcijų pirmininkai siūlo pokyčius.

Komitetų posėdžiuose atsakymų, kas, pasikeitus valdančiajai koalicijai, vadovaus Švietimo, sporto ir kultūros bei Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komitetams – kol kas išvengta. Tikėtina, kad esami minėtų komitetų pirmininkai bus pakeisti naujosios valdančiosios daugumos atstovais. Pakeitimai negresia Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto bei Ekonomikos ir biudžeto komitetų pirmininkams konservatoriui J. Dumašiui ir liberalui Nerijui Galvanauskui, kurie ir anksčiau, ir dabar yra valdančiojoje daugumoje.

Strateguos be „Bendra“

„Kokia yra nuomonė, ar Strateginio planavimo komisijoje turėtų dalyvauti visų frakcijų atstovai?  Dabar mes, frakcija „Bendra“, turime tris narius, tiek pat turi ir frakcija „Kuriam kartu“, bet mūsų po naujų pasiūlymų komisijoje nė vieno atstovo neliko“, ‒ dėl planuojamų pokyčių klausimų turėjo Tarybos narė L. Piaulokaitė-Motuzienė.

Vicemerė A. Balnionienė paminėjo, kad kaip ir ankstesniu klausimu, Reglamente ar teisės aktuose apibrėžtos tvarkos nėra, o teikdami naująją Strateginio planavimo komisijos sudėtį valdančioji dauguma tikisi atstatyti socialinę neteisybę. Mat iki šiol frakcijos „Kuriam kartu“ atstovų nebuvo Strateginio planavimo sudėtyje, todėl dabar siūloma, kad pagal frakcijų dydį būtų atliepta ir šios frakcijos atstovai dalyvautų  komisijoje.

„Kuriam kartu“ frakcijos atstovas M. Pocius pasiūlė į minėtą komisiją įtraukti visų frakcijų atstovus, tačiau A. Balnionienė vėlgi pasiūlė šį kartą diskutuoti pagal pateiktą sprendimo projektą. Tiesa, vis dėlto L. Piaulokaitė-Motuzienė oficialiai pateikė savo pasiūlymą: „Siūlome Tarybai, kad Strateginio planavimo komisijoje atsirastų atstovai iš visų frakcijų.“

Pasikeitus vicemerei, atsakingai už kultūrą, siūloma keisti ir Savivaldybės kultūros tarybos sudėtį, taip pat vietoje Violetos Riaukienės Socialinės paramos teikimo komisijos pirmininko pareigoms siūloma Ligitos Liutikienės kandidatūra.

Abejojo dėl reputacijos

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje į Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo postą siūloma socialdarbiečio Česlovo Banevičiaus kanditatūra. Tarybos narys gimė 1954 m., yra dirbęs Klaipėdos rajono savivaldybės meru (1997–2000 m.), taip pat Administracijos direktoriumi (2007–2015 m.), ėjęs Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas (2015–2019 m.).

Komitetų posėdžių metu Tarybos nariai neturėjo klausimų kandidatui, tiesa, frakcijos „Bendra“ narė L. Piaulokaitė-Motuzienė užsiminė apie reputacinius dalykus. Mat, anot jos, Č. Banevičius vėlavo 14 dienų pateikti viešųjų ir privačių interesų deklaraciją: „Kaip jūs manot, ar reputacija nėra svarbi?“. Taip pat domėjosi, kada gi pagaliau bus pristatytas naujosios valdančiosios daugumos darbų planas. Jau praėjo žadėti du mėnesiai.

Kandidatas į Administracijos direktoriaus pavaduotojo postą atsakė, kad deklaraciją pateikęs laiku, tačiau įvyko sistemos klaida. „Dėl darbų plano tikrai koalicija derina, žiūri ir pateiks jums realų darbų planą realų, kurį įgyvendins“, ‒ trumpai pakomentavo Č. Banevičius.

Monika CALZONAITĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių