Skaidresnei rajono kelių priežiūrai – aprašas

Asociatyvi A. VALAIČIO nuotr.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba ketvirtadienį vykusiame nuotoliniame Tarybos posėdyje patvirtino Kelių priežiūros ir plėt­ros programos (KPPP) finansavimo lėšų pas­kirstymo ir naudojimo Savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašą.


Sprendimo projekte numatoma, kad KPPP lėšų paskirstymo ir naudojimo rajono susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašas bus taikomas atrenkant kelius ir gatves, kuriuos reikia statyti ar rekonstruoti, remontuoti naudojant skirtas lėšas. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Juo siekiama užtikrinti rajono vietinės reikšmės kelių gerą būklę, taip pat skaidrų ir tinkamą KPPP finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti ar remontuoti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti – paskirstymą ir naudojimą.
Numatyta, kad programos finansavimo lėšos, skirtos rajono valdomiems vietinės reikšmės keliams, bus skirstomos Savivaldybės tarybos sprendimu šia tvarka: ne mažiau kaip 60 proc. programos finansavimo lėšų skiriama turtui įsigyti – vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti, taip pat ne mažiau kaip 10 proc. programos finansavimo lėšų skiriama saugaus eismo priemonėms ir darnaus judumo priemonėms vietinės reikšmės keliuose finansuoti, o likusi lėšų suma bus skiriama atsižvelgiant į kitas lėšų panaudojimo sritis.
Tikimasi, kad lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams, naudojimas bus efektyvesnis ir racionalesnis.

Monika CALZONAITĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių