Skaidriojo karjero įžuvinimui – 770 žuvų mailiaus

Šventinė ūkininko dovana Klaipėdos rajonui

Akcijos organizatorius, ūkininkas S. Ivanovas, Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjungos pirmininkė A. Michaliova, rajono vicemerė V. Riaukienė, ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ grupės pirmininkė V. Daukšienė įsitikinę, jog mailius praturtins karjero ekosistemą.

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ (ŽRVVG), atstovaujama grupės pirmininkės Vilmos Daukšienės, sveikindama Klaipėdos rajono gyventojus su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2024-aisiais metais, surengė puikią savanorišką akciją – Gargždų Skaid­riojo karjero kalėdinį įžuvinimą.
Į vandens telkinį Kalėdų išvakarėse suleista Klaipėdos rajone išinkubuotų ir paaugintų 770 žuvų – 385 vnt. baltųjų amūrų ir 385 vnt. margųjų plačiakakčių. Iš viso – 770 žuvelių – tai yra tiek, kiek šiemet sukako metų Gargždams.
Naudingos veiklos akivaizdus rezultatas
Šventinėje akcijoje dalyvavusi Klaipėdos rajono vicemerė Violeta Riaukienė padėkojo akcijos organizatoriams ir pabrėžė, kad Gargždų karjeras yra dirbtinis nepratekantis vandens telkinys. Tai yra garantija, kad suleistas žuvų mailius nemigruos kitur, o išaugs ir bus žvejojamas mūsų rajono poilsiaujančių gyventojų, žvejų mėgėjų. „Malonu, kad akcijoje paminėta ir svarbi Gargždų sukaktis. Visus metus įdomiai ir įvairiapusiškai šventėme miesto jubiliejinį gimtadienį – 770 m. Šauni idėja praturtinti karjerą būtent tokiu mailiaus skaičiumi“, – atkreipė dėmesį vicemerė.
Akcijos rėmėjas – Klaipėdos rajono ūkininkas žuvininkas Sergejus Ivanovas, kurio veisyk­loje šiais metais buvo išinkubuotos leidžiamų žuvų lervutės, perduodamas savo paaugintą mailių sakė, kad šis mailius yra būtent Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ puikios ir visuomenei naudingos veiklos akivaizdus rezultatas. ŽRVVG žuvininkystės regiono plėtros strategija įgyvendinama per projektus, vienas iš kurių yra „Ūkininko Sergejaus Ivanovo akvakultūros ūkio konkurencingumo didinimas – 2021“. Projekto metu buvo pastatytas ir įrengtas naujas žuvų inkubavimo cechas, kuriame iš ikriukų šiais metais buvo išinkubuotos leidžiamų žuvų lervutės.
Pasak veterinarijos gydytojo Virginijaus Kirsnicko, žiema yra pats geriausias laikas įžuvinimui: „Įžuvinimas – tai gyvos žuvies perkėlimas iš vieno vandens telkinio į kitą. Žuvų gaudymo, perkėlimo, laikymo, rūšiavimo, pakavimo metu naudojama speciali įranga. Gyvos žuvys priešinasi, todėl ant žuvų kūno gali atsirasti nepastebimų sužalojimų, o žiemą ligas sukelti galintys vandens organizmai yra neaktyvūs. Svarbu yra lėtai suvienodinti temperatūrą, kad žuvys nepatirtų streso nuo staigaus temperatūros pakitimo.“
Tikslas – tvarios žuvininkystės plėtra
Akcijoje patirtimi pasidalijo ir Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjungos pirmininkė Aleksandra Michaliova: „Amūrai minta vandens augalija, plačiakakčiai – planktonu. Svarbu žinoti, kad žuvys, kurios transportuojamos įžuvinimui, negali būti prišertos, todėl įžuvinimas žiemą yra saugesnis, nes neplėšrios žuvys žiemą natūraliai nesimaitina.“ A. Michaliova akcentavo, kad Jaunųjų ūkininkų sąjunga užsiima švietėjiška akvakultūros veikla, turi vandens gyvūnų laikymo vietą, kurioje šilto sezono metu karantinuoja be šėrimo sugautą auginimo tvenkiniuose žuvį prieš transportavimą įžuvinimui. „Sąjunga planuoja prisidėti prie Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono plėtros strategijos įgyvendinimo naujame 2023–2027 m. ES investiciniame periode. Kadangi šalto sezono metu karpinių rūšių žuvys amūrai ir plačiakakčiai turi tuščią žarnyną, dabar mailius į Gargždų karjerą atkeliavo tiesiai iš auginimo ūkio, be tarpinės laikymo stotelės“, – paaiškino Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjungos pirmininkė.
Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ yra asociacijos ,,Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“, įkurtos 2015 metais, narė. Vakarų Lietuvos ŽRVVG – organizacija, gebanti bendriems tikslams sutelkti ŽRVVG teritorijos plėtros dalyvius, atstovaujančius trims ŽRVVG teritorijos sektoriams – pilietinei visuomenei, vietos valdžiai ir verslui. Grupės tikslas – saugoti ir racionaliai panaudoti gamtinius išteklius, vykdyti tvarią žuvininkystės plėtrą, sukurti institucinę struktūrą, kuri skatintų ir remtų Klaipėdos r. sav., Tauragės r. sav. ir Šilalės r. sav. gyventojų ir žuvininkystės bendruomenės aktyvumą ir gebėjimus kuo geriau integruotis į visuomenėje vykstančius procesus bei per įvairių programų įgyvendinimą teikti paramą plėtojant vietos iniciatyvas ir stiprinti vietos gyventojų gebėjimą dirbti kartu.


Organizatorių informacija ir nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių