Socialinių paslaugų centre „Kuršiai“ – ir šventinė, ir darbinė atmosfera

Kretingalės seniūnijoje, Kunkiuose, prie Karklės, 2023 metais atvėrė duris Senųjų Kunkių bendruomenės naujai įkurtas ir jau akredituotas Socialinių paslaugų centras „Kuršiai“.
Su laimės ašaromis
Senųjų Kunkių bendruomenės SPC „Kuršiai“ socialinių darbuotojų ir specialistų kolektyvas surengė savo prižiūrimiems senjorams kalėdinę šventę: atvežė juos į papuoštas centro patalpas Kunkiuose, pakvietė į svečius Kalėdų Senelį, organizavo žaidimus ir vaišes. Kalėdų Senelis pasveikino kiekvieną renginio dalyvį ir kiekvienam įteikė dovaną. Kalėdų Senelis labai įdomiai pasakojo apie Kalėdų šventės istoriją, apie tai, kad kuršiai vieni iš pirmųjų dabartinės Lietuvos teritorijos baltų genčių priėmė krikščionybę ir pradėjo švęsti Kalėdas kaip Jėzaus Kristaus gimimo šventę. Vyko linksmi šokiai, rateliai, skambėjo šventinė muzika ir aplodismentai eilėraščių skaitytojams. Šventei pasibaigus svečiai negailėjo gražių žodžių šventės organizatoriams. Pasak šventėje dalyvavusios Kretingos SPC „Kuršiai“ socialinės darbuotojos Sandros Žukauskaitės, lydinčios išvežiojamus į namus senjorus po renginio, ji matė laimės ašaras jų akyse.
Kalėdinėje šventėje senjorams dalyvavo Kretingalės seniūnaitė Regina Baranauskienė ir Girkalių bendruomenės pirmininkė Gražina Bakevičienė. Jos lydėjo į šventę lankytojus iš Kretingalės ir Plikių. Pasak jų, šventė tapo geru sociokultūriniu renginiu, kurio dėka lankytojų, tarp kurių yra vienišų senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su negalia, bendravimo įgūdžiai akivaizdžiai pagerėjo.
Veikli ir versli bendruomenė
SPC „Kuršiai“ steigėjas – Senųjų Kunkių bendruomenė – dešimtmetį žinoma Klaipėdos rajonui kaip Klaipėdos rajono Dargužių kaimo bendruomenė, kuri dėl Dargužių ir Kunkių kaimo ribų keitimo 2019 metais pakeitė savo pavadinimą. Bend­ruomenė yra versli, padeda kaime esantiems verslo subjektams ir iš to generuoja pajamas savo įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti: aptarnauja kasmetinių tarptautinių konkūrų Lietuvos ir užsienio dalyvius, teikia vandens telkinių įžuvinimo paslaugą (arba pristato vandens telkinių savininkams ir naudotojams Kunkių akvakultūros ūkyje paruoštas įžuvinimo kapsules savarankiškam įžuvinimui), organizuoja dekoratyvinės žuvininkystės parodas, dalyvauja tarptautiniuose agroturizmo (kaimo turizmo) vystymo projektuose. Kadangi archeologiniais tyrinėjimais kaime buvo rasta senovės (XI–XII a.) kuršių gyvenvietė, bendruomenės iniciatyva su Klaipėdos rajono nevyriausybinių organizacijų tarybos skirta parama kaime buvo įsteigtas Kuršių istorijos klubas, kuris, dalyvaujant Europos Komisijos finansuojamoje per Lietuvos VRM Europos kaimynystės programoje, padedant KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutui rekonstravo XI–XII a. Senųjų kuršių sodybą.
Senųjų Kunkių bendruomenės nariai dalyvauja teatralizuotuose kuršių gyvosios istorijos pristatymuose su rekonstruotais rūbais ir kitais elementais. Pasak kaimo bendruomenės valdybos pirmininko Sergejaus Ivanovo, niekas niekada nepasibels į „bendruomenės duris“ siūlydamas pinigų bendruomenės tikslams finansuoti. „Patys bendruomenės steigėjai, nariai turi kurti ir įgyvendinti idėjas, rūpintis savo vietovės ir jo gyventojų gerove, savo sukurto susivienijimo veiklos savifinansavimu, stengtis padėti bendruomenei generuoti pinigus, be kurių neįmanoma įgyvendinti viešosios arba grupinės naudos projektus, kaip tai numatyta NVO įstatyme. Kiekviena bendruomenė kuriama savo tikslams, numatytiems įstatuose, pasiekti, ir kaimo bend­ruomenė turi teisę egzistuoti tik kaip gyventojų ir dirbančių kaime asmenų forumas. Tačiau aš palaikau Klaipėdos rajono savivaldybės jos elektroninėje svetainėje aktyvų kvietimą bend­ruomenėms užsiimti verslu. Socialinių paslaugų centras „Kuršiai“ – rajono Savivaldybės akredituotas socialinio verslo subjektas, įkurtas bendruomenės valdybos sprendimu, socialinės priežiūros paslaugoms, reglamentuotoms Socialinių paslaugų kataloge, teikti“, – sako S. Ivanovas.
Akreditacija pagal reikalavimus
Bendruomeninis socialinių paslaugų centras „Kuršiai“ įkurtas vykdyti socialinę priežiūrą pirmiausiai tų savo kaimo pagyvenusių gyventojų, kuriems toks poreikis nustatytas jų gydytojų arba to prašo šiuos asmenis prižiūrintys šeimos nariai iš Kunkių gyvenvietės. Laisvas vietas užimti pasiūlyta ir kitoms šalia esančių Kretingalės seniūnijos gyvenviečių bendruomenėms. Socialinių paslaugų centro įkūrimo tikslui kaimo bendruomenės aktyvas adaptavo Kunkiuose esančią rekreacinę infrastruktūrą: pritaikė kavinės salę, kavinės ir bendruomenės poreikiams skirtą teritoriją, laisvas gyvenamosios paskirties ir pagalbines patalpas prie centro lankytojų poreikių, kad būtų galimas patogus bendravimas, kasdienio gyvenimo ir darbo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, maitinimo organizavimas. Šalia SPC „Kuršiai“ įsikūrusioje Kuršių istorijos klubo rekonstruotoje XII a. Senųjų kuršių sodyboje planuojama organizuoti sociokultūrinius užsiėmimus.
Socialinių paslaugų centras „Kuršiai“ įsteigtas kaip Senųjų Kunkių bendruomenės juridinio asmens struktūrinis padalinys. SPC pavadinimas „Kuršiai“ parinktas dėl kultūrinių priežasčių, nes dabartinio kaimo dislokacija yra kuršių senosios gyvenvietės teritorijoje tarp Karklės ir magistralės Klaipėda–Palanga. Senoji kuršių gyvenvietė pripažinta valstybės saugoma vertybe, o joje rasti archeologiniai radiniai saugomi Kretingos muziejuje.
Gauti akreditaciją teikti socialinės priežiūros paslaugas gali tik įstaiga, kurios vadovas turi atitinkantį reikalavimus išsilavinimą. Senųjų Kunkių bendruomenės socialinių paslaugų centro „Kuršiai“ vadove paskirta Aleksandra Michaliova – bendruomenės tarybos narė, socialinio darbo bakalaurė ir sveikatos priežiūros magistrė.
Aleksas RIMKUS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių