Sveikatos stebėsena: savižudybių skaičius, šeimos gydytojai ir vaikų dantų būklė

Tiek Klaipėdos rajono savivaldybės, tiek Lietuvos 6–14 m. vaikų dalyvavimo dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (proc.) rodiklio pokyčio tendencija mažėjanti.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2023 m. ataskaitoje pristatyti ne tik įvairūs gyventojų rodikliai, tačiau išsamiai išanalizuotos ir problemos, parengtas pagrindinių problemų sąrašas. Ataskaitoje išskirtos 3 prioritetinės sritys: savižudybių, šeimos gydytojų skaičius, vaikų dantų būklė.
Išanalizavo pagrindines problemas
Kaip jau anksčiau rašėme „Bangoje“, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2023 m. ataskaitos tikslas – pateikti pagrindinius Klaipėdos rajono gyventojų sveikatą atspindinčius rodiklius, jų dinamiką, o remiantis jais nurodyti rekomendacijas bei prioritetines kryptis Klaipėdos rajono plėtros plano siekiniams, strateginio veiklos plano priemonėms. Pirmojoje ataskaitos dalyje pateikta informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų demografinius, socio­ekonominius, mirtingumo ir ligotumo pokyčius, rodiklius, o štai kitoje dalyje – prioritetinės analizuotinos problemos bei rekomendacijos, kaip problemas spręsti.
Remiantis 2022 metų Klaipėdos rajono sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profiliu, buvo atrinkti 3 prioritetiniai rodikliai iš sąrašo: savižudybių skaičius / standartizuotas mirtingumas nuo tyčinio savęs žalojimo 100 000 gyventojų, šeimos gydytojų skaičius 10 000 gyventojų, 6–14 m. vaikų dalis, dalyvavusi dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (proc.).
Pagal savižudybes – raudonuoja
„Klaipėdos rajono savivaldybė pagal standartizuoto mirtingumo nuo tyčinio savęs žalojimo 100 000 gyventojų rodiklį patenka į 27 vietą tarp 60 savivaldybių (23,4 atvejai 100 000 gyventojų) ir yra raudonoje zonoje. Klaipėdos rajono savivaldybės savižudybių skaičiaus / standartizuoto mirtingumo nuo tyčinio savęs žalojimo 100 000 gyventojų rodiklių pokyčio tendencija – didėjanti, o Lietuvos mažėja“, – ataskaitoje nurodo Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro atstovai.
2022 m. Klaipėdos rajono savivaldybės standartizuoto mirtingumo nuo tyčinio savęs žalojimo rodiklio reikšmė – prastesnė nei Lietuvos vidurkis. Šis rodiklis siekia 23,4 atvejus 100 000 gyventojų, Lietuvoje – 18 atvejų 100 000 gyventojų. 2022 m. Klaipėdos rajone užregistruota 14 savižudybių, daugiausia – vyrų. Pastebima, kad moterų mirtingumo dėl savižudybių 100 000 gyventojų rodiklio tendencija yra mažėjanti, o vyrų – didėjanti.
„Daugiausia savižudybių įvyksta dėl tyčinių susižalojimų pasikariant, pasismaugiant ir uždūstant. 2022 m. užregist­ruota 12 tyčinių susižalojimų pasikariant, pasismaugiant ir uždūstant, 1 tyčinis susižalojimas šaunamojo ginklo šūviu ir sprogstamosiomis medžiagomis, 1 tyčinis susižalojimas aštriais daiktais“, – informuojama ataskaitoje.
Deja, auga ne tik savižudybių, bet ir bandymų žudytis skaičius. Štai 2022 m., lyginant su 2020 m., COVID-19 ligos plitimo laikotarpiu, bandymų žudytis skaičius padidėjo nuo 5 iki 20 atvejų. Šiai augančiai problemai spręsti Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2022 m. vedė 3 bazinių savižudybių prevencijos mokymus, kuriuose dalyvavo 77 asmenys. Taip pat buvo suteiktos 563,5 valandų individualios psichologų konsultacijos ir vyko 1 308,5 valandų psichologų grupiniai užsiėmimai per metus.
Gydytojų pritraukti sparčiai nepavyksta
Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje įvardijama, kad kita prioritetinė problema – šeimos gydytojų skaičius 10 000 gyventojų, mat pagal šį rodiklį Klaipėdos rajono savivaldybė atsilieka nuo šalies vidurkio. 2022 m. Klaipėdos rajono savivaldybės rodiklis siekia 3,7 atvejus 10 000 gyventojų, Lietuvoje – 7,7 atvejai 10 000 gyventojų. Ši problema auga, nes nuo 2011 m. pradžios Klaipėdos rajono savivaldybėje gyventojų skaičius didėja, tačiau šeimos gydytojų taip sparčiai pritraukti į Klaipėdos rajono savivaldybę nepavyksta. 2022 m. Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojus aptarnavo 23 šeimos gydytojai.
2022 m., anot ataskaitos rengėjų, 69,1 proc. gyventojų yra prisirašę prie Klaipėdos rajono pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, 2021 m. – 71,9 proc. gyventojų. Trečdalis rajono gyventojų yra prisirašę prie kitų savivaldybių pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pavyzdžiui, Klaipėdos mieste.
Vaikų dantys gerėja
Paskutinė prioritetinė prob­lema visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje – 6–14 m. vaikų dalis, dalyvavusi dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje. Klaipėdos rajono savivaldybė pagal šį rodiklį patenka į 45 vietą tarp 60 savivaldybių (5,5 atvejai proc.) ir yra raudonoje zonoje. „Tiek Klaipėdos rajono savivaldybės, tiek Lietuvos 6–14 m. vaikų dalyvavimo dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (proc.) rodiklio pokyčio tendencija mažėjanti“, – pažymima ataskaitoje.
Štai 2022 m. 340 Klaipėdos rajono savivaldybės vaikų dalyvavo vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje. Tačiau nurodoma, kad tiek Klaipėdos rajono savivaldybės, tiek Lietuvos 6–13 m. amžiaus vaikų dantų būklė gerėja. 2022 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje 25,3 proc. vaikų neturėjo ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, Lietuvoje – 25,6 proc.
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui rekomenduojama informuoti tėvus informaciniais pranešimais, straipsniais per elektronines priemones apie vaikų burnos higienos įgūdžių formavimo svarbą, vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos naudą, taip pat organizuoti užsiėmimus vaikams apie burnos higienos svarbą.
Problemoms įveikti – rekomendacijos
Ataskaitos rekomendacijose nurodoma, kad siekiant mažinti savižudybių skaičių ir stiprinti gyventojų psichikos sveikatą siūloma Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai ir Bendruomenės sveikatos tarybai inicijuoti savižudybių prevencijos programos plano parengimą, savižudybių algoritmo parengimą, savižudybių rizikos valdymo algoritmo koordinatoriaus pareigybės įsteigimą Savivaldybėje.
Štai Savivaldybei pavaldžių įstaigų, privačių įstaigų, įmonių vadovams ataskaitoje siūloma tobulinti specialistų kvalifikaciją įtraukiant į darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas temas apie bazinius savižudybių prevencijos mokymus įstaigoms ir darbuotojų kompetencijų psichikos sveikatos srityje didinimo mokymus įstaigoms.
Kitoje rekomendacijoje, siekiant, kad kuo daugiau gyventojų rinktųsi rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, Savivaldybės administracijai siūloma ir toliau vykdyti sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo į rajoną planą bei įvertinti gydytojų teikiamų paslaugų kokybę ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumą tiek miesto, tiek kaimo gyventojams.
Parengė Gabrielė ČIUNKAITĖ
„Bangos“ archyvo nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių