Sveikinimai

Mieli „Bangos“ laikraščio skaitytojai,

Tikroji šv. Kalėdų šventės prasmė – Dievas ateina pas mus, į mūsų kasdieninį gyvenimą, kaip anuomet Betliejuje. Tik šeimos vienybėje, susikaupdami maldoje, geriausiai suvokiame, jog Jėzaus atėjimo motyvas – didesnė nei bet kada žmonijos istorijoje meilė, mus pagaunanti ir pakelianti iki dangaus.

Tegul šiomis stebuklingomis dienomis mūsų širdys būna šiltais ir pilnais meilės lopšiais, kad galėtume priimti Tą, kuris mus sutvėrė. Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos kunigai


Kalėdos – tai Dievo beldimasis į pasaulį, tai Dievo noras prabilti pasauliui apie taiką, solidarumą, atsigręžimą į neturtinguosius ir į jų problemas. Kalėdos – tai kūdikis, kuris turi drąsos ateiti į šį sudėtingą ir chaotišką pasaulį, idant pasaulis neprarastų kūdikiško nekaltumo ir visada augtų, bręstų altruizmu ir didžiadvasiškumu. Dieviškasis kūdikis ateina į šią žemę priminti mums visiems, jog mes esame Dievo vaikai.

Linkiu jums visiems ir jūsų šeimoms švęsti tikrai krikščioniškas Kalėdas, kad tos dienos apsikeitimai sveikinimais būtų išraiška džiaugsmo ir žinojimo, jog Dievas yra arti ir nori su mumis nueiti gyvenimo kelią. Darykime taip, kad šis apsikeitimas sveikinimais neprarastų savo giliosios religinės prasmės, kad šventė neištirptų išoriniuose aspektuose, kad paliestų mūsų širdį!

Plikių Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo parapijos klebonas Vytautas LIESIS


Mieli Klaipėdos rajono žmonės,

Sveikinu visus su artėjančiomis šv. Kalėdomis – paslaptinga šviesa, meilės ir vilties švente bei Naujaisiais 2017-aisiais metais! Jau greitai aplankys mus džiaugsmas, kai galėsime trumpam sustoti ir savo šeimose kartu su artimaisiais dalinsimės kalėdaičiais, atleisime vieni kitiems, linkėsime laimingų metų. Linkiu, kad ta santarvės ir gerumo dvasia išliktų šeimose ir žmonių tarpusavio santykiuose visus ateinančius metus.

Seimo narys Petras GRAŽULIS


Brangūs kraštiečiai!

Artėja gražiausia metų šventė šv. Kalėdos ir Naujieji 2017-ieji metai. Mintimis esu su Jumis. Sveikinu visus, visus – mūsų mažuosius, jų tėvelius ir senelius su šventėmis! Linkiu sveikatos, meilės ir vėl daug ko, ko reikia mums visiems! Būkite laimingi!

Aldona GEDVILAITĖ-TREIJA

Gargždų miesto garbės pilietė, Ryga


Mieli Klaipėdos rajono gyventojai,

Tegul šv. Kalėdų nakties šviesa apgaubia Jus ir Jūsų artimuosius ramybe, meile, gerumu. Tegul Naujieji atneša Jums laimės, džiaugsmo ir švelnumo. Tegul visus Jūsų darbus ir sumanymus lydi pasitikėjimas ir sėkmė.

Tad pradėkime Naujuosius tikėdami, kad jie bus sėkmingesni, darbingesni ir mums nebus pašykštėta tarpusavio supratimo, meilės, kantrybės asmeniniame gyvenime ir pasiryžimo, atkaklumo bei stiprybės, siekiant užsibrėžtų tikslų darbuose.

Žemės ūkio ministras, LR Seimo narys Bronius MARKAUSKAS


Mieli buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai,

nuoširdžiai sveikinu kiekvieną iš Jūsų, Jūsų šeimas ir artimuosius sulaukus šv. Kalėdų. Tegul šios šventės būna ramaus ir šviesaus susimąstymo akimirka, tegul jos būna viltingas atokvėpis po Jūsų nelengvų darbų ir atspirties taškas kilniems Jūsų darbams, tegul jos atneša taurų susikaupimą ir tylų pasikalbėjimą su savimi.

Sėkmė ir laimė telydi Jus 2017-aisiais!

Jonas ŠATKUS

LPKTS Klaipėdos rajono filialo pirmininkas


Mieli Dovilų seniūnijos gyventojai,

Kiekvieni nauji metai atneša naujus tikslus, idėjas ir viltis. Sveikindami su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais, linkime visa tai įgyvendinti. Tebūnie ateinantys metai dosnūs Jums prasmingų darbų, turtingi sėkmės ir laimės.

Dovilų seniūnijos kolektyvo vardu

seniūnė Nijolė ILGINIENĖ


Mieli „Žilvičio“ poilsiautojai vaikai ir darbuotojai,

Ramios Jums Kūčių šventės, džiaugsmingų šventų Kalėdų ir prasmingų Naujųjų metų!

Tegul išmintis, sėkmė ir nuoširdumas lydi Jūsų kasdienybę, darbus ir visus Jus supančius žmones.

Moksleivių poilsiavietės „Žilvitis“ administracija


Mieli Agluonėnų seniūnijos gyventojai!

Tegu ateis Naujieji metai ir prisilies prie visko: prie medžio, prie duonos, prie grumsto, lūpų ir širdies…

Tegu ateis Naujieji metai į mūsų likimus, į darbą, svajones ir bus visur: ir meilėje, ir liūdesy, ir vakarinio žiburio šviesoj…

Tegu ateis ir prisilies prie visko, ką Tu norėtum dovanų žmonėms palikti…

(E. Matuzevičius)

Ramaus ir jaukaus Jums Kūčių vakaro, linksmų Kalėdų, laimingų Naujųjų metų!

Seniūnė Laima TUČIENĖ


Mieli salono „Jolanta“ klientai,

Sulaukėme gražiausių metų švenčių. Į sparčiai bėgantį gyvenimą ir kasdienybę jos visada įneša ramybės, priverčia mus visus bent akimirkai sustoti ir pasidžiaugti tuo, ką turim – artimaisiais, prasmingais darbais, reikšmingais pasiekimais.

Tegul šios šv. Kalėdos būna kupinos džiugesio, tegul jos padeda pamiršti visus rūpesčius, teatneša mums visiems kartais taip reikalingų stebuklų, o artėjantys Naujieji metai tesuteikia naujų jėgų ir ryžto ieškojimams, atradimams, teigiamiems pokyčiams.

Savininkė Jolanta JUCIENĖ


Gerbiami Vėžaičų seniūnijos gyventojai,

Tešviečia Jums Kalėdų žvaigždė,

atnešdama vilties, laimės ir džiaugsmo. O ateinantys Naujieji metai lai būna kupini prasmingų darbų, naujų galimybių ir išsipildžiusių svajonių.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Vėžaičių seniūnijos kolektyvo vardu seniūnas Liudas LAUKAITIS


Mieli gargždiškiai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus su artėjančiomis šventėmis. Lai Kalėdų rytas į kiekvienus namus atneša ramybę, džiaugsmą ir nuoširdžius pokalbius, o Naujieji metai sutelkia puikioms idėjoms, prasmingiems darbams ir laimėjimams.

Gargždų seniūnas Saulius BAKŠINSKIS


Brangūs Endriejavo seniūnijos ir mūsų rajono gyventojai,

Nuskriejo dar vieni metai lyg pienės pūkas vėjuotą dieną ir gęsta laiko tėkmėje, tarsi Vakarė žvaigždė ryte, o žiemos šarma lange jau rašo – Kalėdos ir Naujieji visai šalia. Užverdami šių metų duris, pasidžiaukime viskuo, kas buvo prasminga, miela ir gražu, o besibeldžiančius 2017-uosius pasitikime visi laimingi po gerumo Angelo sparnu.

Šviesių ir jaukių Jums švenčių.

Endriejavo seniūnijos seniūnė Laimutė ŠUNOKIENĖ


Mielieji Veiviržėnų seniūnijos gyventojai,

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti,

Kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa

Ir kaip surasti tą gražiausią žodį

Artėjančiai dangaus ir žemės šventei.

Jaukių ir ramių šv. Kalėdų ir te ateinančiais 2017-aisiais Jus lydi puiki sveikata, prasmingos idėjos ir gerovė.

Tebus tai naujų galimybių metai Jums ir mūsų visų mylimai seniūnijai.

Veiviržėnų seniūnijos seniūnė Edita SLUCKIENĖ


Mieli parduotuvės „Vasara“ pirkėjai,

Tegul artėjančios šventės į kiekvienus namus ir širdis atneša šilumos ir ramybės. Linkime ateinančiais metais į priekį vedančios vilties, santarvės, meilės vieni kitiems ir pakantumo, o šventinis Jūsų stalas tegul būna sotus ir jaukus artimųjų gausa.

Gražių artėjančių švenčių linki

Jadvyga SKUODIENĖ ir parduotuvės kolektyvas.


Mieli klientai,

Artėja akimirka, kai pajusime laiko virsmą ir sveikinsime vieni kitus su nauja pradžia.

Tebūna ši pradžia iš tiesų nauja: drąsių idėjų ir svajonių, laimėjimų ir atradimų, ryžtingų sprendimų.

Jaukių ir prasmingų šv. Kalėdų, sėkmingų 2017-ųjų esamiems ir būsimiems klientams linki

limfodrenažinių masažų salono, įsikūrusio Žemaitės g. 64, Gargžduose, savininkė Reda ILGINIENĖ.


Mieli rajono gyventojai,

UAB „Trevena“ degalinių klientai ir bendradarbiai!

Tegul šventinė nuotaika uždega Jūsų širdį džiaugsmu ir pasitikėjimu.

Tegul ateinančiais metais Jus lydi puikios idėjos, neblėstanti energija, ryžtas ir prasmingi darbai.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2017-ųjų metų proga Jus sveikina

UAB „Trevena“ administracija.


Gerbiami kolegos, klientai, partneriai,

Visus sveikiname artėjančių švenčių proga.

Lai Kalėdos džiaugsmingai užbaigia metus ir paruošia kelią naujiems šviesiems metams.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

UAB „Gargždų rangos darbai“ kolektyvas


Išmokim atleisti, išmokim pamilti,

Ant angelo sparno į dangų pakilti…

Uždekim širdy po Kalėdų žvakelę –

Tegul ji apšviečia kiekvieną kertelę…

Mielieji mūsų klientai,

Šv. Kalėdas ir Naujuosius metus sutikite tarsi palypėję ant kalno, išsiveržę iš savo kasdienių rūpesčių ir minčių verpeto, plačiu žvilgsniu aprėpę praėjusį laiką, tikėdamiesi dar gražesnių rytojaus valandų… Gražiausių žiemos švenčių proga Jums linkime dienų – lengvų kaip sniegas, darbų – gražių kaip nakties dangus, metų – prasmingų kaip gyvenimas. Būkite laimingi!

Parduotuvė „Vebringa“


Brangūs Judrėnų seniūnijos gyventojai,

Tegul šventiniai garsai Jus lydi visus metus,

tegu atveria minčių ir jausmų pasaulį,

te padeda atrasti savyje naujų, dar nepažadintų jėgų.

Tegul Jūsų gyvenimas suskamba

naujais tonais

ir nušvinta naujomis spalvomis.

Tegul šv. Kalėdų šviesa nuskaidrina mūsų protus, o Naujieji teatneša džiaugsmą į mūsų namus!

Judrėnų seniūnijos seniūnas Zigmantas SIMINAUSKAS


Mieli bendradarbiai, meno kolektyvų nariai, kolegos, partneriai, rėmėjai ir visi visi kultūros mylėtojai,

sveikiname Jus  su artėjančiomis šventėmis. Linkime, kad 2017-ieji būtų  santarvės, išminties, puikių idėjų, naujų galimybių ir prasmingų darbų metai.

Gargždų kultūros centro administracijos vardu direktorė Birutė OŽELIENĖ


Tuoj prasidės šimtieji atkurtos Lietuvos metai. Gražus jubiliejus!

Linkiu visiems ateinančius metus nugyventi įsimintinai. Atvira širdimi imtis prasmingų darbų ir, prisimenant praeitį, daryti viską dėl šviesesnės ir geresnės ateities.

Malonių švenčių linki

labdaros ir paramos fondo „Ateities banga“ pirmininkas Vytautas ČELEDINAS


Mieli pašto darbuotojai,

Sveikinu Jus su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais.

Tegul Jums niekuomet nepritrūksta džiaugsmo ir šilumos. Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbus.

Tegul šventinė nuotaika, pripildžiusi širdis šviesos ir viltingo laukimo, neapleidžia Jūsų visus metus.

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir dosnaus Gerumo angelo 2017–aisiais.

Klaipėdos regiono vadovė Vida PIKČIŪNIENĖ


Mieli Kretingalės seniūnijos gyventojai,

Sveikinu Jus visus su šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais!

Tebūna šviesios ir laimingos visos metų dienos.

Tegul ateinantys metai atneš tik džiaugsmą, skaidrią nuotaiką,

laimingas minutes ir paprastą žmogišką laimę.

Darbingų ir prasmingų Jums Metų!

Kretingalės seniūnijos seniūnas Žigintas NARMONTAS


Ateis Kalėdos ir prisilies prie visko –

Prie medžio, prie akmens,

Prie grumsto, duonos ir širdies.

Ateis Naujieji metai.

Tebus jie saulėti ir šviesūs

Šakelėj eglės, vasaros daiguos,

Tegul atneš, ko ieškom,

Ir laimė telydės visuos darbuos.

Dauparų–Kvietinių seniūnijos seniūnė Judita ČEKUOLIENĖ


Mieli knygos mylėtojai, bičiuliai, kolegos!!!

2016-ieji, Bibliotekų metai, buvo kupini iššūkių, kuriuos įveikdami įgijome daugiau gyvenimo patirties ir išminties. Ant Naujųjų metų slenksčio galime atidžiau įvertinti save ir savo darbus, apmąstyti, ką kiekvienas nuveikėme. Būkime ir toliau solidarūs, susitelkę, tikintys savo jėgomis, siekiantys drąsių sprendimų.

Tegul 2017-aisiais metais nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos. Tegul tampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi partneriai. Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas – namus, o sėkmė – darbą.

Jaukių ir šiltų šv. Kalėdų, linksmų, džiaugsmingų Naujųjų metų Jums linki

Jono Lankučio viešosios bibliotekos bendruomenės vardu

direktorius Juozas GUTAUSKAS


Mieli priekuliškiai,

čia gyvenantys, dirbantys ar trumpam parvykę,

Džiugu, kad metų pabaigą vainikuoja prasmingi darbai bei pasiekimai, garsinantys Priekulės kraštą. Linkiu, kad per veiklas užsimezgusi graži bendrystė kiekvienoje šeimoje įžiebtų dar stipresnį geranoriškumo jausmą. Palikim užmaršty nuoskaudas ir pasinerkime į nepamirštamą kultūrinę kelionę per 2017 metus, pilną netikėtų atradimų.

Tebūna jaukios ir šiltos šv. Kalėdos bei prasmingi Naujieji metai.

Su meile ir pagarba Priekulės seniūnijos vardu seniūnė Daiva BLIŪDŽIUVIENĖ


Mielieji,

Nuoširdžiai dėkoju seniūnaičiams, bendruomenėms, įmonėms, įstaigoms už 2016 m. šiltą bendravimą, kartu pasiektus rezultatus, produktyvų bendradarbiavimą.

2017 metais išmintis telydi Jūsų sprendimus, sėkmė – darbus, geranoriškumas esantiems šalia žmonėms. Džiaugsmo, vilties ir prasmingų, pelningų darbų linkime Jums šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga!

Sendvario seniūnijos kolektyvo vardu seniūnė Loreta KUPRIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių