Tarybos naujasis reglamentas: ir prievolių, ir išmokų atseikės daugiau

A. VALAIČIO nuotr. iš „Bangos“ archyvo: Tarybos narių išmokoms ir atlyginimams pernai išleista 92 850,66 Eur. Klaipėdos rajono savivaldybės Centrinė buhalterija „Bangą“ informavo, kad 2023 m. patvirtintame biudžete asignavimų Tarybos narių išmokoms yra skirta 97,2 tūkst. eurų (300 eurų x 27 nariai x 12 mėn.) ir darbo užmokesčiui su „Sodra“ – 17,5 tūkst. eurų. Iš viso 114,7 tūkst. eurų. Paskutiniame praėjusios kadencijos Savivaldybės tarybos posėdyje padidinus išmokas iki 840 eurų ir darbo užmokestį (9 mėn.), papildomai biudžete reikės skirti 241,3 tūkst. eurų.

Praėjusios kadencijos Klaipėdos rajono savivaldybės taryba paskutiniame posėdyje praėjusį ketvirtadienį, atsižvelgdama į Vietos savivaldos įstatymo naujos redakcijos atitinkamus straipsnius ir pakeitimus, patvirtino Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, kuriame numatytos mero, Tarybos narių teisės ir pareigos, taip pat atlygis ir išmokos, susijusios su Tarybos nario veikla bei kt. Lietuvos Seimas minėto įstatymo naują redakciją priėmė pernai ir tuo naujosios kadencijos savivaldos politikams atvėrė kelią ir į solidesnį užmokestį. Veiklos reglamentas galios jau naujosios kadencijos rajono Savivaldybės tarybai, kuri į savo pirmąjį posėdį rinksis balandžio 17 d.


Dauguma ir mažuma
Pirmajame išrinktos naujos Tarybos posėdyje prisiekia Tarybos nariai ir meras. Klaipėdos rajono savivaldybės taryboje yra 27 nariai. Posėdžio pirmininkui gali būti įteikiami vieši pareiškimai dėl Tarybos narių vienijimosi į Tarybos narių frakcijas ir (ar) grupes, dėl Tarybos daugumos ir Tarybos opozicijos sudarymo. Jau rašėme, kad po antrojo mero rinkimų turo, kuriame antrą kadenciją laimėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Klaipėdos rajono skyriaus lyderis Bronius Markauskas, buvo paskelbta ir valdančiosios daugumos koalicija. Joje būtų 18 Tarybos narių: 11 – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, 3 – Tautos ir teisingumo sąjungos, 2 – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, 2 – Lietuvos socialdemokratų partijos. Kol kas oficialiai, kas bus opozicijoje ir kas bus opozicijos lyderis, viešai nėra pasiskelbta. Liberalų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Justas Ruškys „Bangai“ anksčiau yra sakęs, kad dėl opozicijos sudarymo neskubama, procesas tebevyksta. Tarybos mažumoje liko 6 liberalai ir 3 konservatoriai.
Pagal reglamentą Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą sudaro meras. Kartą per pusę metų į vieną Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimus turi teisę Tarybos mažuma. Į darbotvarkę privalomai įtraukiami ir svarstomi visi Tarybos mažumos siūlomi klausimai, atitinkantys Savivaldybės tarybos veiklos reglamente ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytus reikalavimus.
Štai, pavyzdžiui, įdomi situacija po šių savivaldos rinkimų klostosi Alytaus mieste, kuriame meru pirmajame ture buvo išrinktas antrai kadencijai socialdemokratas Nerijus Cesiulis. Į 27 narių Tarybą, be 19 socialdemokratų, pateko ir dar keturių partijų atstovai. Meras pabrėžia, kad su visomis šiomis politinėmis jėgomis ir iki šiol dirbta kartu, todėl jis neatmeta galimybės su jomis formuoti plačią koaliciją. Tokiu atveju formalios opozicijos nebeliktų.


Dėl pareigų sąrašai slenkasi
Artimiausiu metu turėtų apsispręsti naujai išrinkti Tarybos nariai, kurių pareigos pagal įstatymą valstybės tarnyboje, biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje yra nesuderinamos su Tarybos nario pareigomis. Jiems teks apsispręsti arba palikti savo dabartines darbo pareigas ir duoti Tarybos nario priesaiką arba pasilikti pareigose, o tokiu atveju prarandama teisė į Tarybos nario mandatą. Tada išrinktojo Tarybos nario mandatas atitektų pagal tos partijos ar sąjungos rinkimų sąrašą kitam ėjusiajam. Pavyzdžiui, Dauparų–Kvietinių seniūnijos seniūnas Vytautas Tamašauskas, išrinktas pagal TS-LKD sąrašą, jau apsisprendė: jis palieka nesuderinamas su Tarybos nario mandatu seniūno pareigas ir balandžio 17 d. prisieks kaip Tarybos narys. Taigi, minėta seniūnija kol kas liks be seniūno, bus skelbiamas konkursas šioms pareigoms. Taip pat pagal TS-LKD sąrašą savivaldos rinkimuose laimėjusi Rasa Petrauskienė susiklosčius aplinkybėms pasirinko Seimo narės mandatą. Vietoj jos pagal rinkimų sąrašą turėtų galimybę Martynas Martišauskas.
Kalbama, kad gali būti rokiruočių ir Liberalų sąjūdžio Tarybos narių sąraše: esą iš naujai šešių išrinktųjų kai kas svarsto atsisakyti mandatų, o tada ir šis sąrašas pasislinktų, į Tarybą patektų kiti. Poslinkių esą nenumatoma socialdemokratų ir „Vardan Lietuvos“ išrinktųjų Tarybos narių sąraše.


Pokyčiai ir vadovybėje
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos naujoji valdančioji dauguma prieš dvi savaites surengtoje spaudos konferencijoje pristatė ir kai kuriuos kandidatus į kitus rajono Savivaldybės vadovų postus. Primename, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo pakeitimus savivaldybėje nebebus Administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių, mūsų rajone anksčiau jų buvo du. Pagal minėto įstatymą, atsižvelgiant į Tarybos narių skaičių, dabar nustatomas didesnis vicemerų skaičius. Mūsų rajono Savivaldybėje – trys.
Dar kol kas nėra aišku, kas bus trečiasis vicemeras. Du Tarybos nariai, išrinkti pagal LVŽS sąrašą Vytautas Butkus ir Violeta Riaukienė, koalicijos sutarimu, yra pasiūlyti vicemerų pareigoms. Jiems taip pat iškyla dilema: mat pagal Vietos savivaldos įstatymo naująją redakciją vicemerai nebegali būti Tarybos nariai. Iki tol pagal Vietos savivaldos įstatymą buvo priešingai: vicemerai galėdavo būti skiriami tik iš Tarybos narių, taigi jie išlaikydavo ir Tarybos nario statusą. Taip pat pagal įsigaliojusias naująsias minėto įstatymo pataisas, ir meras nebegali būti Tarybos narys. Tad prisiekdamas pirmajame posėdyje meras netenka Tarybos nario mandato. Taigi, jei minėtieji Tarybos nariai pasirinks siūlomas vicemerų pareigas, pasislinks ir LVŽS sąrašas ir vietoj šių 3 politikų į Tarybą ateitų Šarūnas Nenartavičius, Sandra Matulionienė, Virgina Asnauskienė. Koalicijos sutarimu, Administracijos direktoriaus postas pasiūlytas Sigitui Karbauskui, kuris į rajono Savivaldybės tarybą išrinktas Tautos ir teisingumo sąjungos sąraše. Jam sutikus būti direktoriumi taip pat tektų atsisakyti Tarybos nario mandato. Tik­riausiai jo vietą Taryboje pagal sąrašą užimtų Martynas Pocius.
Taigi tik pirmajame Klaipėdos rajono savivaldybės posėdyje aiškės šios kadencijos Tarybos narių sudėtis.


Politikams atlygis auga
Vietos savivaldos įstatymas numato, kad Tarybos nariui už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas, yra atlyginama (apmokama). Taip buvo ir iki šios kadencijos, tačiau šis atlygis naujos kadencijos Tarybos nariams bus ženkliai didesnis. Mat tokią galimybę suteikia būtent naujame Vietos savivaldos įstatyme numatytos išmokos savivaldybių tarybų nariams – minimalus išmokos dydis – 0,5 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU), maksimalus – 1 VMDU. Taip pat numatomi 0,1–0,2 VMDU priedai už įvairias pareigas rajono Taryboje. Tačiau Tarybos nariai privalės pateikti merui savo savarankiško darbo laiko apskaitos deklaraciją. Joje nurodomas laikas, sugaištas dalyvaujant Tarybos narių frakcijų, grupių posėdžiuose, bei laikas, praleistas susitikimuose su rinkėjais. Už Tarybos nario savarankiškai deklaruojamą laiką mokamas ne didesnis kaip už 40 val. per mėnesį atlyginimas. Taigi, remiantis Vietos savivaldos įstatymu, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos pas­kutiniame posėdyje patvirtintas reglamentas numato, kad Tarybos narių atlyginimas apskaičiuojamas 1 VMDU dydžiu; Tarybos opozicijos lyderio ir nuolatinių Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų pirmininkų – 0,2 VMDU didesnio dydžio; nuolatinių Tarybos komitetų ir komisijų pirmininkų pavaduotojų – 0,1 VMDU didesnio dydžio. Beje, VMDU keičiasi kas ketvirtį. 
Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo pateikdamas prašymą raštu merui dėl Savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Praėjusios kadencijos Taryboje šio atlyginimo buvo atsisakę keli Tarybos nariai.


Kils ir išmokos
Vietos savivaldos įstatymas taip pat numato išmoką, susijusią su Tarybos nario veikla, t. y. kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, kompiuterinės technikos nuomos, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms, viešosios informacijos rengėjų teikiamų paslaugų, Tarybos nario ataskaitų gamybos ir platinimo ir kt. išlaidoms apmokėti. Šios išmokos dydis, atsiskaitymo tvarka ir tinkamomis pripažintinų išlaidų baigtinis sąrašas nustatomi reglamente. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyta, kad kas mėnesį mokama ne didesnė nei 1 minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) dydžio išmoka atsiskaitytinai. Jeigu Tarybos narys nustatytu laiku nepateiks dokumentų, pagrindžiančių turėtas išlaidas už praėjusį mėnesį, nustatyta išmoka jam nemokama.


Įstatyme yra neaiškumų
Į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento keitimo komisiją dar praėjusios Tarybos kadencijoje buvo išrinkti 6 Tarybos nariai, atstovaujantys LVŽS, LSDP, TS–LKD, TTS, Liberalų sąjūdžiui. Komisija keitimo nuostatoms pritarė bend­ru sutarimu. Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo nauja redakcija, paskutiniame posėdyje buvusioji Taryba priėmė sprendimą patvirtinti Veiklos reglamentą, kuris galios jau naujai išrinktai Tarybai.
Socialiniame tinkle komentuodamas veiklos reglamento nuostatas dėl atlyginimo ir išmokų už patirtas išlaidas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Nerijus Galvanauskas samprotavo: „Pritariu darbo užmokesčio augimui, nes yra kontrolė – padarei, pateikei ataskaitą – sumokėjo.“ Tačiau jis abejojo, kaip gali kokybiškesnį politikų darbą veikti ženkliai padidintos išmokos už vadinamąsias „kanceliarines“ išlaidas. Ankstesnės kadencijos Taryboje jos siekė apie 300 eurų, o atlyginimas Tarybos nariams būdavo simbolinis apie 20 eurų per mėnesį. Tačiau ženkliai didėjantį atlyginimą dabar nulėmė būtent Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai, o konkretų kompensavimą už „kanceliarines“ gali nusimatyti pati Taryba. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė Loreta Piaulokaitė-Motuzienė „Bangai“ sakė, kad pirmadienį vakare dalyvavo mokymuose apie naująjį Vietos savivaldos įstatymą. „Pernai Lietuvos Seimas jį priėmė gana skubotai. Dabar, kai visos šalies savivaldybės privalo parengti Tarybos veiklos reglamento pakeitimus, iškyla įvairių klausimų, neaiškumų, prieštaravimų teisiniams aktams. Deja, kol kas tenka laukti išsamesnių išaiškinimų iš Seimo ir Vyriausybės“, – sakė politikė.
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdyba kovo pabaigoje kreipėsi į Ministrę Pirmininkę Ingridą Šimonytę su prašymu imtis skubių priemonių, kad „ministrai savo valdymo srityse kuo greičiau užtikrintų teisės aktų suderinimą su Vietos savivaldos įstatymu, nes vietos bendruomenės, gyventojai ir verslas turi gauti savalaikes kokybiškas viešąsias paslaugas, o savivaldybių institucijos tinkamai įgyvendinti savo pareigas“, – sakoma LSA kreipimesi.


Reda MILVYDIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių